Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Steinsatt flate mot grønn bakvegg

Tema: Bio- og klima

Naturverdi

Oppdatert: 11. nov. 2022 Streaming

Endring i arealbruk er den største trusselen mot naturen i dag, ifølge FNs naturpanel. Hvordan kan Tekna bidra til mer naturvennlig utbygging? Hvilke endringer må til for at vi i utbyggingsprosesser kan ta valg som er bedre for naturen? Hvilke økonomiske dilemmaer kommer vi opp i?

Kan vi sette verdi på natur i system?
Vi har invitert et knippe eksperter til å belyse ulike sider av dette.

Programmet:

 1. Velkommen med Tekna Naturmangfold
 2. Naturpanelets rapport om verdisetting av natur, begreper og modeller
  v/ Arild Vatn, Professor på NMBU
 3. Kartlegging av naturtyper
  v/Idunn E. B. Skjetne, seniorrådgiver i Miljødirektoratet
 4. Rettferdig valg? – Natur vs utvikling Noen praktiske erfaringer når valget står mellom «gratis» natur og kostbar bebygd eiendom
  v/ Erik Eiklid, Sweco
 5. Hvordan forvaltes natur i dag, hvilke redskaper har vi og hva er mulighetene
  v/Fredrik Vikse, rådgiver i SABIMA
 6. Panelsamtale

Finn flere opptak fra foredrag og arrangementer innen biologisk mangfold.

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også