Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Roti på en hengebru i Bhutan

Jan Atle Roti (81) jobber fortsatt full tid med geoteknikk og vannkraftutbygging, et fagområde han har opparbeidet seg spesialkompetanse på gjennom et langt yrkesliv. Her på feltarbeid i Bhutan.

Seniorspesialistene som ikke gir seg

Et formål med pensjonsreformen fra 2011, var at flere arbeidstakere skulle stå lenger i yrkeslivet. De siste fem årene har imidlertid ønsket avgangsalder gått ned i befolkningen.  Vi har snakket med fire Tekna-medlemmer, den eldste 81 år, som ikke har sett noen grunn til å gi seg.

Mens undersøkelser fra Senter for seniorpolitikk viser at den ønskede avgangsalder for pensjonering går ned i befolkningen, fortsetter noen å jobbe til langt ut over vanlig pensjonsalder.

Ifølge forsker Laura Traavik ved Høyskolen Kristiania glemmer mange bedrifter at inkludering i arbeidslivet også omfatter alder – ikke bare kjønn og innvandrerbakgrunn.

Nysgjerrighet, spesialkompetanse, økonomi og det sosiale har vært viktige motivasjonsfaktorer for de fire yrkesaktive Tekna-medlemmene mellom 67 og 81 år som vi har snakket med.

Jan Atle Roti (81):  Jobber 100 prosent – går løs på femåring prosjekt

–  Det er mange fordommer ute og går overfor eldre arbeidstakere. Det sier sivilingeniør Jan Atle Roti på 81 år, som fortsatt jobber 100 prosent. Han forteller at han allerede begynte å få spørsmål fra de som ikke kjente ham om han ikke var for gammel fra 65 års-alderen.

Har møtt fordommer

– Jeg har møtt fordommer og skepsis fra folk som ikke kjenner meg, særlig i Norge og Skandinavia. De tror nok at en så gammel mann ikke kan noe særlig. Noe helt annet er det i de asiatiske og afrikanske landene jeg har jobbet. Der vil de helst ha ekspertuttalelsene fra en med grått hår.

Rotis budskap er at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom antall år og evnen til å gjøre en jobb.

– Etter fylte 50 år er det helt uinteressant å spørre om alder, sier han. Men pass på så du ikke begynner å omtale deg selv som at du er for gammel til å gjøre ting. Da er du på vei inn på et sidespor. Vær våken, nysgjerrig og åpen for å lære noe nytt hver dag, er hans råd. En forutsetning er at man holder seg oppdatert.

Selv kaller han sin egen arbeidsgiver Multiconsult for en foregangsbedrift.  Her kjenner han flere som jobber etter fylte 70 år. Og forholdene er lagt meget godt til rette.

Ikke ta jobben fra de unge

Nesten hele yrkeskarrieren har Roti jobbet med geoteknikk, betongkonstruksjoner og vannkraftprosjekter, først i selskaper som etter hvert er blitt en del av Multiconsult, og siden  prosent gjennom eget AS, på prosjektbasis 100 for Multiconsult. Han er nå i gang med å starte opp et nytt utenlandsprosjekt som skal gå over 5 år. I tillegg holder han på med et prosjekt i Tanzania og et i Myanmar.

Tre men og en kvinne i verneutstyr foran en fabrik
Jan Atle Roti til høyre med kollegaer fra Multiconsult ved Kamuzu Barrage reguleringsdam, Malawi i 2019.
To menn i verneutstyr foran en byggeplass
Ved Kamuzu Barrage, reguleringsdam, Malawi i 2017, sammen med Johan Skorve (tv) .

­– Jeg er veldig obs på at jeg ikke skal ta jobben fra de unge, så jeg tar bare jobber som krever spesiell rådgiverkompetanse og der jeg i et samarbeide med de yngre kan bidra til verdiskapning og utvikling på mange plan. Han tar ikke vanlige jobber som krever mange ingeniørtimer uten at det er i samarbeid med yngre.

