Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Hvilke rettsregler gjelder for arbeid i utlandet?

Råd og tips

Jobb i utlandet

Publisert: 30. sep. 2021

Mange av Teknas medlemmer velger i kortere eller lengre perioder å arbeide i utlandet. Vi har derfor samlet informasjon som er nyttig for deg som har planer om dette. Denne siden er hovedsakelig rettet mot oppdrag i regi av en norsk arbeidsgiver.

Hva kan Tekna hjelpe deg med?

 • Juridisk rådgivning i alle faser for arbeid i utlandet
 • Lese gjennom og gi tilbakemelding på kontrakt (husk å kontakte oss før du underskriver!)
 • Juridisk bistand underveis (men ingen rådgivning knyttet til utenlandske rettsregler)
 • Bistand ved eventuelle tvister (for norske domstoler)
Låst hengelås

Juridisk avdeling kan hjelpe

Få hjelp til å vurdere arbeidskontrakten din juridisk og strategisk før du skriver under. Vi går gjennom kontrakten til deg som er Tekna-medlem

Før signering av arbeidsavtale

Du må ikke skrive under arbeidsavtalen før du har fått oversikt over vilkårene som skal gjelde mens du arbeider i utlandet. Denne informasjonen kan du få fra personalansvarlig, og eventuelt også personalansvarlig i den virksomhet du skal arbeide for i utlandet.

Be særlig om utfyllende informasjon om:

 • skattemessig håndtering av økonomiske ytelser, og hva du selv må gjøre overfor skattemyndigheter i Norge og i det land du skal arbeide
 • pensjons- og forsikringsdekninger
 • trygderettslige spørsmål
 • arbeidsforholdet ved retur til Norge

Få avklart hvilke vilkår det kan forhandles om.

Sjekkliste for arbeidsavtalen når du skal jobbe i utlandet

I denne listen ser du hvilke temaer som bør være regulert i den arbeidsavtalen som gjelder mens du arbeider i utlandet.

 • Arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Hvilket lands rett som gjelder for utstasjoneringen og hvor eventuelle tvister skal behandles
 • Varigheten av arbeidsforholdet
 • Arbeidssted
 • Regulering av hva som skjer ved opphør av arbeidet i utlandet før avtalt utløpstidspunkt
 • Regulering av hva som skjer med din stilling ved retur til Norge
 • Daglig og ukentlig arbeidstid
 • Ferie og feriepenger
 • Lønn, og hvem som betaler lønnen.
 • Tidspunkt for første lønnsregulering
 • Hvilken valuta som benyttes, og evt. Valutasvingninger
 • Tillegg til lønn. Eksempelvis dekning av kostnad ved flytting, bil, bolig, dekning av sertifikater, forsikringer, pensjon osv.

Hvilke rettsregler gjelder for arbeid i utlandet?

Dere må avtale om norsk rett eller arbeidsstedets rett skal gjelde for ditt arbeid i utlandet. Det er avtalefrihet med unntak av eventuell ufravikelig lov på arbeidsstedet. I tillegg til å avtale hvilket lands rett som skal gjelde, er det viktig at dere avtaler i hvilket land eventuelle tvister om arbeidsforholdet skal behandles. Teknas oppfatning er at det som hovedregel bare er norske domstoler som skal ha slik kompetanse.

For arbeid i land innenfor EØS-området og EU gir reglene om utsending av arbeidstakere et felles regelsett som sikrer et minimum av sikkerhet og trygghet for arbeidstakere i dette området, se nærmere arbeidsmiljøloven § 1-7 og Forskrift om utsendte arbeidstakere.

Det er viktig å merke seg at om du tar jobb hos en utenlandsk arbeidsgiver, uten tilknytning til Norge, er det som regel utenlandsk rett som gjelder. Tekna har ingen forutsetning for å vurdere slike arbeidsavtaler.

Avslutning av arbeidsforhold i utlandet

Avtalen bør si noe om hva som skal skje med ditt arbeidsforhold ved retur til Norge etter utløpet av den utenlandske arbeidsavtalen.

Avtalen bør også angi hva som skal skje dersom arbeidet i utlandet opphører før avtaleperioden har utløpt, enten etter ditt eller arbeidsgivers ønske. Du bør stille et minstekrav om at stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven gjelder i et slikt tilfelle, med mindre lokale ufravikelige regler er til hinder for dette.

Det å reise til utlandet for å jobbe, er noe mange ønsker seg i løpet av livet. Av disse så er det mange som gjør det kort tid etter endt utdanning. Å jobbe i utlandet er en meget nyttig erfaring å ha med seg i videre og gir ofte et annerledes perspektiv å ta med seg i yrkeslivet – både kulturelt og språkmessig.

De fleste arbeidsgivere setter pris på at man har hatt et opphold i utlandet, og det kan skille deg ut fra de andre kandidatene. Det kan derfor være et smart tips å være bevisst på hva du har opplevd i utlandet som gir deg andre perspektiver og som du kan bidra med hos en fremtidig arbeidsgiver.

Om man har konkrete land man ønsker å søke seg til, så er det viktig å finne sted for utlysning av jobber i det landet man ønsker å jobbe i(tilsvarende finn.no). Nav har en god oversikt over utlyste jobber innenfor EØS.

Tekna har også et godt nettverk innenfor ingeniør-organisasjoner gjennom europeiske ingeniør-paraplyen FEANI.

CV og søknadsbrev kan også ha en noe annen form om man ønsker å søke jobber i utlandet. Du bør passe på at den formelle delen er korrekt.

Utenfor Norden har man tradisjon for å være mye tydeligere på konkret suksess man har bidratt til på jobben. For eksempel: «jeg har skaffet X antall nye kunder til avdelingen» eller «jeg har løst x problem på følgende måte».

Det vil også være viktig å vise til sertifiseringer og utmerkelser. For eksempel: «jeg var rangert som nummer 1 på mitt kull» eller «jeg er sertifisert innen x y z».

Det vil også være naturlig å sette tittel og eventuelle tilleggstitler sammen med navnet på CV-en. (for eksempel Kari Normann, phd). Gjennom FEANI kan man som Master of Technology søke om å få tildelt en europeisk ingeniør tittel EUR ING som en bekreftelse på at man har relevant utdanning og praksis for å jobbe som ingeniør. 

I Norge er man vant til å ha en uformell tone mellom arbeidstager og arbeidsgiver, mens dette kan virke uforskammet i andre deler av verden.

Pass på at du setter deg inn i vanlig praksis i det landet du søker til, både når du skriver søknaden og på et eventuelt intervju. Dette kan eksempelvis gjelde tiltaleform og kleskode. Når du starter i jobben så er det også viktig å lese de «uskrevne» reglene for arbeidstid, arbeidsform og hva som er forventet av deg. Det er viktig å bygge nettverk – både på jobb og sosialt for å få mer ut av arbeidsoppholdet og som hjelp for å knekke kodene.

Fant du det du lette etter?

Les også