Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Hege Rutgersen
Juridisk rådgiver i Tekna, Hege Rutgersen, forteller at ordningen med fremtidsfullmakt er blitt populær etter at den ble innført i 2013

Råd og tips

Stadig flere tegner fullmakt for fremtiden

Publisert: 9. nov. 2022

Hva skjer med økonomien dersom du blir dement? Hvem skal ta vare på arven, bestemme om boligen skal selges eller om arven skal deles ut som forskudd? I Teknas avdeling for privatrett behandler Teknas jurister stadig flere spørsmål om såkalte fremtidsfullmakter.

Ved demens eller annen alvorlig sykdom kan det være at andre må ta vare på dine interesser. Teknas jurister opplever at stadig flere ønsker å tegne en fremtidsfullmakt, slik at de selv kan bestemme hvordan økonomi og personlige forhold skal ivaretas.

Jurist Hege Rutgersen forteller at ordningen med fremtidsfullmakt først ble innført i 2013, men at den allerede er blitt svært populær.

– En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til offentlig oppnevnt verge. Det kan være lurt å opprette en fremtidsfullmakt for at du selv skal kunne være med på å bestemme hvordan økonomi og personlige forhold skal ivaretas, dersom du skulle bli dement og ute av stand til å ivareta dine egne interesser.

Da kan du bestemme at en person du stoler på skal opptre som din fullmektig, og definere hva denne skal kunne gjøre for deg både når det gjelder personlige forhold og økonomiske forhold, sier hun.

Formuen kan bli låst

Rutgersen forteller at uten en slik fullmakt er det Statsforvalter som har ansvaret for å oppnevne verge for den demente.

– Blir du rammet av demens eller annen alvorlig sykdom er det vanligvis statsforvalteren som oppnevner verge. Ofte vil vergen som oppnevnes være ektefelle, samboer eller barn, men vergen må da forholde seg til Statsforvalter når det gjelder større økonomiske transaksjoner som salg av bolig, skifte av uskiftet bo og arveforskudd, sier hun.

Rutgersen påpeker at det ikke er selvsagt at Statsforvalter er enige med vergen i at boligen skal selges, at et uskiftet bo skal skiftes eller at det skal betales ut arveforskudd.

Det kan oppstå uforutsette hendelser før man blir dement som gjør at man har bruk for kapital, og da er det dumt å ha gitt bort hele sin formue. 

– Ved uenighet er det da en fare for at formuen din kan bli mer eller mindre låst, slik at verken du eller dine arvinger har noen glede av den. Dersom du sitter på formue når du havner på sykehjem, vil også kommunen ta 85 prosent av all avkastning av denne formuen til dekning av egenandel for din sykehjemsplass, sier Rutgersen.

Tekna-juristen forteller at mange overfører eiendom og formue som gaver eller forskudd på arv før de blir dement, for å unngå at formuen blir låst.

– Dette kan være en grei løsning, men da er det viktig å beholde noe formue selv. Det kan oppstå uforutsette hendelser før man blir dement som gjør at man har bruk for kapital, og da er det dumt å ha gitt bort hele sin formue. Med en fremtidsfullmakt kan du vente med å overføre eiendom og formue til du ikke lenger har bruk for formuen, og samtidig unngå at formuen blir låst, sier hun.

Tillit er viktig ved valg av fullmektig 

Rutgersen mener du bare bør gi fremtidsfullmakt til en du kan stole fullt og helt på.

– Du bør bare gi en fullmakt til en person du stoler på og har tillit til. Det mest vanlige er å gi fullmakt til ektefelle, samboer, barn eller andre slektninger. Man bør også oppgi en fullmektig nr 2 som kan ta over fullmakten dersom fullmektig 1 blir forhindret eller selv blir dement. Det kan også være greit å gi en eller flere av arvingene innsynsrett i fullmakten og disposisjonene. Dette for å unngå mulige konflikter og spekulasjoner blant arvingene.

Låst hengelås

Privatrett: Gode råd er ikke dyre – de er inkludert i medlemskapet

Vi hjelper deg med samboerkontrakter, arv, boligkontrakter, erstatningsspørsmål og mye mer. 

– Det er viktig at fremtidsfullmakten inngås på riktig måte. Den må være skriftlig, det må komme frem at det er en fremtidsfullmakt, den må være underskrevet av fullmaktsgiver og den må underskrives av to vitner for å være en gyldig fremtidsfullmakt, sier hun.

Personlige forhold og økonomiske forhold

Rutgersen forteller at det er vanlig å dele fullmakten inn i hva fullmektigen skal kunne gjøre og bestemme når det gjelder dine personlige forhold, og hva fullmektigen skal kunne gjøre når det gjelder økonomiske forhold.

Personlige forhold kan være:

 • Representasjon overfor offentlige myndigheter
 • Hvem man ønsker som nærmeste pårørende
 • At man vil bo lengst mulig hjemme
 • At man vil ha med bestemte eiendeler på sykehjem
 • At man vil bruke penger på sydentur eller kulturelle arrangementer
 • Rett til å sitte i uskifte eller rett til å skifte uskiftet bo
 • Rydde opp i digitale tilganger

Økonomiske forhold kan være:

 • Disponere over konti og betaling av regninger
 • Rett til å dele ut gaver
 • Hva som skal skje med formuen
  • Selge bolig
  • Hva skal skje med salgsummen
  • Utdeling av forskudd på arv
  • Fordeling av løsøre og innbo

Juristene i Tekna privatrett oppretter ikke fremtidsfullmakt for medlemmene, men vi svarer på spørsmål i tilknytning til oppretting og tolkning av fremtidsfullmakt og vi gjennomgår fremtidsfullmakten for medlemmene før de underskrives. Maler for fremtidsfullmakt finnes i vergemålsportalen, og også på nettsidene til mange banker, sier hun.

Fant du det du lette etter?

Les også