Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anna Elisabeth Nordbø
Advokat Anna Elisabeth Nordbø hjelper medlemmer med spørsmål om privatrett

Råd og tips

Privatrett: Gode råd er ikke dyre – de er inkludert i medlemskapet

Publisert: 5. sep. 2022

Kan man oppheve et huskjøp? Hvordan fungerer arveloven? Hva må inn i en samboerkontrakt? Noen av svarene får du her.

Det er ikke bare spørsmål om arbeidsforhold Teknas advokater kan hjelpe deg med. I avdelingen privatrett sitter advokatene Anna Elisabeth Nordbø og Hege Rutgersen klare til å rådgi Teknas medlemmer om hva som er lurest i nettopp deres situasjon.

Hege Rutgersen
Advokat Hege Rutgersen i Tekna

– De eneste typer av saker vi i utgangspunktet ikke gir råd og veiledning i, er straffesaker, skattespørsmål og utlendingsrett. Dette er store og komplekse rettsområder vi ikke har spesialkompetanse på, forteller advokat Hege Rutgersen.  Får vi slike saker henviser vi medlemmet til å ta kontakt med strafferettsadvokat, skatteetaten eller UDI.

Tar ikke saker til retten

I motsetning til Teknas arbeidsrettsadvokater, så tar ikke Anna og Hege sakene til retten.

– Nei, vi hjelper gjerne medlemmene med råd og rettslige vurderinger, men vi har ikke mulighet til å ta en sak, for eksempel om arv eller barnefordeling, til retten. Tekna Privatrett er i hovedsak et «hjelp til selvhjelp»-tilbud. Vi skriver heller ikke kontrakter eller fullmakter, men vi hjelper deg å lese over utkast du har, eller tolker det testamentet som finnes.

Ofte er det nettopp råd og veiledning som trengs, når man står i en usikker situasjon, forteller Anna Elisabeth Nordbø.

– Og aller best er det om medlemmene kontakter oss før de havner i en konflikt. Med et godt kontraktgrunnlag kan veldig mange uenigheter unngås.

Typiske spørsmål

Under finner du de mest vanlige spørsmålene, og hva du bør forberede før du tar kontakt. Det lønner seg å sende over alle aktuelle dokumenter når du først mailer, så går prosessen mye raskere. Merk at saksbehandlingstiden kan være opptil 14 dager, når det er stor pågang. Kontakt advokatene på [email protected]

Arv og testamente:

Altfor ofte skaper arveoppgjør splid i familier, og daglig får advokatene spørsmål om hvordan dette kan unngås. Det er ofte tre problemstillinger som dukker opp:

 • Hjelp til å utarbeide et testamente.
 • Samtykke til uskifte.
 • Praktisk gjennomføring av arveoppgjør.

Har du laget et utkast til testamente, kan du gjerne sende det for gjennomlesing. Det samme gjelder hvis du står midt i et arveoppgjør og lurer på hvordan dere praktisk skal gjennomføre det. Når advokatene får oversendt relevante dokumenter med en gang, kan de raskere hjelpe med gode svar. Send spørsmål og skriftlig underlag til [email protected].

Kjøp og salg av eiendom:

Tre spørsmål er gjengangere når det gjelder bytte av bolig:

 • Hjelp til å lese gjennom utkast på kjøpekontrakt.
 • Vurdering av mangel etter kjøp av bolig.
 • Veiledning i forbindelse med reklamasjon.

Det aller viktigste å huske, når det gjelder kjøp og salg, er at bud er bindende. Teknas advokater kan derfor ikke oppheve et kjøp, men de leser gjennom kjøpekontrakt og gir tilbakemelding på den. De kan gjøre en vurdering av mangel ved kjøp av bolig, men her avhenger det veldig av hvor problemet ligger. Trengs det annen dybdekunnskap på fagfeltet vil advokatene være nødt til å henvise deg videre. Husk å sende over skriftlig underlag når du tar kontakt, så går det raskere å få oversikt over situasjonen. Kontakt advokatene på [email protected].

Samboerkontrakt:

Har du kjøpt bolig sammen med kjæresten? Da lønner det seg å få på plass en samboerkontrakt. Altfor ofte innser man behovet for den når stemningen har surnet – og da kan det være for sent å enes om ting som ellers ikke er vanskelige.

Se medlems-seminar om samboerkontrakt i regi av Tekna eller les om hvordan du unngår kostnader og konflikter ved hjelp av samboerkontrakt

DNB har en god mal, som Teknas advokater anbefaler å følge. 

Når du har fylt den ut, hjelper de deg å se over. Det er også lurt å ha «tallene» klare når du kontakter advokatene. Det vil si, hvordan er boligen finansiert? Hvordan har dere fordelt egenkapital og gjeld? Send utkastet på kontrakt og spørsmålene dine til [email protected].

Fremtidsfullmakt:

En fremtidsfullmakt kan være lurt, men slett ikke alle kjenner begrepet. Kort forklart, så er det et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Fremtidsfullmakten gir deg større mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta dine personlige og økonomiske interesser den dagen du selv ikke kan ivareta dem. Denne er et godt utgangspunkt som mal.

Teknas advokater hjelper deg med å lese over utkastet ditt, samt stille de vanskelige spørsmålene: Hva er det du ønsker å bestemme i en slik fremtidsfullmakt, og hvem ønsker du skal ivareta dine interesser? Hva om vedkommende ikke kan påta seg denne oppgaven?

Kontakt advokatene på [email protected].

Familierett:

Det er ofte to spørsmål som kommer til Teknas advokater når par går fra hverandre:

 • Hvordan blir den økonomiske fordelingen ved skilsmisse/samlivsbrudd?
 • Hvilke rettigheter har jeg?

En del har også spørsmål om hvilke regler som gjelder for barna ved samlivsbrudd:

 • Hva innebærer delt foreldrerett?
 • Skal barna ha delt bosted? Eller skal den ene ha hovedomsorgen og den andre ha en samværsrett? 
 • Hva menes med barnets beste?

For at advokatene skal kunne gi best mulig svar, trenger de du har av skriftlig underlag når du tar kontakt. Send det til [email protected].

Husleierett:

Et av de vanligste temaene Anna og Hege får på bordet, omhandler husleierett. Enten i forkant av kontraktsinngåelse – eller når det har skåret seg mellom utleier og leietaker:

 • Kan dere lese gjennom husleiekontrakt?
 • Hjelp til å avklare rettigheter og plikter?
 • Hva kan utleier bestemme i en leiekontrakt og hva er ikke tillatt?
 • Spørsmål vedrørende krav mot leietaker etter utflytting?
 • Spørsmål om manglende utbetaling av depositum?

Teknas advokater leser gjennom kontraktutkastet ditt og kommer med forslag på utbedringer, om det trengs. Forbrukerrådets husleiekontrakt er et godt utgangspunkt, hvis du mangler kontrakt i dag.

Som alltid er det lurt å sende over det som finnes av underlag, enten det er utkast på kontrakt - eller den kontrakten som tvisten handler om. Det gjør jobben både enklere og raskere for deg og advokatene. Kontakt dem på [email protected].

Bli medlem

Som medlem i Tekna får du tryggheten av en sterk fagforening i ryggen, faglig påfyll, sosiale møteplasser og en av Norges beste bank- og forsikringsavtaler.

Les også