Dette anbefaler vi i begynnerlønn i 2021

Er du nyutdannet og skal forhandle lønn for første gang? Nå er Teknas begynnerlønnsanbefaling for 2021 klar.

Illustrasjonsbilde av en ung kvinne stående i et kontor

Lønnen i den første jobben er kanskje den vanskeligste å forhandle om. Som nyutdannet har man ikke lang erfaring å slå i bordet med, og det viktigste for mange er bare å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Mange vet heller ikke hva de kan kreve i lønn.

For å gi deg en god start arbeidslivet utarbeider Tekna årlig en lønnsanbefaling for nyutdannede i privat sektor.

 

Bli medlem av Tekna for å lese videre!

Se alle medlemsfordeler

Teknas begynnerlønnsanbefaling

Tekna utarbeider hvert år en begynnerlønnsanbefaling.  Som studentmedlem av Tekna får du tilgang til denne. Mange oppfatter dette som et viktig hjelpemiddel når man er i en jobbsøkerfase, eller skal forhandle om lønns- og arbeidsvilkår til sin første jobb.

Som studentmedlem eller medlem i Tekna kan du kontakte de lokale tillitsvalgte i den virksomheten, etaten eller kommunen hvor du er interessert i jobb, for å få nærmere opplysninger om de lokale forholdene.

Se nærmere informasjon om medlemfordeler her.

Publisert: 22. desember 2020