Alt om lønn

Lønn er en viktig del av ditt yrkesliv. Om det gjelder din begynnerlønn eller lønnsutvikling gjennom yrkeslivet vil vi være der og bistå at du som Tekna-medlem får lønn som fortjent. 

Låst hengelås

Hva tjener du i forhold til andre?

Lurer du på hvordan din lønn ligger an i forhold til andre på ditt nivå? 

Låst hengelås

Lønnstatistikk for forhandlinger

Teknas årlige lønnsstatistikk er det beste grunnlaget for vurdering av egen lønn. Skal du i forhandlinger så er dette de beste verktøyene for å finne ut hvordan du ligger ann. 

Låst hengelås

Nyutdannet og skal forhandle lønn for første gang?

Skal du forhandle lønn for føste gang? Se Teknas ferske anbefaling for begynnerlønn i 2020.

Lokale kollektive forhandlinger

Sentralt for Teknas lønnspolitikk er at vi mener at lønnsdannelsen bør skje gjennom lokale kollektive forhandlinger. Dette betyr at grupper av Tekna-medlemmer forhandler i hver enkelt virksomhet, med de rammebetingelsene som finnes der.

Lønnssamtalen

Alle ansatte bør ha en årlig samtale om lønn. Det blir fort årets viktigste prat, og derfor bør du være godt forberedt.

Unngå disse feilene i lønnsamtalen