Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Pensjonister som kjører karusell

Pensjon

Det spares opp pensjonsrettigheter i de virksomhetene man er ansatt i gjennom livet. Løpende pensjonsinnbetaling fra din arbeidsgiver skal gi deg grunnlag for et godt liv når du oppnår en alder hvor du ønsker å jobbe mindre, eller for etterlatte hvis du faller fra. 
I tillegg opparbeider alle rettigheter i folketrygden. 

Nådd pensjonsalder – men ønsker å jobbe videre?

Pensjonsreformen har medført at det er stor fleksibilitet i mulighetene til å selv styre hvor lenge du vil jobbe. Her får du innsikt i forhold du bør sette deg inn i, før du velger hvor lenge du ønsker å stå i jobb.

Anders Kvam

Den nye private tjenestepensjonen

I 2021 ble det innført "egen pensjonskonto".
Teknas pensjonsekspert Anders Kvam forteller.

Ny pensjonsavtale - Pensjonskonto

Tekna tilbyr en av Norges beste pensjonsavtaler som medlemsfordel gjennom Kron.

Status for AFP

Har du rett til AFP?
Hva må du i så fall passe på?

Tekna hjelper i spørsmål om pensjon

Individuell bistand

Som medlem får du gratis juridisk bistand i alle spørsmål som gjelder pensjons- og forsikringsforhold knyttet til arbeidsforhold.

Bistand til bedriftsgrupper

Mange bedrifter i privat sektor vurderer å justere eller endre pensjons- og forsikringsordningene sine. Dette kan ha store konsekvenser for de ansatte.

Teknas lokale tillitsvalgte i bedrifter som justerer eller endrer pensjonsordningen, har krav på å drøfte dette med arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen. Tekna yter bistand til bedriftsgrupper (medlemmer og tillitsvalgte) knyttet til pensjonsordninger og ved endring av disse.

For medlemmer i virksomheter som har offentlig tjenestepensjonsordning, er ordningene definert sentralt og er like i alle virksomheter.