Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
mann på kontor
5 ting: Det er 5 ting du bør sjekke før du skriver under på arbeidskontrakten. Foto: Unsplash.com.

Aktuelt

Sjekk disse 5 tingene før du signerer

Publisert: 6. juni 2023

Har du fått ny jobb og er klar til å signere med ny arbeidsgiver? Dette bør du være oppmerksom på før du signerer en ny arbeidskontrakt.

Har du noen gang blitt tilbudt en jobb, fått tilsendt arbeidskontrakten og vært klar til å signere – men vært usikker på om du faktisk har forstått alt? Da bør du være klar over at alle forhandlinger om innholdet i arbeidskontrakten bør skje før signering.  

– Hvis du først signerer og deretter forsøker å forhandle, har du mest sannsynlig svekket forhandlingsposisjonen din. Når du allerede har akseptert betingelsene som er inntatt i kontrakten vil det være vanskelig å få arbeidsgiver til å endre på noe, forteller Lene Therese Nilssen. 

Hun er juridisk rådgiver i Teknas juridiske avdeling. Daglig bistår hun enkeltmedlemmer i saker om arbeidsrett, som konflikter på arbeidsplassen, oppsigelse, spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet – inkludert gjennomgang av medlemmene sine arbeidskontrakter.  

– I etterkant av signeringen er det bare avtalevilkår som er i strid med lovgivningen det kan gjøres noe med, sier Nilssen.

Lene Therese Nilssen
Juridisk rådgiver Lene Therese Nilssen gir råd før du signerer jobbavtalen.

Med andre ord bør du ta opp alt du lurer på og er uenig i med den potensielle arbeidsgiveren i forkant av signeringen. Men hvilke punkter i arbeidskontrakten bør du være ekstra oppmerksom på? 

Fem punkter du bør være obs på 

En arbeidskontrakt er viktig i absolutt alle arbeidsforhold, og er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er nedfelt i arbeidsmiljøloven at arbeidstakere skal ha en skriftlig avtale – uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig. 

Jobbsøking for studenter

CV, intervju og lønn. Alle våre beste tips, inkludert anbefalt sommerlønn og begynnerlønn etter studiene.

– En arbeidskontrakt forteller hvilke rettigheter og plikter du som arbeidstaker har. Det kan være alt fra hvilke arbeidstider- og oppgaver du har til om du har rett på overtid og hvilken lønn du skal ha. Sammen med lovgivningen og en eventuell tariffavtale er kontrakten selve fundamentet i arbeidsforholdet ditt, forklarer Nilssen. 

Uansett hvilken stilling du skal inn i, er det visse ting du bør se ekstra nøye på og tenke over når du får tilsendt arbeidskontrakten – spesielt om du er ung og nyutdannet. Nilssen trekker frem følgende fem punkter:  

  1. Arbeidsoppgaver

Hvor konkret og detaljert er arbeidsbeskrivelsen? Hva er listet opp av oppgaver? Pass også på eventuelle forbehold om at arbeidsgiver ensidig kan endre arbeidsoppgavene dine. 

  1. Arbeidssted

Hva er definert som arbeidsstedet ditt? Forventer arbeidsgiver reisevirksomhet/utstasjonering? Arbeidsstedet ditt bør være beskrevet så begrenset og konkret som mulig. Det er også viktig å være klar over eventuelle forbehold om at arbeidsgiver kan endre arbeidsstedet ditt uten samtykke fra deg. 

  1. Arbeidstid

Skal du ha en fast arbeidstid eller en særlig uavhengig/ledende stilling? Har du en fast arbeidstid, vil du ha rett på overtidsbetaling. Dette gjelder ikke om du har en særlig uavhengig eller ledende stilling. Da aksepterer du en ordning hvor du må jobbe så mye som er nødvendig for å fullføre arbeidsoppgavene dine. Da er det særlig viktig at lønnsnivået reflekterer den ekstra arbeidsbelastningen dette kan medføre.  

