Voksen kvinne viser elektrisk utstyr til en gruppe unge voksne

Realfag og utdanning

Realfaglig kunnskap er nødvendig for å løse mange av fremtidens utfordringer innen områder som klima, energi og samferdsel. Vi organiserer Norges flinkeste realfagslærere, og arrangerer seminarer, kurs og nettverk for medlemmer som jobber med rekruttering til realfag og skole. Vi samarbeider også med flere andre aktører som jobber for å fremme realfag og teknologi.

Vårt nettverk - Tekna Realfagslærerne

Tekna jobber for å styrke realfagene og lektorenes posisjon i samfunnet. Vi tilbyr kurs og møteplasser for lærere, hvor vi bidrar til kompetansepåfyll, nettverk og kunnskap.

Bli med i vårt faglige nettverk Tekna Realfagslærerne, som samler realfagslektorer og andre som er opptatt av undervisning og skolepolitikk. Tekna Realfagslærerne jobber for å styrke realfagene i skolen, bidrar til lektorenes faglige utvikling og ivaretar fagpolitiske interesser. Medlemskap i fagnettverket Tekna Realfagslærerne er gratis, men krever aktiv innmelding. Meld deg inn via SMS: send kodeord REAL til 2007

Bli med i nettverket
Illustrasjonsbilde mange hender som ta på et atom modell

Fagnettverkets formål er å:

  • Være et nettverk for deg som er realfagslektor
  • Ivareta faglige og fagpolitiske interesser for deg iskolen
  • Arbeide for realfagslektorenes faglige utvikling
  • Bidra til økt rekruttering til lektoryrket
  • Styrke realfagene i skolen

Rent konkret jobber styret med:

  • Studieturer til ASE-konferansen, NAROM på Andøya, CERN og andre steder
  • Lærerrettede seminarer og kurs
  • Politisk påvirkningsarbeid og høringsuttalelser innen realfag og skole
  • Støtte til utvalgte aktiviteter

Medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold ivaretas av Teknas interesseforening ved skoleverket, styret i Tekna Kommune og Teknas lønns- og interesseutvalg.

Lik oss på Facebook for å få med deg hva som skjer.

Styret i Tekna Realfagslærerne

MNT-forum

Kontakt

Ane Hagtvedt

Ane Hagtvedt

rådgiver, Tekna fag

aneh@tekna.no Tel: +4798840517
 

Teknas politikk for realfag og utdanning

Skole

Tekna skal jobbe for at flere unge velger tekniske og naturvitenskaplige utdannelser.

Les Teknas politikkdokument om skole

 

Høyere utdanning og forskning

Tekna har som mål å sikre god rekruttering til utdanning og forskning i teknisknaturvitenskapelige fag, og at disse fagene skal holde et høyt internasjonalt nivå.

Teknas politikk om høyere utdanning og forskning

Lønns- og interessepolitikk

Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Vi mener utdanning, kompetanse, ansvar og innsats skal belønnes.

Teknas politikk om lønns- og interessepolitikk

Rekruttering til teknologi- og realfag

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er derfor å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.

Illustrasjonsbilde av en ung jente med eksperimentell utstyr foran en skoletavle