Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nærbilde av en hånd med en pen som signerer en avtale

Råd og tips

Sjekkliste for arbeidskontrakt

1. juni 2021

Arbeidskontrakten er viktig for deg som skal inn i ny jobb. Det er fordi den regulerer hvilke rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Du bør derfor lese nøye gjennom arbeidsavtalen før du signerer.

Her gir vi deg en huskeliste over forhold du bør være oppmerksom på når du er i ferd med å inngå en ny arbeidsavtale, samt en liten oversikt over forhold som ofte reguleres i arbeidsavtalen.

Viktige sjekkpunkter før du signerer en ny arbeidsavtale

 1. Arbeidsoppgaver: Arbeidsavtalen skal inneholde stillingstittel eller en beskrivelse av dine arbeidsoppgaver. Vår anbefaling er at avtalen inneholder en arbeidsbeskrivelse som er så detaljert som mulig. Alternativt kan det utformes en egen stillingsinstruks, som det henvises til i arbeidsavtalen.

 2. Arbeidssted: Sørg for at avtalen spesifiserer hva som er definert som arbeidssted, og om arbeidsgiver forventer reisevirksomhet/utstasjonering. Vi anbefaler at arbeidssted er beskrevet så begrenset og konkret som mulig. Står det for eksempel at arbeidsstedet er Asker, vil det være vanskeligere for arbeidsgiver å bestemme at du skal begynne å jobbe i Ås, enn dersom arbeidsstedet er angitt som Akershus fylke.

 3. Arbeidsforholdets varighet: Hovedregelen er at du skal ansettes fast. Det vil si at arbeidsavtalen gjelder til den blir sagt opp av deg eller arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven åpner opp for midlertidig ansettelse i noen tilfeller (ulike grunnlag). Hvis ansettelsen er midlertidig, skal arbeidsavtalen inneholde informasjon om forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

 4. Arbeidstid: Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om daglig og ukentlig arbeidstid, samt plasseringen av arbeidstiden (f.eks. kl. 08.00-16.00) Du bør avklare med arbeidsgiver om du har rett til fleksibel arbeidstid med rett til avspasering.  Du bør også forhøre deg om du får kompensasjon for reisetid utenfor alminnelig arbeidstid. Tekna mener reisetid er arbeidstid og at reisetid må registreres og kompenseres.
  Les vår artikkel om dette her.

 5. Overtidsbetaling: Sjekk om stillingen er overtidsbetalt, og avklar gjerne hvor mye overtid som forventes. Hovedregelen er at det skal betales overtid, og det er kun arbeidstakere i  ledende eller særlig uavhengig stillinger som kan unntas fra lovens regler om arbeidstid og overtid.  Teknas erfaring er at unntaksbestemmelsen brukes i større utstrekning enn det loven gir grunnlag for. Vi mener blant annet at det svært sjeldent er slik at nyutdannede har en jobb hvor de er så selvstendige og uavhengige at de kan plasseres inn i denne stillingskategorien.

 6. Lønn: Du kan alltid forhandle om lønn. Det bør avtales årlig lønnsjustering i arbeidsavtalen. Hvis du har en mastergrad i teknisk naturvitenskapelige fag, bør lønnen ligge nært opp til Teknas lønnsstatistikk.

  Sjekk om du har riktig lønn her.

 7. Ferie: 5 uker ferie og 12 % feriepenger er vanlig for Teknas medlemmer. Etter ferieloven har du minimum krav på ferie i 4 uker og 1 dag og 10, 2 % feriepenger.

 8. Pensjon og forsikring: Arbeidsgiver er pålagt å ha en innskuddspensjonsordning med et minimumsinnskudd på 2%. De fleste av Teknas medlemmer har likevel en bedre pensjonsordning enn dette, og det er få Tekna-medlemmer som har lavere sparing enn 5 % av inntekten. Hvis bedriften du har blitt tilbudt jobb i har en «dårligere» pensjonsordning enn dette, kan du bruke dette som et argument i en eventuell lønnsforhandling. Du bør også sette deg inn i hvilke forsikringer som dekkes av arbeidsgiver.

 9. Lønn ved sykdom og foreldrepermisjon: Full lønn under sykdom og foreldrepermisjon er en viktig rettighet, som må avtales. NAV dekker sykepenger og foreldrepenger inntil 6 G, som i 2021 utgjør 638 394 kr. Hvis du tjener mer enn dette, bør du ha en avtale med arbeidsgiver om full kompensasjon. Hvis du har avtalt dette, vil arbeidsgiver dekke differansen mellom Nav sine utbetalinger og avtalt lønn.

 10. Konkurransebegrensninger: Sjekk om du ilegges noen begrensninger i hva du kan jobbe med eller hvem du kan kontakte, etter at arbeidsforholdet opphører.
  Du kan lese mer om konkurransebegrensninger her.

 11. Bonus: Hvis bedriften har bonusordninger, bør betingelsene for bonus nedfelles skriftlig. Det vanligste er at betingelsene er inntatt i personalhåndboken.

I tillegg til selve arbeidsavtalen er det viktig at du setter deg inn i alle andre referansedokumenter som personalhåndbok, lokale avtaler og styringsdokumenter, så tidlig som mulig. Husk på at til forskjell fra arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver endre personalhåndboken når som helst, og uten de ansattes samtykke. Vi anbefaler deg derfor å forsøke å få inntatt flest mulig betingelser og goder i arbeidsavtalen din.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller ønsker en nærmere tilbakemelding på avtaleforslaget før du signerer, kan du sende det til Teknas juridiske avdeling for vurdering.

Lykke til!

Alt om lønn

Sjekk om du har riktig lønn med vår årlige lønnsstatistikk og om det lønner seg og få hjelp og gode råd til dine egne lønnsforhandlinger.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer