Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto av Hulda foran en PC i et kontorlandskap

GODT FORNØYD: Hulda Gran Elvestad fikk en av Teknas jurister til å lese gjennom arbeidsavtalen før hun sa ja til sin første jobb.

– Det er et økende problem at nyutdannede ikke får overtidsbetalt

Da Hulda Gran Elvestad ble tilbudt jobb, var det første hun gjorde å sende arbeidskontrakten inn til Tekna.

Jeg synes det var en trygghet å få noen med fagkunnskap til å se gjennom kontrakten før jeg signerte, sier Hulda Gran Elvestad.

Hun er 24 år og utdannet sivilingeniør fra NMBU i Ås.

Tilbudet om jobb i Rambøll – et av de store rådgivningsselskapene – fikk hun allerede før hun var ferdig med masteren i vann og miljøteknikk. Dermed kunne Hulda tre rett inn i arbeidslivet da masteren ble fullført våren 2019.

– Jeg er jo fremdeles ganske ny her, men så langt trives jeg veldig godt, sier hun og viser oss rundt i kontorlokalet i Drammen.

På veggene henger planer over elver og avløp rundt om i Norge.

Hulda ser inn i et mikroskop
SER ETTER BAKTERIER: Elvestad ser etter bakteriologisk aktivitet i prøven fra et basseng der vannet skal bli renset biologisk. Bakterier er viktig for å få til biologisk rensing. Foto: Harald Spjelkavik.

Hulda forteller at arbeidshverdagen hennes består av alt fra å lage prøveplaner for neste år, følge opp renseanlegg og delta på feltarbeid.

– Vi tar blant annet prøver av drikkevann for å sikre at det ikke inneholder farlige stoffer som kan gjøre folk syke. I tillegg vurderer vi utslipp fra avløpsrenseanlegg for å forhindre forurensning og farlige utslipp, forklarer hun.

Opptatt av lønn, pensjon og forsikring

Som nyutdannet hadde Elvestad begrenset erfaring fra arbeidslivet. Da hun mottok jobbtilbud med tilhørende arbeidsavtale fra Rambøll, var hun naturlig nok mest opptatt av at hun fikk en rettferdig lønn.

– I tillegg til å sende inn kontrakten til Tekna, sammenlignet jeg lønnsnivået med tidligere klassekamerater som hadde fått seg jobb, forteller hun.

– Jeg mottok noen kommentarer på deler av kontrakten, men for meg og min stilling var det ikke spesielt viktig å endre på noen av disse tingene.

Hulda sitter ved siden av mikroskopet og prater
VANN OG AVLØP: Hulda Gran Elvestad har master i vann- og miljøteknikk. Avløpsvann er som oftest kloakk, men kan også være avrenningsvann fra en gammel søppelfylling, altså sigevann. Dette må renses før det kan slippes ut. Foto: Harald Spjelkavik.

Elvestad forteller at hun også var opptatt av at hun fikk en god pensjonsavtale, og at jobben hadde gode forsikringsordninger.

– Jeg var fornøyd med lønnsnivå, pensjon og forsikringer, så da valgte jeg å ikke forhandle på noe.

Vaktbikkje

En av Teknas juridiske rådgiver, Anam Khalid, jobber til daglig med å lese over medlemmenes arbeidskontrakter.

Portrettbilde av juridisk rådgiver Anam Khalid foran en hvit vegg

Hun ser stadig vekk formuleringer i arbeidskontraktene som ikke gagner arbeidstaker.

– Det kan være manglende stillingsbeskrivelse, ikke definert arbeidstid, eller for mange forbehold tatt av arbeidsgiver. Det er også et økende problem at nyutdannede ikke får overtidsbetalt, forteller hun.

Hun anbefaler alle Tekna-medlemmer å sende arbeidsavtalen inn til Teknas jurister før man signerer.

– Da får vi sett om arbeidsavtalen inneholder de opplysningene den skal inneholde, om det er noen avtalepunkter som medlemmet bør forsøke å forhandle om, og om avtalen inneholder formuleringer eller forbehold som vi må gjøre medlemmet oppmerksom på.

Lurt å være føre var

På generelt grunnlag anbefaler juristen at du alltid forhandler kontrakten før du signerer.

