Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Synne Lüthcke Lied
Synne Lüthcke Lied, advokat i Tekna

Råd og tips

Betinget permitteringsvarsel i forbindelse med mulig streik

Tekst av Synne Lüthcke Lied Publisert: 12. apr. 2023

Flere av våre medlemmer opplever at bedriften de jobber i sender ut betinget permitteringsvarsel som følge av at det kan bli streik i frontfagsoppgjøret, eller i virksomheten. Hva betyr dette for deg?

Et slikt varsel betyr ikke at du som ansatt kommer til å bli permittert, men det er vanlig prosedyre at bedriftene varsler om at det kan komme permitteringer i slike situasjoner. 

Partene i tarifforhandlinger må alltid ved brudd i sentrale forhandlinger mekle med bistand fra Riksmekler før arbeidstakerorganisasjonene kan streike. Dersom arbeidstakerorganisasjoner heller ikke gjennom mekling klarer å komme til enighet kan organisasjonen benytte streik som tiltak for å sette makt bak sine krav. Det er vanlig at man benytter tiden frem til meklingsfrist for å gjennomgå og finne løsninger. En mulig streik vil normalt ikke iverksettes før meklingsfristen hos Riksmekler er ute.  

Hva betyr dette for deg?

Det er kun medlemmer i de forbundene som har brutt og gjennomført mekling som kan tas ut i streik av sitt eget forbund.

Likevel er det slik at andre ansatte kan påvirkes av andres streik. Streik vil ofte ha konsekvenser for bedrifters mulighet til å opprettholde normal drift. Dette kan igjen føre til at ansatte som ikke er i streik ikke vil kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver, som igjen kan gi grunnlag for permitteringsbehov fra bedriftens side. Husk likevel at grunnvilkår for permittering fortsatt står fast, dvs. det må foreligge saklig grunn.

Hva er viktig å huske på dersom du har mottatt et betinget permitteringsvarsel?  

1. Permitteringsvarsel

Et betinget, generelt permitteringsvarsel som bedrifter gir før streik er ikke tilstrekkelig grunnlag for permittering.

Dersom behovet for permittering som følge av streik oppstår må bedriften i tillegg sende ut et permitteringsvarsel til den enkelte ansatte som permitteres. I dette varselet skal det opplyses om hvorfor man permitteres (saklig grunnlag), og fra hvilket tidspunkt permitteringen gjelder. Dette varselet kan gis med kortere frist enn 14 dager (som ved vanlig permittering)  

2. Dagpenger

Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten.

Du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert, både når det er streik i din egen bedrift, eller i en annen bedrift. Du har bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av streiken. Du får ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første 15 dagene du er permittert (som ved vanlig permittering)  

3. Hvis du ikke har krav på dagpenger

Dersom du får avslag på dagpenger som følge av permittering ved streik så kan Tekna kompensere inntektsbortfallet tilsvarende dagpenger. Dette forutsetter at du har søkt NAV om dagpenger først. Om du får vedtak om avslag fra NAV om dagpenger, må du ta kontakt med Teknas sekretariat på [email protected]

Fant du det du lette etter?

Les også