Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gaupe

Tema: Bio- og klima

Status for biologisk mangfold

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 11. mars 2020 Streaming

Se opptak om hvordan det står til med det biologiske mangfoldet. Går vi mot et økologisk kollaps?

Vi utbygger og ødelegger stadig mer av naturen. Resultatet er artsutryddelser og svekkelse av økosystemer.
Det internasjonale Naturpanelet konkluderer med at vår ekspansjon og vår arealbruk kan lede til et økologisk sammenbrudd.
De viktigste årsakene til tilbakegangen i biologisk mangfold er ifølge Naturpanelet (i prioritert rekkefølge):

  • Arealbruksendringer
  • Utnyttelse og rovdrift på levende organismer
  • Klimaendringer
  • Forurensning
  • Invasjon av fremmede arter

Naturpanelet sier at denne utviklingen undergraver naturens evne til å yte oss de tjenestene vi vil ha behov for i fremtiden, og at det vil kreve fundamentale endringer i måten vi lever på for å snu utviklingen.

Generalsekretær Christian Steel i Sabima kom og fortalte mer om dette:

Se opptak:

Christian Steel – Presentasjon

Vi har også streamet foredrag om de nyttige insektene og hva vi mister når insektarter forsvinner. Se opptak fra foredrag: Hva om insektene forvinner?

Det er Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) som inviterer. FEIM streamer fra nesten samtlige av sine interessante arrangementer. Du kan finne en rekke FEIM-opptak her.

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også