Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Pensjonister som kjører karusell

Pensjon

Det spares opp pensjonsrettigheter i de virksomhetene man er ansatt i gjennom livet. Løpende pensjonsinnbetaling fra din arbeidsgiver skal gi deg grunnlag for et godt liv når du oppnår en alder hvor du ønsker å jobbe mindre, eller for etterlatte hvis du faller fra. 
I tillegg opparbeider alle rettigheter i folketrygden. 

Pensjon kommer fra tre kilder: Folketrygden (samfunnet), arbeidsforhold (arbeidsgiver) eller egen sparing. Når man når en viss alder eller blir ufør, kommer de oppsparte pensjonsrettighetene til utbetaling.

 

Ny pensjonsavtale - Pensjonskonto

"Egen pensjonskonto" ble innført i 2021 og har blitt det sentrale begrepet på privat tjenestepensjon.

Tekna tilbyr en av Norges beste pensjonsavtaler som medlemsfordel gjennom Kron. Les mer om hvorfor du bør inngå denne gode avtalen.

Den nye private tjenestepensjonen

I 2021 ble det innført "egen pensjonskonto".
Se Teknas pensjonsekspert Anders Kvam fortelle om "egen pensjonskonto".

Mer om folketrygden og AFP

Folketrygdens alderspensjon

  • Er du født i 1953 eller tidligere: pensjonsberegning etter de gamle reglene. (20 beste år)
  • Er du født mellom 1954 og 1962: pensjonsberegning delvis etter gamle regler og delvis etter nye regler.  
  • Er du født i 1963 eller senere: pensjonsberegning fullt ut etter de nye reglene, der alle år gjelder

AFP (avtalefestet pensjon)

Hvis du har rett til AFP, utgjør også denne ytelsen en del av alderspensjonen.
Det er store forskjeller på AFP i privat sektor og offentlig sektor. I privat sektor er AFP en livsvarig tilleggsutbetaling til folketrygden. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjon du kan ta ut mellom 62 og 67 år

Egen pensjonssparing

Undersøk tidlig i yrkeslivet hva du vil få i pensjon. Vurder deretter hvilket behov du har for å "spare til alderdommen".

Tekna hjelper i spørsmål om pensjon

Individuell bistand

Som medlem får du gratis juridisk bistand i alle spørsmål som gjelder pensjons- og forsikringsforhold knyttet til arbeidsforhold.

Bistand til bedriftsgrupper

Mange bedrifter i privat sektor vurderer å justere eller endre pensjons- og forsikringsordningene sine. Dette kan ha store konsekvenser for de ansatte.

Teknas lokale tillitsvalgte i bedrifter som justerer eller endrer pensjonsordningen, har krav på å drøfte dette med arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen. Tekna yter bistand til bedriftsgrupper (medlemmer og tillitsvalgte) knyttet til pensjonsordninger og ved endring av disse.

For medlemmer i virksomheter som har offentlig tjenestepensjonsordning, er ordningene definert sentralt og er like i alle virksomheter.

Politisk arbeid

Tekna er opptatt av å fremme medlemmenes interesser overfor beslutningstakerne for å få til best mulige ordninger for foreningens medlemmer. Tekna mener at alle typer ordninger må kunne gi like gode ytelser. Dagens forskjellbehandling i lovverket mellom ytelses- og innskuddspensjon må rettes opp, slik at også innskuddspensjon kan forventes å gi god ytelse for foreningens medlemmer. Det er viktig at tjenestepensjonsordningene også gir god ytelse ved uførhet.

I mange pensjonspolitiske saker arbeider Tekna gjennom Akademikerne mot politiske myndigheter. Pensjonsreformen har medført mange prosesser der Akademikerne blir involvert. Tekna bidrar sterkt til Akademikernes arbeid innenfor dette området.