Permisjon

Permisjon er en rett du som arbeidstaker har til tidsbegrenset fravær fra arbeidet. De vanligste typer permisjon er knyttet til foreldreansvar og utda...