Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nå kommer det nye regler for hvilke opplysninger som skal inn i arbeidsavtalen

Aktuelt

Nye regler for arbeidsavtalen

Publisert: 25. juni 2024

Ny jobb? Fra og med 1. juli gjelder nye regler for hva som skal inkluderes i en arbeidsavtale.

Alle arbeidsforhold skal være regulert av en skriftlig arbeidskontrakt. Fra og med 1. juli kommer det flere krav til hvilke opplysninger som må med i arbeidskontrakten. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene. 

Les også: Endringer i arbeidsmiljøloven

Nye opplysninger som skal inn i arbeidsavtalen:

  • Informasjon om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
  • Arbeidstakers rett til annet betalt fravær av arbeidsgiver
  • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
  • Eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt
  • Informasjon om den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere
  • Om ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid.
  • Innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak. Opplysningene skal gis skriftlig så snart innleiers identitet er kjent. Dette er en løpende plikt som gjelder både ved oppstarten av ansettelsesforholdet, og ved eventuelt skifte av innleievirksomhet
  • Eventuell rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet og navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse.

Se sjekkliste for arbeidskontrakt - med endringene som gjelder fra 1. juli.

Jobb i utlandet 

Det kommer også nye minimumskrav til arbeidsavtaler dersom arbeidstaker skal arbeide i utlandet.

Se sjekklisten vi har laget for deg som har utenlandsopphold i forbindelse med jobben din

Nye fristregler

I arbeidsforhold med samlet varighet på mer enn én måned, må arbeidsgiver gi skriftlig arbeidsavtale snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Siste frist endres dermed fra én måned til sju dager.

Fra 1. juli 2024 gjelder også ny frist for når arbeidsgiver må oppdatere arbeidsavtalen ved endringer i arbeidsforholdet. Endringer skal inntas i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest samme dag som endringen trer i kraft.

Mer transparente og forutsigbare arbeidsvilkår

De nye kravene om hva en arbeidskontrakt skal inneholde, kommer som en konsekvens av at EUs arbeidsvilkårsdirektiv skal innarbeides i norsk lov. Hensikten med direktivet er å sikre alle mer gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsvilkår.

Se alle endringene  i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Hvem gjelder de nye reglene for?

De nye kravene til innholdet i arbeidsavtalen gjelder i utgangspunktet kun for ansettelsesforhold som inngås etter 1. juli 2024. I ansettelsesforhold der arbeidsavtalen ble inngått før 1. juli, så plikter arbeidsgiver likevel å oppdatere arbeidsavtalen i tråd med de nye kravene dersom arbeidstakeren ber om det. Dette må arbeidsgiver gjøre tidligst mulig og senest to måneder etter forespørsel fra arbeidstaker.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at arbeidstakere med arbeidsforhold inngått før 1. juli ikke er forpliktet til å inngå ny arbeidsavtale. Medlemmer og tillitsvalgte bør være særlig oppmerksomme dersom de blir forelagt nye arbeidsavtaler der det er inntatt vilkår og klausuler som gir dem dårligere vilkår enn den arbeidsavtalen de har i dag. I slike tilfeller kan medlemmet forholde seg til arbeidsavtalen de har i dag.

 

Les også