Gaupe

Bio- og klimabloggen

Status for biologisk mangfold

Tekst av Tove Rodahl 11. mars 2020 Streaming

Vi utbygger og ødelegger stadig mer av naturen. Resultatet er artsutryddelser og svekkelse av økosystemer.
Det internasjonale Naturpanelet konkluderer med at vår ekspansjon og vår arealbruk kan lede til et økologisk sammenbrudd.
De viktigste årsakene til tilbakegangen i biologisk mangfold er ifølge Naturpanelet (i prioritert rekkefølge):

  • Arealbruksendringer
  • Utnyttelse og rovdrift på levende organismer
  • Klimaendringer
  • Forurensning
  • Invasjon av fremmede arter

Naturpanelet sier at denne utviklingen undergraver naturens evne til å yte oss de tjenestene vi vil ha behov for i fremtiden, og at det vil kreve fundamentale endringer i måten vi lever på for å snu utviklingen.

Generalsekretær Christian Steel i Sabima kom og fortalte mer om dette:

Se opptak:

Christian Steel – Presentasjon

Vi har også streamet foredrag om de nyttige insektene og hva vi mister når insektarter forsvinner. Se opptak fra foredrag: Hva om insektene forvinner?

Det er Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) som inviterer. FEIM streamer fra nesten samtlige av sine interessante arrangementer. Du kan finne en rekke FEIM-opptak her.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer