Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nå endres arbeidsmiljøloven for å sikre mer forutsigbare arbeidsvilkår

Aktuelt

Endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert: 25. juni 2024

Fra og med 1. juli 2024, kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene.

Endringene kommer som en konsekvens av implementering av EUs Arbeidsvilkårsdirektiv, og hensikten er mer gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsvilkår.

De viktigste endringene:

Arbeidsavtale – arbeidskontrakt

Det blir krav om at flere opplysninger skal inngå i arbeidsavtalen enn tidligere. Det betyr at for alle som skal underskrive en arbeidskontrakt fra og med 1. juli 2024, så gjelder de nye reglene.

Se hvilke nye opplysninger som skal med i arbeidsavtalen

Rett til fast ansettelse

Nå blir hovedregelen at man har rett på fast ansettelse hvis det ikke fremkommer av arbeidsavtalen at stillingen er midlertidig, og annet gjøres overveiende sannsynlig.

Stillingens omfang

Arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom det ikke fremgår av arbeidsavtalen, og noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Prøvetid

Midlertidige ansatte kan ikke ha en prøvetid som overstiger halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

Ny prøvetid kan ikke avtales for arbeidstaker som skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet stillingen arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet. Ved fast ansettelse kan ny prøvetid likevel avtales dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder.

OBS. For statsansatte reguleres prøvetid i statsansatteloven. De samme endringene er tatt inn der, som i arbeidsmiljøloven.

Forutsigbare og trygge arbeidsforhold

Endringene i arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver en plikt til å gi et skriftlig og begrunnet svar når arbeidstaker som jobber deltid eller er i en midlertidig stiling ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Arbeidsgivers begrunnelse må være klar og tydelig, slik at arbeidstaker får en avklaring av situasjonen og skal gi arbeidstakeren en forståelse av at forespørselen er realitetsbehandlet. Svaret må gis innen én måned.

Regelen gjelder bare for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomhetene mer enn seks måneder, og man må være ferdig med prøvetiden. Retten vil heller ikke gjelde dersom det har gått mindre enn seks måneder siden arbeidstakers forrige forespørsel.

Hvis du har spørsmål om arbeidskontrakt eller de øvrige endringene i arbeidsmiljøloven, så kan du ta kontakt med Tekna på [email protected].

Les også