Om motivasjonen sier han at så lenge han har det gøy, fortsetter han.

– Jeg føler meg fantastisk privilegert, som har god helse og har fått lov til å holde på med interessante ting hele yrkeskarrieren. Min beste egenskap er nok nysgjerrigheten, og at jeg aldri er redd for å prøve nye ting.

Tar en øl med de unge

– Man blir ikke gammel av å jobbe sammen med unge folk, sier han. Nå har han kollegaer på alder med sine egne barnebarn. Det sosiale er også viktig. Roti forteller at han gjerne blir med ut og tar en øl med de unge.

– Og det hyggeligste er jo at jeg faktisk blir invitert med, ler han.

Roti med to kvinner og en mann foran en innsjø
Jan Atle Roti jobber med et prosjekt i Myanmar, der han skulle vært to ganger siste år om det ikke hadde vært for Korona-pandemien. Her ved Upper Keng Tawng Hydropower i desember 2019, med 3 stedlige representanter.

–  I min bransje med nye prosjekter hele tiden, er ingen helt like. I et innovativt miljø og yrke lærer du noe nytt hele tiden. Det handler om å delta aktivt i prosjekter, være nysgjerrig og diskutere.  Noe av det jeg kan bidra aller mest med er min lange og brede erfaring.  Jeg overfører litt av det jeg kan til de yngre, og de unge overfører ting de kan til meg. Alt dette gjør det lystbetont å fortsette å jobbe.

Kunnskapsdeling på tvers av alder

Jan Atle Roti synes bedrifter bør være mer oppmerksomme på utvekslingen av kunnskap mellom ulike aldersgrupper, og fagdisipliner.

Siden 1996 har den erfarne sivilingeniøren stort sett jobbet med prosjekter i andre land. Hadde ikke Koronapandemien slått til, skulle han vært to ganger i Myanmar det siste året.

– Jeg synes det er fantastisk å kunne jobbe med folk fra andre kulturer, og lære av hvordan de opplever og møter problemstillinger. Erfaringene mine for hvordan man kommuniserer og møter folk fra andre kulturer, er noe jeg gjerne deler med yngre kollegaer.

Børstad
Bjørn Steinar Børstad var sterkt ønsket for å videreføre et prosjekt.

Bjørn Steinar Børstad (74): –  Ble bedt om å fortsette etter 67 år

Rådgiver innen vann og avløp, Bjørn Steiner Børstad på 74 år hadde egentlig tenkt å gi seg i jobben i det rådgivende ingeniørselskapet COWI i Fredrikstad som 67-68-åring, men på grunn av at en yngre kollega brått døde oppstod det et behov for spesialkompetansen hans videre.

– Vi samarbeidet tett på et IKT-prosjekt for vannledningsnettet i Oslo kommune, og jeg ble anmodet om å fortsette å jobbe, både for å videreføre prosjektet, men også for å overføre kompetanse til yngre kollegaer. Jeg har siden jobbet på timebasis under forutsetning av at jeg ikke skal ha administrative oppgaver, kun faglige.

Ingen fordommer

Børstad har ikke kjent på noen skeptiske holdninger til høy alder. Tvert imot opplever han at bedriften setter veldig stor pris på at han er der.  

– Jeg jobber kanskje 50-60 prosent av en full stilling, og jobber veldig fritt i forhold til kontortid. Slik er det med flere seniorer her. Noen av dem er over 80 år, sier Børstad som aldri har opplevd noe spesielt behov for kompetansepåfyll som senior.

Modellerte Eufrat og Tigris

Børstad opplyser at han har oppdatert og utviklet spesialkompetansen som han var utdannet i fra sivilingeniørstudier i Skottland – mye gjennom arbeidserfaring.

– De mest spesielle prosjektene jeg har vært med på var prosjekter i Irak og Syria rundt år 2000, da jeg gjennomførte modellberegninger på elvene Eufrat og Tigris. Det var spennende tider med mye storpolitikk, men det er en annen historie, ler han.

Stor vannkannal i ørkenlandskap
En irrigasjonskanal i Syria.
Målestasjon
Bjørn Steinar Børstad har modellert elver i Irak og Syria. Her ses en målestasjon ved en elv.

Nå driver Børstad bevisst overføring av kompetanse til yngre kollegaer.

 – De spør om råd, er raske i hodet, gode i dataverktøy og tar ting veldig fort. Mye av jobben min nå er kontrolloppgaver.

Spesialrådgiveren forteller at planen er å holde på så lenge prosjektet for Oslo kommune varer.

–  Jeg har nok av andre ting å holde på med, så da får det være nok, synes Børstad. Som 75-åring er planen å gi seg som styremedlem i Tekna Nedre Glomma avdeling, et verv han har hatt helt siden 1972.

Trond Haider
Trond Haider skulle gjerne jobbet enda lenger.

Trond Haider (71): –  Redd for dager uten oppgaver

Trond Haider er litt redd for de 5 dagene uten bestemte oppgaver, som snart blir hans ukentlige rutine, når han fyller 72 år i januar neste år.

– Da jeg var 67 år, var jeg absolutt ikke klar for masse fritid. Jeg trivdes så godt med oppgavene, at jeg gjerne ville fortsette.

Trond jobber som statistiker i LINK Medical Research AS, et konsulentfirma med tjenester rettet mot farmasøytisk industri og medisinske utstyrsprodusenter.

Leie seg inn på prosjekter

– Jeg var så heldig at jeg fikk inngått en avtale om at jeg kunne jobbe frem til 72 år. Senere har bedriften innført 70 år som intern aldersgrense, sier Trond.

Han forteller at bedriften helst vil ha folk ansatt på heltid.

– Jeg er heldig som har god helse, og synes det jeg holder på med er så interessant at jeg håper å kunne leie meg inn på prosjekter, kanskje 1-2 dager i uka.

Han forteller at bedriften har vært flinke til å sette i gang faglige prosesser for opplæring, men at det ikke har vært spesielt rettet mot seniorer.

Hele tiden oppdatert

– Jeg har hele tiden vært nødt til å oppdatere meg på nye metoder i statistikk, sier Haider som er Cand. real. i matematisk statistikk fra Universitetet i Oslo. Jobben handler mye om statistikk for kliniske studier og tidligere, helseøkonomiske kost-nytte analyser.

I og med at det ikke er så lenge til han skal gå av, driver han for tiden mye med kunnskapsoverføring til de som skal overta oppgavene og prosjektene hans.

Holdningene fra yngre kollegaer til han som senior har han bare opplevd som positiv.

– Jeg har en ganske ung kollega fra et asiatisk land. Hun har spurt meg om ting norske ikke ville gjort. Det er spesielt hyggelig å oppleve at folk fra en annen kultur viser en så sterk interesse for å høste erfaring fra oss med lang fartstid, sier Trond Haider.

Ellen Gilhuus (67): – Taper pensjon etter 68 år

Ellen Gilhuus på vei opp en fjelltopp
Naturgeograf Ellen Gilhuus i sitt rette element på vei mot Snøhetta

Tekna-medlem Ellen Gilhuus i Statens kartverk på Hønefoss skulle gjerne jobbet enda lenger, men gir seg ved fylte 68 år. Grunnen til at det akkurat blir til 68 år er å finne i reglene i den nye pensjonsreformen som kom i 2011. Der ble det innført såkalt levealdersjustering og delingstall.

Taper på å jobbe lenger

Alle som er født etter 1943 får alderspensjonen sin levealdersjustert. Det betyr at den årlige alderspensjonen fra Folketrygden reduseres noe fra årskull til årskull som følge av at yngre årskull kan regne med flere år som pensjonister. Skal du justere for dette, må du jobbe lenger.

For Ellen Gilhuus, født i 1953, og med tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse, betydde dette at hun må jobbe til hun blir 68 år. Jobber hun lenger, vil hun tjenestepensjonen faktisk reduseres.