  1. Lønn

Lønn er alltid et forhandlingspunkt, så sjekk gjerne Teknas lønnsstatistikk. Da får du en pekepinn på hvilket lønnsnivå du ut fra utdanning og erfaring burde ligge på. Teknas statistikk må selvfølgelig ses i sammenheng med lønnsnivået i den bedriften du har søkt jobb hos. Informasjon om det lokale lønnsnivået kan du få av de tillitsvalgte i bedriften. 

  1. Pensjon

Informasjon om bedriftens pensjonsordning er vanligvis inntatt i personalhåndboken og ikke i arbeidskontrakten. Dette er fordi pensjonsordningen som hovedregel er lik for alle ansatte i bedriften, og fordi arbeidsgiver ønsker en mulighet til å endre ordningen ved behov. Det er viktig at du setter deg godt inn i pensjonsbetingelsene som vil gjelde for deg. Da kan du vurdere om du har behov for å spare til pensjon på egenhånd også, eller om du skal bruke en «dårlig pensjonsordning» som argument i en eventuell lønnsforhandling. 

Les også: Regler om arbeidstid 

Upresise formuleringer kan skape bry på sikt 

En utfordring med arbeidskontrakter er at de kan inneholde flere juridiske begreper, og det er ikke nødvendigvis lett å forstå hva disse begrepene faktisk innebærer. 

– Det kan være vanskelig å forstå omfanget og konsekvensene av forbeholdene som er inntatt i kontrakten, før en uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker oppstår, sier Nilssen. 

Vage og upresise formuleringer er en annen gjenganger i arbeidskontrakter Tekna får tilsendt. Dette kan for eksempel være at du må påberegne reisevirksomhet – uten at du vet hvor du må reise og hvor mye. 

For å unngå fremtidige ubehagelige situasjoner knyttet til dette, kan du i forkant spørre arbeidsgiver om å få en mer detaljert forklaring.  

– Det er forståelig at arbeidsgiver ønsker en viss fleksibilitet, men du bør samtidig få klarhet i hvilken grad arbeidsgiver kan endre stillingen din. Det kan være lurt å få endret den upresise formuleringen til noe mer konkret i arbeidskontrakten, sier Khalid. 

Les også: Sjekkliste for arbeidskontrakt

Be om bistand 

Når du har fått tilsendt en arbeidskontrakt, er Teknas klare anbefaling å lese gjennom den grundig på egenhånd og deretter sende den inn til Tekna. Du kan eventuelt også sende den videre til noen du kjenner med juridisk kompetanse – enten det er familie, venner eller bekjente.  

–  Vi oppfordrer medlemmene våre til å sende inn arbeidskontraktene sine til oss for gjennomlesing, slik at vi kan sjekke om det er ting medlemmene burde ta opp med arbeidsgiver før de signerer. Vi svarer også på de spørsmålene medlemmene skulle ha, råder Nilssen. 

Mange unge og nyutdannede blir for eksempel tilbudt særlig uavhengig stilling og ikke fast arbeidstid. Dette er noe Tekna typisk kommenterer og informerer medlemmene om.  

– Vi informerer medlemmene om de ulike arbeidstidsordningene som det er lov å avtale. Relativt ofte vurderer vi det slik at nyutdannede medlemmer som har blitt tilbudt en særlig uavhengig stilling i stedet burde hatt en fast arbeidstid, ut ifra hvilken kompetanse og erfaring de besitter og den lønnen de har blitt tilbudt. 

Ettersom det kan være forskjell på hva ulike medlemmer regner som viktig i en jobb, er det likevel opp til hvert enkelt medlem å avgjøre hvilke punkter som skal tas opp med arbeidsgiver. 

Les også: – Det er et økende problem at nyutdannede ikke får overtidsbetalt 

Bli medlem

Du får to forsikringer inkludert, sparer mye penger på våre fordeler og kan treffe andre på våre sosiale og faglige arrangementer. 

Fant du det du lette etter?

Les også