Alt om lønn

Lønn er en viktig del av ditt yrkesliv. Enten det gjelder din begynnerlønn eller lønnsutvikling gjennom yrkeslivet, vil vi være der og sørge for at du som Tekna-medlem får lønn som fortjent.

Lokale kollektive forhandlinger

Sentralt for Teknas lønnspolitikk er at vi mener at lønnsdannelsen bør skje gjennom lokale kollektive forhandlinger. Dette betyr at grupper av Tekna-medlemmer forhandler i hver enkelt virksomhet, med de rammebetingelsene som finnes der.

Lønnssamtalen

Alle ansatte bør ha en årlig samtale om lønn. Det blir fort årets viktigste prat, og derfor bør du være godt forberedt.

Unngå disse feilene i lønnsamtalen