– Etter signeringen er det kun ulovlige avtalevilkår som det er mulig å gjøre noe med. Ellers er man bundet til arbeidsavtalen, og det vil være veldig vanskelig å få arbeidsgiver til å endre på noe som står i den, forklarer hun.

Når det gjelder å finne riktig lønnsnivå mener Khalid at du alltid bør begynne med å sammenligne tilbudet med Teknas statistikk for lønn.

Det aller beste sammenligningsgrunnlaget får du imidlertid ved å se på det interne lønnsnivået i den aktuelle bedriften.

– Har du fått tilbud om en jobb, anbefaler vi at du ta en prat med tillitsvalgt på arbeidsplassen om det lokale lønnsnivået før du signerer kontrakten. Da kan du forhøre deg om hvilken lønn som gis nyansatte i lignende stillinger, råder Khalid.

Hun anbefaler at du går via Tekna for å bli satt i kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen.

– Husk at tillitsvalgt har taushetsplikt – også overfor arbeidsgiver, påpeker hun.

Hulda prater i kontorlokaler
PROSJEKTARBEID: Hulda Gran Elvestad håper hun etter hvert får bidra på enda flere prosjekt med tilhørende feltarbeid i Rambøll.

Hva er en arbeidskontrakt?

En arbeidskontrakt forteller hvilke rettigheter og plikter arbeidstakeren har. Derfor er det viktig at kontrakten inneholder alle opplysninger som er relevante for arbeidstakeren.

– En kontrakt bør også være så konkret som mulig, sier juristen.

– Vi vil at medlemmene våre skal være bevisste på hva de sier ja til.

Jo mer konkret arbeidskontrakten er, desto vanskeligere vil det bli for arbeidsgiver å gjennomføre endringer i arbeidsforholdet uten samtykke fra arbeidstakeren.

Derfor må alt som er viktig for den ansatte inn i kontrakten.

– Hvis du har klart å forhandle deg frem til spesifikke goder eller ordninger, bør disse inntas i arbeidsavtalen, sier Khalid.

Lær mer om hva du må huske på før du signerer arbeidskontrakten i den andre episoden av Teknas podkast Organisert.

Definert arbeidstid

Det er mange ting som er viktig å tenke over i en arbeidskontrakt, men det er spesielt viktig for nyutdannede å få definert en daglig og ukentlig arbeidstid, og at du har rett på overtidsbetaling.

Ifølge Arbeidsmiljøloven kapittel ti skal alle arbeidstakere ha en definert arbeidstid. Det betyr at det skal foreligge en definert daglig og ukentlig arbeidstid, som må ligge innenfor arbeidsmiljølovens maksgrenser for mye du kan jobbe.

– Jobber du mer enn det, har du krav på overtidsbetaling, sier Khalid.

For arbeidstakere i enten ledende eller særlig uavhengig stilling, kan det gjøres unntak.

–  I disse stillingene har du ikke en fast arbeidstid, og det forventes at du skal arbeide så mye som er nødvendig for å fullføre dine arbeidsoppgaver.

Khalid minner også om at du har krav på overtidstillegg selv om du avspaserer overtidstimer.

– Dersom du har akseptert en ordning hvor overtidsarbeid skal avspaseres i stedet for å utbetales, har man likevel krav på et overtidstillegg på 40 prosent for alle overtidstimene som avspaseres.

Ekspertens fem råd:

1. Send kontrakten inn til Tekna for en gjennomgang. Hvis for eksempel pensjon er spesielt viktig for deg, sørg for at du spør om det.

2. Få en så detaljert stillingsbeskrivelse som mulig. Det vil gjøre det vanskeligere for arbeidsgiver å endre arbeidsoppgavene dine uten ditt samtykke.

3. Få definert en daglig og ukentlig arbeidstid med overtidsbetaling og vær obs på stillingskategorier som «ledende stilling» og «særlig uavhengige stilling». Dette er stillinger som er ment for ledere og mer erfarne arbeidstakere, der det forventes av de jobber mer enn vanlig arbeidstid.

4. Sammenlign lønnstilbudet med Teknas lønnsstatistikk og ta en prat med tillitsvalgte på arbeidsplassen for å få informasjon om det lokale lønnsnivået, før du eventuelt forhandler med arbeidsgiver om lønn.  

5. Forhandle alltid kontrakten før du skriver under. Det er mye vanskeligere å reforhandle en kontrakt som du allerede har samtykket til.