Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Grupper, fora og råd

Hvordan kan du bidra i lokalavdelingen? I Stavanger-området har vi flere ildsjeler som jobber for at medlemmene i området skal få et godt tilbud.

Tekna Ung Stavanger

Tekna Ung er en undergruppe av Stavanger avdeling og som navnet indikerer er målgruppen Tekna-medlemmer under 38 år. Gjennom ulike sosiale og faglige arrangementer har vi som mål å drive nettverksbygging for yngre teknologer. Hvert år inviterer vi til våre faste arrangementer med høstquiz, juleølsmaking og skitur til Sauda.

Dersom du er Tekna-medlem under 38 år og har registrert deg under Stavanger avdeling på din profil vil du motta informasjon om våre arrangementer og eventuelle varsler om påmelding på mail.

Vi har en egen Facebook-side hvor du kan lese mer om aktuelle arrangementer og like oss under "Tekna Ung Stavanger". Ta gjerne kontakt med noen i styret dersom du har spørsmål til oss eller forslag å komme med!

Kontaktperson: Rikke Avaldsnes

Miljøgruppen

Miljøgruppen i Stavanger avdeling arbeider for å bevisstgjøre Tekna-medlemmene gjennom opplæring og vedlikehold av kunnskaper innen miljø generelt og miljørelatert teknologi. 

Dette gjøres gjennom foredrag, møter, kurs, konferanser, m.m. Miljøgruppen holder minst ett arrangement pr. semester, evt. i samarbeid med avdelingens styre. Gruppen avgir også høringsuttalelser ved behov.

Kontaktperson: Ulf Einar Moltu

Ledelsesfaglig forum

Ledelsesfaglig forumhar som målsetting å opprette/vedlikeholde et nettverk som skal bidra til en kompetanseheving av Tekna-medlemmer i en lederrolle. Dette skal oppnås ved å utvikle erfaring mellom Tekna-ledere og ved å innhente impulser utenfra. Målgruppen er alle type ledere som er medlem i Tekna, med eller uten personalansvar. Den enkelte må selv vurdere om han/hun defineres som leder. Gruppens styre arrangerer ca. 3 seminarer pr. år.

Kontaktperson: Fredrik Horne, [email protected]

Arbeidslivsforum

Arbeidslivsforum tar pulsen på det lokale arbeidsmarkedet. Styret ønsker også å tilby en møteplass for medlemmer uten bedriftsgrupper og legger gjerne til rette for opprettelse av grupper i samarbeid med Teknas seksjon for arbeidsliv og juss.

Kontaktpersoner: Emir Causevic [email protected]

Avdelingsfagrådet

Avdelingsfagråd hører både til Stavanger avdeling og til fagsiden i Tekna. Avdelingsfagråd skal ivareta kontakten mellom Stavanger avdeling og Fagutvalg, og skal tilrettelegge for et variert faglig tilbud i Stavanger. Fagrådet arrangerer faglige kurs og seminarer innen prioriterte områder og med temaer som er interessante for medlemmene. Bidrag til sentrale høringer kan også være aktuelt.

Avdelingsfagrådet har delegert ansvar for å lede juryarbeidet og dele ut Stavanger avdelings Utdanningspris. Prisen deles ut til en bedrift som gir gode mastergradsoppgaver til studenter ved Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS og som veileder/tar seg av studentene på en god måte.

Stavanger avdeling har det økonomiske ansvaret for fagrådet. Fagrådets aktiviteter inngår i avdelingenes årsberetninger. Fagrådets leder deltar 1-2 ganger årlig i avdelingsstyremøter for å diskutere faglig strategi og handlingsplan.

I tillegg til årsberetning rapporteres fagrådets aktivitet  til Faglig årsmøte. Det er viktig at fagrådet er representert på faglige fellesmøter og Faglig årsmøte og dermed bidrar til Teknas faglige veivalg som Stavanger avdelingsrepresentant aktivt.

Kontaktperson: Ingrid Irene Clausen Lande

Tekna Kvinnenettverk Stavanger

Tekna Kvinnenettverk Stavanger består av et styre som lager et tilbud som er åpent for alle kvinnelige medlemmer i Stavanger avdeling. Styret har bl.a. som mål å beholde og verve nye Tekna-medlemmer, å bidra til nettverksbygging og gjensidig motivasjon blant Tekna Stavanger avdelings kvinnelige medlemmer, inkl. kvinnelige studentmedlemmer, å bidra til rekruttering av jenter til realfag og teknologi, og å gi noe tilbake til samfunnet.

Kontaktperson: Vibeke Ørn, [email protected]

Egen Bedrift

Egen Bedrift er en lokal avlegger av det nasjonale faglige nettverket Tekna Egen Bedrift. Styringsgruppen har som mål å arrangere seminarer og temamøter for Tekna medlemmer som er selvstendig næringsdrivende eller som vurderer å starte egen virksomhet.

Kontaktperson: Reinert Seland, [email protected]

Festkomité:

Festkomitéen skal ivareta Teknas sosiale sammenkomst på høsten og våren i lokalavdelingen. Komitéen består av én leder og tre medlemmer. Høstfesten er avdelingens viktigste sosiale møteplass og skal være en arena for rekruttering av tillitsvalgte og medlemmer. Vårfesten er for avdelingens nyvalgte, fungerende og avtroppende tillitsvalgte.

Komité for teknologiprisen:

Teknologiprisen deles ut hvert år til en lokal bedrift som har utmerket seg innenfor utvikling og kommersialisering av innovativ teknologi. Prisen består i et diplom fra avdelingen samt et kunstverk. Kandidater til prisen skal i hovedsak tilfredsstille følgende kriterier:

  • Kandidaten skal ha en lokal forankring i Rogaland.  I praksis vil det si at kandidaten har geografisk tilhørighet til området fra Egersund i sør til Boknafjorden i nord.
  • Kandidaten må ha en teknologisk basis.
  • Teknologien skal være innovativ.
  • Teknologien må ha en fremtid gjerne knyttet til betydelig vekstpotensial.

Teknologien bør være på et kommersielt stadium.

Les også