Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Juridisk rådgiver i Tekna Anette Moldrem og fagleder for analyse i Abelia, Fernanda Winger Eggen er enige om at arbeidsgivere bør systematisere arbeidet med å beholde og videreutvikle seniorer.

Kun 1/3 har strategi for å videreutvikle de over 55 år

Kun en tredjedel av bedriftene har en strategi for å beholde og videreutvikle ansatte over 55 år. Det viser en undersøkelse Tekna, Abelia og Senter for seniorpolitikk har gjennomført.

Resultatene fra undersøkelsen om kompetanseutvikling av seniorer ble nylig lagt frem i form av rapporten «Aldersmangfold som ressurs» av forskerne Camilla S. Lundberg og Vidar Bakkeli i AFI/OsloMet som har gjennomført og analysert undersøkelsen.

I undersøkelsen ble ledere, HR-representanter, tillitsvalgte og seniorer i bedrifter i kunnskaps- og teknologibransjen med tariffavtale, intervjuet.

Tall fra SSB viser at andelen yrkesaktive går ned etter fylte 55 år. Har du fylt 65 år er bare 50 prosent av de på samme alder i arbeid.

Samtidig viser NHOs årlige kompetansebarometer at virksomhetene har et stort udekket behov for kompetanse, og opplever mangel på kvalifisert arbeidskraft som et stort hinder for investerings- og ekspansjonsmuligheter.

Utgangspunktet for undersøkelsen var derfor å finne ut hva som skal til for å beholde seniorene i kunnskaps- og teknologibransjen.

Les også Han utdannet seg i 1973 - hun i 2019, mye er fortsatt likt

– Lær opp nye ledere

– Selv om hele 96 % av arbeidsgiverne i undersøkelsen mente det er viktig å utvikle ansatte over 55 år, var det en oppfattelse blant alle som ble spurt, at seniorpolitikk handler om nedtrapping og tilrettelegging av arbeidstid, mer enn kompetanseutvikling, sa forskerne Lundberg og Bakkeli.

Undersøkelsen viste også at kun en tredjedel av bedriftene har en strategi for å beholde og videreutvikle ansatte over 55 år.

– Dette viser at for få arbeider strategisk med kompetanseutvikling av seniorer, sa fagleder for analyse i Abelia, Fernanda Winger Eggen. Å beholde og utvikle seniorene er ikke bare lønnsomt for den enkelte virksomhet, men vil også bidra til å løse en av våre største utfordringer som samfunn – nemlig at en stadig større andel av befolkningen står utenfor arbeid og skal finansieres av dem i arbeid.

Hun mente det blir en veldig viktig oppgave fremover å bevisstgjøre ledere, og kanskje særlig når det kommer nye ledere inn i en bedrift bør de gjennom et strategisk opplæringsprogram som tar for seg mangfoldledelse, i bredt – om det dreier seg om kjønn, etnisitet, alder eller funksjonsnedsettelse.

–Jeg tror det er veldig viktig at ledere ser enkeltmennesker, for å lykkes med å motivere dem til å investere i viktig kompetanseutvikling for virksomheten, sa Winger Eggen i Abelia.

Anette Moldrem fra Tekna, Fernanda Winger Eggen fra Abelia, HR-ansvarlig Anne Gro Kjørstad i Kongsberg gruppen og Camilla S. Lundberg fra AFI debatterte den ferske rapporten under ledelse av Olav Eikemo fra Senter for seniorpolitikk.

– Ta tillitsvalgte inn i arbeidet

Ifølge juridisk rådgiver i Tekna Anette Moldrem skal tillitsvalgte involveres i arbeidet med kompetanseutvikling der det er tariffavtale mellom Tekna og NHO.

– Det er en av de tre grunnpilarene i tariffavtalen, sa hun.

Moldrem var derfor overrasket over funnet i undersøkelsen som viser at 40 prosent av lederne i bedriftene mener at de tillitsvalgte har liten innflytelse på dette arbeidet.

– De tillitsvalgte sitter på viktig kunnskap om hva de ansatte trenger av kompetanse og hva virksomheten trenger. Så å få disse inn i arbeidet er vinn-vinn, poengterte hun.

Hun føyde til at denne undersøkelsen viser at tillitsvalgte kan ta et større rom i det å satse på seniorpolitikk. Moldrem oppfordret arbeidsgivere til å ta med tillitsvalgte inn i dette arbeidet.

– I Teknas egen undersøkelse blant tillitsvalgte svarer bare 32 prosent av gruppene at de blir tatt med på drøftinger om hvordan kompetanseutvikling skal praktiseres i bedriften , sa Moldrem.

Dette viser at det er et stort behov for mer strategisk arbeid med kompetanseutvikling i stort, og spesielt for seniorer. Samtidig mente hun at tillitsvalgte nok også bør være mer proaktive og løfte dette området inn til ledelsen.

Les om Seniorspesialistene som ikke gir seg

Det trengs systematikk

Moldrem og Winger Eggen var enige om at det trengs systematikk i arbeidet slik at det ikke overlates til den enkelte å ta ansvar for videreutvikling av kompetansen.

– Undersøkelsen viser at den enkelte arbeidstaker i stor grad har mulighet til å påvirke og ta initiativ til egen kompetanseutvikling – dette er svært positivt. Det er likevel viktig at virksomheten  har en helhetlig strategi om kompetanseutvikling, slik at det er i tråd med virksomhetens behov, at diskriminering unngås og at avgjørelsen knyttet til  hvem som prioriteres til kompetanseutvikling (for eksempel fordi noen spurte først, eller at de yngre prioriteres før de eldre), sa Winger Eggen.

Basert på undersøkelsens hovedfunn har Tekna og Abelia utarbeidet fem anbefalinger til arbeidsgivere som ønsker å fremme og beholde seniorer. De tre første anbefalingene mener de er viktige forutsetninger for å lykkes, mens de to siste er mer praktiske anbefalinger for å sikre kompetanseutvikling for eldre og kompetanseoverføring på tvers av alder.

Les også Nådd pensjonsalder men ønsker å jobbe videre