Egen pensjonssparing

Teknas anbefaling er: Undersøk tidlig i yrkesperioden hva du ligger an til å få i pensjon. Vurder deretter hvilket behov du har for å ”spare til alderdommen”.

Egen pensjonssparing utgjør øverste del av pyramiden. Den dagen du trapper ned jobbingen eller slutter helt, vil inntekten din bli lavere. Hvor mye lavere, er avhengig av hva du får utbetalt i folketrygd, og hva du får i tjenestepensjon. Noen vet hvilke beløp det er snakk om på pensjoneringstidspunktet. Da er det imidlertid for sent å starte opp egen pensjonssparing.

Rammevilkårene for egen pensjonssparing er ikke godt tilrettelagt fra myndighetenes side. Det eneste produktet som fokuseres spesielt til pensjonssparing er IPS (individuell pensjonssparing), som gir mulighet for å spare kr. 15.000 i året med 28 % skattefradrag. Utbetalingsperiode må være minst 10 år, og ytelsen blir skattlagt som pensjon. Ettersom ytelsen skattlegges mye hardere enn fradraget, er skatteinsentivene i denne ordningen svake, ved siden av at midlene blir bundet i ordningen. Det anbefales derfor å vurdere grundig om dette er et egnet produkt sett opp mot ”vanlig” sparing.

Livrente kan også brukes til pensjonssparing, men har begrensede skattefordeler.  For de fleste vil derfor sparing i eiendom, bank, aksjefond eller i enkeltaksjer være de normale måtene å spare på, også til pensjonsalderen. Det er her ulik risiko og ulike avkastningsutsikter ved de forskjellige produktene. Det er også god sparing i å nedbetale gjeld. 

Selvstendige næringsdrivende kan tegne egen avtale om innskuddspensjon med 4 % innskudd pr. år.

Sist oppdatert: fredag 6. mars 2015