Grupper, fora og råd

Hvordan kan du bidra i lokalavdelingen? I Stavanger-området har vi flere ildsjeler som jobber for at medlemmene i området skal få et godt tilbud.

Tekna Ung Stavanger

Tekna Ung er en undergruppe av Stavanger avdeling og som navnet indikerer er målgruppen Tekna-medlemmer under 38 år. Gjennom ulike sosiale og faglige arrangementer har vi som mål å drive nettverksbygging for yngre teknologer. Hvert år inviterer vi til våre faste arrangementer med høstquiz, juleølsmaking og skitur til Sauda.

Dersom du er Tekna-medlem under 38 år og har registrert deg under Stavanger avdeling på din profil vil du motta informasjon om våre arrangementer og eventuelle varlser om påmelding på mail.

Vi har en egen Facebook-side hvor du kan lese mer om aktuelle arrangementer og like oss under "Tekna Ung Stavanger". Ta gjerne kontakt med noen i styret dersom du har spørsmål til oss eller forslag å komme med!

Kontaktperson: Trine Erfjord Meling (leder)

Miljøgruppen

Miljøgruppen i Stavanger avdeling arbeider for å bevisstgjøre Tekna-medlemmene gjennom opplæring og vedlikehold av kunnskaper innen miljø generelt og miljørelatert teknologi. 

Dette gjøres gjennom foredrag, møter, kurs, konferanser, m.m. Miljøgruppen holder minst ett arrangement pr. semester, evt. i samarbeid med avdelingens styre. Gruppen avgir også høringsuttalelser ved behov.

Parul Khandelwal (leder), parulpost@hotmail.com

Ledelsesfaglig forum

Ledelsesfaglig forumhar som målsetting å opprette/vedlikeholde et nettverk som skal bidra til en kompetanseheving av Tekna-medlemmer i en lederrolle. Dette skal oppnås ved å utvikle erfaring mellom Tekna-ledere og ved å innhente impulser utenfra. Målgruppen er alle type ledere som er medlem i Tekna, med eller uten personalansvar. Den enkelte må selv vurdere om han/hun defineres som leder. Gruppens styre arrangerer ca. 3 seminarer pr. år.

Kontaktperson: Kai Killerud, kai.killerud@getmail.no

Arbeidslivsforum

Arbeidslivsforum tar pulsen på det lokale arbeidsmarkedet. Styret ønsker også å tilby en møteplass for medlemmer uten bedriftsgrupper og legger gjerne til rette for opprettelse av grupper i samarbeid med Teknas seksjon for arbeidsliv og juss.

Kontaktpersoner: Jan-Oscar Sørsdahl, oscars@lyse.net

Avdelingsfagrådet i Stavanger

Avdelingsfagrådet har som formål å i vareta den faglige virksomheten i avdelingen og stimulere utdannings- og teknologimiljøene i Stavanger-regionen. Rådet bistår bl.a. avdelingsstyret med å arrangere medemsmøter.

Avdelingsfagrådet har innledet et samarbeid med Greater Stavanger, hvor en bl.a. prøver å arrangere et felles arrangement pr. år.

Kontaktperson: Ståle Pedersen, sp@stalep.com

Tekna Kvinnenettverk Stavanger

Tekna Kvinnenettverk Stavanger består av et styre som lager et tilbud som er åpent for alle kvinnelige medlemmer i Stavanger avdeling. Styret har bl.a. som mål å beholde og verve nye Tekna-medlemmer, å bidra til nettverksbygging og gjensidig motivasjon blant Tekna Stavanger avdelings kvinnelige medlemmer, inkl. kvinnelige studentmedlemmer, å bidra til rekruttering av jenter til realfag og teknologi, og å gi noe tilbake til samfunnet.

Kontaktperson: Vibeke Ørn, vorn@statoil.com

Egen Bedrift

Egen Bedrift er en lokal avlegger av det nasjonale faglige nettverket Tekna Egen Bedrift. Styringsgruppen har som mål å arrangere seminarer og temamøter for Tekna medlemmer som er selvstendig næringsdrivende eller som vurderer å starte egen virksomhet.

Kontaktperson: Reinert Seland, reinert.seland1@gmail.com

Sist oppdatert: 7. mars 2019