Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Arild Hølland i Tekna

Aktuelt

Dette bør du vite om bonus

Publisert: 8. des. 2022

Nesten halvparten av Teknas medlemmer i privat sektor har bonus i tillegg til lønn. Men hvordan slår bonus inn på pensjonen din? Hva skjer om du er i foreldrepermisjon? Og hva skjer med bonusen, dersom du sier opp stillingen?

Bonus er en vanlig del av lønnsordningene i Norge. I private virksomheter er det vanlig med bonusordninger i tillegg til fastlønn. Blant Teknas medlemmer i privat sektor rapporterte 45 prosent i 2021 at de hadde bonusutbetaling.

Advokat i Tekna Arild Hølland forteller at selv om mange har bonusordninger, sliter flere med å ha full oversikt over hva det innebærer.

–  En bonusordning er en del av lønnsordningen som er basert på resultatoppnåelse. Det kan være basert på resultater for bedriften samlet, eller individuelt fastsatt for den enkelte. Mange har slike ordninger, og som utgjør en vesentlig del av samlet lønn.  Derfor er det også viktig at man vet hvilken ordning som gjelder, og hva som skal til for å få utbetalt bonus, sier Hølland.

Sørg for skriftlig avtale

Hølland mener noen punkter bør være på plass når man avtaler en bonusordning.

– For det første bør ordningen være skriftlig avtalt. Det er gunstig dersom kriteriene er klarest mulig, slik at det ikke blir tvil om utbetalingen skal skje eller ikke. Det beste er om avtalen er tatt inn i arbeidsavtalen. Da kan ikke arbeidsgiver uten videre ta den bort, sier han.

Hølland mener bonus bør kombineres med en god fastlønn.

– Det er alltid noe usikkerhet med bonus, siden den er knyttet opp til resultatoppnåelse.  Derfor er det viktig for mange at man har en god fastlønn i bunn. Det gir en økonomisk sikkerhet og hjelper mot søvnløse netter, sier han.

Han påpeker at bonus gjerne er administrativt fastsatt, eller at arbeidsgiver ellers har forbeholdt seg retten til å endre ordningen.

– Det gjør forutsigbarheten for ansatte dårligere. Som arbeidstaker må man derfor planlegge ut fra denne usikkerheten, sier han.

Bonus dersom man slutter

Mange lurer på hva som skjer med bonusen dersom man slutter.  Her varierer ordningene fra bedrift til bedrift.

–  Det vanligste er at arbeidsgivere har bestemmelser om at bonus bare utbetales dersom den ansatte er i stilling og ikke har sagt opp på utbetalingstidspunktet. Slik fungerer bonus også som en gulrot for å bli værende i jobben. Noen virksomheter praktiserer ordninger som gir utbetaling basert på hvor lang tid av bonusperioden som har gått ved oppsigelsestidspunktet, slik at man for eksempel får halv bonus dersom oppsigelsen skjer halvveis ut i perioden. Uansett gjelder det å sjekke ut hva som gjelder for din ordning, sier Hølland.

Bonus ved foreldrepermisjon

For mange småbarnsforeldre er det usikkerhet rundt hva som skjer med bonusen hvis man går ut i foreldrepermisjon.

– Utgangspunktet er at man beholder sine rettigheter ved foreldrepermisjon. Så lenge bonusen er resultatavhengig, er regelen at arbeidstaker har krav på bonus, ut fra hvor lenge man har jobbet og hvordan man har levert før permisjonen startet. Dette har Likestillingsombudet også slått fast.

Bonus skal som hovedregel gi pensjon

Men er bonus pensjonsgivende? Gir det opptjening? Hølland mener svaret i utgangspunktet er ja.

– Når det gjelder Folketrygden inngår bonusutbetalinger, men her er det et samlet tak på 7,1G (791 487 kroner i 2022), sier Hølland.

Han forteller at tjenestepensjonsordningene til arbeidsgiver er litt mer komplisert.

– Spørsmålet om bonus er innenfor eller utenfor er viktig for mange. Innskuddssatsene for lønn over 7,1 og opptil 12G kan være helt opp til 25,1prosent, og bonus kan for mange utgjøre en betydelig andel her. Og i ytelsesordninger er det jo sluttlønna som er utgangspunkt, så det er ikke mindre viktig der, sier Hølland.

Han understreker at Høyesterett har sagt at bonusordninger som inngår som en fast del av lønnssystemet og opptjenes regelmessig ikke kan unntas.

– Bonus skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Det er det helt klare utgangspunktet.

– Bonus skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Det er det helt klare utgangspunktet. Arbeidsgiver kan ha bestemt at «varierende eller midlertidig tillegg» skal holdes utenfor, og i noen få tilfeller kan bonusordningen komme inn under dette. Bonus som er en noenlunde stabil del av lønnssystemet kan ikke unntas, heller ikke om utbetalingens størrelse varierer fra år til år, sier Hølland. Men helt tilfeldige bonuser, gavebonuser og lignende, kan etter en konkret vurdering falle utenfor.

Bonus i arbeidsforhold - noen spørsmål

Fant du det du lette etter?

Les også