Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Biologisk mangfold oslo

Tema: Bio- og klima

Biologisk mangfold i Oslo

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 10. apr. 2019 Streaming

Biologisk mangfold i Oslo. Hvordan kartlegges grøntregnskapet og hvordan sikrer vi bedre biologisk mangfold i byplanleggingen? Se video fra miniseminar.

Grøntregnskap som verktøy i byplanleggingen

Hvordan kan grøntregnskap og kartleggingstjenester bidra til å øke det biologiske mangfoldet i byen?

Oslo utvikles og en stadig større andel av byens vegetasjonen finnes på arealer avsatt til byggeformål.
– Hvordan kan vi sørge for varierte grøntområder som tilrettelegger for biologisk mangfold?
– Hvordan kartlegges biologisk mangfold, biotoper og verdifull natur?
– Hva er utbyggerens rolle og ansvar?

Tekna inviterte til miniseminar 10. april

Programmet

  • Grøntregnskap som verktøy i byplanleggingen. v/Rasmus Reinvang (MDG), Byrådssekretær for byutvikling
    Grøntregnskap 100419
  • Hvordan kan grøntregnskap bidra til å øke det biologiske mangfoldet i byen? v/Lynn Diane Rosentrater fra Plan og bygningsetaten
    PBE_grøntregnskap
  • Naturtypekartlegging og økologisk grunnkart v/Ingvild Riisberg, Miljødirektoratet
    INGVILD RIISERG

Rasmus Reinvang (MDG), Byrådssekretær for byutvikling

Introdusert av Herman Søndenaa, Tekna

Lynn Diane Rosentrater fra Plan og bygningsetaten

Ingvild Riisberg, Miljødirektoratet

Det er Tekna Klima, Tekna Bygg og anlegg og Tekna Biotek som arrangerte miniseminaret.
Se opptak av arrangementer i regi av Tekna Klima, opptak fra frokostmøter i regi av Tekna Bygg og anlegg og opptak fra arrangementer i regi av Tekna Biotek.

 logo Oslo miljøhovedstad

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også