– Vi har fått god informasjon om dette, noe som gjorde at valget om å slutte ble enkelt, sier Gilhuus. Høsten 2021 når hun fyller 68 år kan hun se tilbake på nesten 40 år som naturgeograf i Landdivisjonen i Kartverket.

Gøy med ny programvare

–  Jeg har alltid vært nysgjerrig av natur, og har ikke følt det vanskelig å holde meg oppdatert på det faglige. Det har for eksempel vært veldig gøy med nye versjoner av programvaren vi bruker. Faktisk misunner jeg litt de som skal jobbe videre med den nye programvaren, sier hun. 

Hun har hele tiden trivdes godt med å jobbe, og har ikke kjent på noen negative holdninger etter hvert som hun ble eldre.

–  Fra 62-års alder har jeg blitt spurt noen ganger om når jeg vil pensjonere meg, men det tror jeg har vært av praktiske årsaker. Jeg har alltid fått høre at jeg er ønsket videre. Stillingstypen har gjort at jeg har en del erfaring som ikke akkurat står nedtegnet noen steder, og som overføres til yngre ved at de spør om råd. 

Pluss med ekstra feriedager

Gilhuus opplyser at arbeidsgiver er raus med fridager.

–  Det har vært et stort pluss med de ekstra feriedagene man får som senior. Først fikk vi den vanlige senioruka fra 60 år, og i tillegg fra 62 år gir Kartverket 12 fridager til. Etter 62 år har jeg altså hatt 17 fridager mer enn de under 60 år.

Selv om hun trives godt i jobben, gruer hun seg ikke til å bli pensjonist.

– Jeg har masse hobbyer å drive med, så det skal bli null problem å fylle tiden, sier hun.

Forsker: –  Langt mellom teori og praksis hos bedriftene

–  Jobb betyr veldig mye for vår identitet, sier førsteamanuensis Laura Traavik ved Høyskolen Kristiania. Hun synes det er veldig positivt at noen fortsetter å jobbe til langt over vanlig pensjonsalder.

Laura Traavik
Laura Traavik har forsket på bedrifters seniorstrategier.

–  I noen yrker kan det gi en egen trygghet at folk med lang erfaring fortsatt er med og tar beslutninger, sier hun.

Under oktoberkonferansen til Senter for seniorpolitikk i år, la hun frem resultater fra en undersøkelse blant mer enn 100 norske bedrifter. Der ble ledere og HR-personell spurt om i hvilken grad de har en strategi der de tilbyr karriereplanlegging og karriereutvikling til senioransatte. Bedriftene kom fra konsulent-, programvare, industri- og servicenæring.

I undersøkelsen svarer 80 prosent at de ønsker å gi de ansatte livslang læring, og 72 prosent mener at ansatte skal gå av med pensjon på et vellykket tidspunkt i karrieren.

–  De ønsker altså at medarbeiderne skal ha det bra og finne mening i jobben helt frem til pensjonsalder. Likevel svarer bare 33 prosent at de har strategi for å sikre aldersmangfold i deres organisasjon. Det betyr altså at 67 prosent ikke har det.

–   Skuffende tall, sier Traavik som mener at teori og praksis ikke henger sammen.

Ikke bare vedlikeholde, men øke kompetansen

Hun mener også at undersøkelsen viser at mangfoldspolicy ikke ser ut til å omfatte seniorer i arbeidslivet.

–  I undersøkelsen spurte vi om organisasjonen har en mangfoldspolicy. Hele 76 svarte positivt på dette, men bare to prosent nevnte alder som del av dette.

Ifølge organisasjonsforskeren ser det ut som at de fleste bedrifter i undersøkelsen overlater til det enkelte individ å planlegge sin egen karriereutvikling som senior.

Traavik mener bedrifter bør sørge for mer sammenheng mellom uttalt teori, praksis, og mangfoldsstrategi.

– Dette er et spørsmål om inkludering i arbeidslivet, og det handler ikke bare om å vedlikeholde kompetanse, men om å øke den hele arbeidslivet, også som senior, sier hun.