Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anette Moldrem ute

BEKYMRET: Jurist Anette Moldrem er bekymret over de høye tallene likestillingsombudet viser til. Foto: Privat.

Kvinner over hele Norge går glipp av lønnsøkninger og forfremmelser

Permisjon ødelegger mye for kvinner, mange får ikke muligheten til opprykk: – Det er urovekkende, sier jurist.

Foreldre i permisjon får ikke informasjon om ledige stillinger på jobben, eller mulighet for å komme inn på lønnsamtale. Omfanget er stort, særlig blant kvinner.

12 % av kvinner har opplevd å bli spurt om graviditetsplaner på jobbintervju.
14 % kvinner opplever negative reaksjoner fra leder når de forteller om at de skal bli foreldre, og 22 % av midlertidig ansatte kvinner har opplevd å ikke få forlenget stillingen sin mens de var gravide eller foreldrepermisjon, viser undersøkelsen.

De siste tilgjengelige tallene viser at i alt 55 prosent av kvinnene som var i jobb da de fikk barn, oppga at de har opplevd én eller flere tilfeller av diskriminering da de var i foreldrepermisjon og/eller kom tilbake fra permisjon.

Jurist Anette Moldrem er bekymret over de høye tallene.

– Jeg synes det er urovekkende at Likestillingsombudet får så mange henvendelser fra gravide og personer i foreldrepermisjon som mener seg diskriminert. Det viser at det er viktig at arbeidsgivere setter seg godt inn i lovverket for å unngå at kvinner og menn blir diskriminert.

– Hva har man krav på når man er i permisjon?

– Når du er i permisjon har du krav på å få viktig informasjon fra arbeidsgiver om det som skjer på jobb. Du skal ikke gå glipp av en viktig karrieremulighet eller bli glemt i en omorganiseringsprosess selv om du er ute i foreldrepermisjon.

– Det er imidlertid også viktig å huske på at en permisjon er en rett til å være borte fra jobb. Du har altså krav på å få fri fra jobb for å være sammen med barnet ditt, og arbeidsgiver kan ikke pålegge deg arbeid i denne perioden, sier hun.

Mister muligheter

Helle Holst Langseth, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, forteller at det trengs mer kunnskap blant arbeidsgivere om temaet.

– Ombudets omfangsundersøkelse om diskriminering av kvinner og menn som venter barn eller er i foreldrepermisjon, viste store utfordringer med diskriminering for denne gruppen, sier hun.

De sakene ombudet får aller flest henvendelser om, er diskriminering på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon i arbeidslivet. Dette på tross av at det er et sterkt diskrimineringsvern for gravide og personer i foreldrepermisjon.

– Undersøkelser viser dessverre at arbeidsgivere også kan være skeptiske til å ansette gravide og småbarnsforeldre, og vi erfarer at mange ikke har god nok kunnskap om rettighetene til arbeidstakerne, sier Langseth.

– Arbeidsgivere følger ikke loven

Likestillingsombudet ser at det er mange arbeidsgivere som ikke overholder forpliktelsene sine etter loven.

– Arbeidsgiver er pliktig til å gi arbeidstakere informasjon slik at de kan ivareta interessene sine mens de er i permisjon. Dette kan for eksempel være informasjon om ledige stillinger, omorganisering og lønnsforhandlinger. Dersom arbeidsgiver ikke ivaretar denne informasjonsplikten, kan det innebære at arbeidstakere i foreldrepermisjon blir diskriminert, sier Langseth.

Dersom arbeidstakeren i permisjon ikke får fremme lønnskrav, og heller ikke blir vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakere i virksomheten, er det diskriminering på grunn av foreldrepermisjon, og ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven

– Vi anbefaler alle arbeidsgivere å ha gode rutiner for medarbeidere som skal ut i foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan for eksempel ha rutiner for en samtale med arbeidstakeren før, under og etter foreldrepermisjonen. Vi mener arbeidsgivere også får mye igjen for dette, i form av fornøyde arbeidstakere som føler seg ivaretatt, sier hun.

– Lag en plan

Moldrem forteller at det kan være lurt å lage en plan for permisjonen og tiden frem mot permisjonen.

– Som ombudet er inne på, er det viktig at arbeidsgiver har gode rutiner for permisjonen. I noen tilfeller vil det være behov for tilrettelegging. God tilrettelegging vil kunne holde den gravide lengre i jobb, noe som vil være positivt for begge parter. Arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt. I mange tilfeller kan det være små ting som skal til, for eksempel en bedre stol eller mindre tilpasninger av arbeidstiden.

– Det å ha en god dialog om arbeidsoppgaver gjennom graviditeten er også lurt. Det er viktig at arbeidsgiver ikke tar den ansatte ut av interessante prosjekter og oppgaver lenge før permisjonen starter, sier juristen.

Hun sier at det i tillegg er det lurt å snakke om hvor mye jobbinformasjon den ansatte ønsker å få under permisjonen og ha en plan for hvordan man skal ha kontakt under permisjon. Arbeidsgiver kan ikke kreve at den ansatte holder seg oppdatert om alt som skjer, men hvis den ansatte derimot vil holdes oppdatert om et prosjekt eller om andre ting som skjer på jobb, bør den ansatte opplyse arbeidsgiver om dette.

Siden den ansatte har krav på å få vurdert lønnen sin på lik linje med de andre ansatte, er det viktig at de som er ute i permisjon ikke blir glemt i slike prosesser.

– Mot slutten av permisjonstiden, eller når den ansatte er tilbake i jobb kan det være nyttig med en samtale om tilbakekomsten og om kombinasjon av arbeidsliv og familieliv. Det er også viktig å huske på at den ansatte har rett til å komme tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling.

– Dersom det skjer endringer på arbeidsplassen underveis i permisjonen som påvirker alle ansatte, for eksempel omorganisering, og den som er i permisjon får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å få innflytelse på lik linje med andre, er det lettere å unngå konflikter, sier hun.