Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Arild Hølland
Tekna-advokat Arild Hølland gir pensjonsråd ved jobbskifte.

Aktuelt

Vurderer du ny jobb? Ikke glem å sjekke pensjon

Publisert: 6. sep. 2023

Hvor mye sparer ny arbeidsgiver til min pensjon? Hva er pensjonsbetingelsene i offentlig sektor? Og hva med AFP? Pensjon er viktig ved jobbskifte. Tekna-advokat Arild Hølland forteller hva du må huske på når du bytter jobb.

Mange bytter jobb opptil flere ganger i løpet av arbeidskarrieren, og arbeidsoppgaver og lønn er selvsagt viktig ved slike valg. Men også din fremtidige pensjon påvirkes når du får en ny arbeidsgiver. Tekna-advokat Arild Hølland mener mange kan være tjent med å få en oversikt over pensjonsbetingelser før de bytter jobb.

Hvor mye kan arbeidsgiver spare for deg i tjenestepensjon?

Sjekk pensjonen din

Vår enkle kalkulator viser hvor mye din arbeidsgiver betaler årlig for deg. 

– Dette bør du sjekke ut, for i privat sektor er det store variasjoner når det gjelder tjenestepensjonsordningene. Hvor mye arbeidsgiver sparer for deg kan variere fra tilsvarende 2 prosent av lønnen din og helt opp til 7 prosent. Av den delen av lønnen som eventuelt er mellom 842 200 (7,1 G) og 1 423 440 kroner (12 G) kan arbeidsgiver spare ytterligere 18,1 prosent. Forskjellene er minst like store når det gjelder dekninger ved uførhet eller dødsfall.

Du bør sjekke ut pensjonsordningene, for i privat sektor er det store variasjoner når det gjelder tjenestepensjonsordningene.

Kan arbeidsgiver gi enkeltansatte bedre tjenestepensjon enn andre?

– Pensjonsreglene må være like for alle ansatte hos din arbeidsgiver, dere kan ikke avtale at det spares mer for deg enn andre. Blir du derfor tilbudt en pensjonsordning med lave innskudd, kan dette være argumenter å ta inn i lønnsforhandlinger. Det kan være lettere å få gjennomslag for å løfte deg i lønn, enn å løfte pensjonssatsen i en hel bedrift.

Hva med avtalefestet pensjon (AFP) hvis du bytter jobb?

– Mange arbeidstakere er omfattet av AFP-ordningen i privat sektor, sjekk ut hva som gjelder hos den nye arbeidsgiveren. Etter de reglene som gjelder i dag må du være i ordningen minst syv år fra du fyller 53 til du er 62. Tid i offentlig sektor medregnes ikke her. Du må arbeide hos arbeidsgiver med AFP-ordning når AFP skal tas ut. Utover dette er det også en rekke andre vilkår. Får du først AFP er de samlede utbetalingene i millionklassen.

Hva er pensjonsreglene i offentlig sektor?

Skal du jobbe i det offentlige, er det enklere å finne ut hva som gjelder. Her har alle ansatte født i ’63 eller senere en livsvarig alderspensjon, hvor opptjeningen nå tilsvarer 5,7 prosent av inntekten din. Og en tilleggssparing på 18,1 prosent av inntekt over 842 200 kroner. Ved uførhet og dødsfall er de offentlig ansatte omfattet av gode pensjons- og forsikringsdekninger.

Alle offentlig ansatte er også med i AFP-ordningen, for ansatte født i ’63 eller senere vil den i hovedsak være som AFP-ordningen i privat sektor. Det ligger an til at tid i AFP i privat sektor skal bli medregnet som tid i ordningen, men regler om dette er ikke vedtatt.

Hva med folketrygden? Hvilke opptjente rettigheter har arbeidstakere der?

I folketrygden tjener du opp til alderspensjonen på grunnlag av arbeidsinntekt opp til 842 200 kroner. Av dette bygges det opp en pensjonsbeholdning tilsvarende 18,1 prosent av inntekten. Når du skal ta ut pensjonen får du en livsvarig pensjon, men beregningen gjøres ut fra statistisk levealder for årskullet ditt. Disse reglene gjelder fullt ut fra og med ’63-kullet.

Viktige punkter i forbindelse med bytte av jobb:

  • Sjekk ut hvor mye arbeidsgiver sparer til pensjonen
  • Husk å se det i sammenheng med lønnen som tilbys; det er den sparingen beregnes av
  • Lavere pensjonssparing bør kompenseres med lønn
  • Hvis du bytter mellom offentlig og privat sektor, husk AFP. Du må oppfylle kravet om 7 år i den sektoren du skal til, for å ha rett til å beholde AFP. Sammenlegging av tid i offentlig og privat sektor er ikke endelig avklart.
  • Sjekk ut hva som gjelder ved uførhet eller dødsfall; arbeidsgiver bør ha gode forsikringsdekninger
  • Bytter du innad i offentlig sektor, er det pensjonsordningen til ny arbeidsgiver du forholder deg til, rettighetene fra den forrige får du med deg til ny arbeidsgiver.
  • Bytter du innad i privat sektor, blir opptjent pensjon med til ny arbeidsgivers ordning; du har din egen pensjonskonto der, om du ikke velger å flytte til en pensjonsleverandør du selv velger
  • norskpensjon.no finner du oversikt over dine opptjente pensjonsrettigheter

Har du flere spørsmål om pensjon? Du finner mer informasjon om de ulike typene pensjon og svar på andre pensjonsspørsmål her.

Les også