Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Voksen kvinne viser elektrisk utstyr til en gruppe unge voksne

Realfag og utdanning

Realfaglig kunnskap er nødvendig for å løse mange av fremtidens utfordringer innen områder som klima, energi og samferdsel. Vi organiserer Norges flinkeste realfagslærere, og arrangerer seminarer, kurs og nettverk for medlemmer som jobber med rekruttering til realfag og skole. Vi samarbeider også med flere andre aktører som jobber for å fremme realfag og teknologi.

Illustrasjonsbilde mange hender som ta på et atom modell

Vårt nettverk - Tekna Realfagslærerne

Tekna jobber for å styrke realfagene og lektorenes posisjon i samfunnet. Vi tilbyr kurs og møteplasser for lærere, hvor vi bidrar til kompetansepåfyll, nettverk og kunnskap.

Bli med i vårt faglige nettverk Tekna Realfagslærerne, som samler realfagslektorer og andre som er opptatt av undervisning og skolepolitikk. Tekna Realfagslærerne jobber for å styrke realfagene i skolen, bidrar til lektorenes faglige utvikling og ivaretar fagpolitiske interesser. Medlemskap i fagnettverket Tekna Realfagslærerne er gratis, men krever aktiv innmelding. 

Illustrasjonsbilde mange hender som ta på et atom modell

Vårt nettverk - Tekna Realfagslærerne

Tekna jobber for å styrke realfagene og lektorenes posisjon i samfunnet. Vi tilbyr kurs og møteplasser for lærere, hvor vi bidrar til kompetansepåfyll, nettverk og kunnskap.

Bli med i vårt faglige nettverk Tekna Realfagslærerne, som samler realfagslektorer og andre som er opptatt av undervisning og skolepolitikk. Tekna Realfagslærerne jobber for å styrke realfagene i skolen, bidrar til lektorenes faglige utvikling og ivaretar fagpolitiske interesser. Medlemskap i fagnettverket Tekna Realfagslærerne er gratis, men krever aktiv innmelding. 

Om oss

Realfaglig kunnskap er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer, og våre lærere er viktige aktører for å styrke samfunnets realfagskunnskaper.

Vi ønsker å ivareta faglige og fagpolitiske interesser for deg i skolen. Vi har som mål om å bidra til faglig utvikling, økt rekruttering til læreryrket og styrke realfagene i skolen.

 

Kontakt oss!

Er det noe du lurer på om nettverket? Ta kontakt! 

  • Ane Hagtvedt
    rådgiver
    98840517
  • Kjersti Svenskerud Bækkedal
    Rådgiver
    41659395

 

MNT-forum

Teknas politikk for realfag og utdanning

Skole

Tekna skal jobbe for at flere unge velger tekniske og naturvitenskapelige utdannelser.

Les Teknas politikkdokument om skole

 

Høyere utdanning og forskning

Tekna har som mål å sikre god rekruttering til utdanning og forskning i teknisknaturvitenskapelige fag, og at disse fagene skal holde et høyt internasjonalt nivå.

Teknas politikk om høyere utdanning og forskning

Lønns- og interessepolitikk

Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Vi mener utdanning, kompetanse, ansvar og innsats skal belønnes.

Teknas politikk om lønns- og interessepolitikk

Rekruttering til teknologi- og realfag

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er derfor å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.

Fant du det du lette etter?