Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
gravid mage

Råd og tips

Graviditet og ansettelse

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 12. sep. 2023

Selv om graviditet og permisjon skal være et ikke-tema i jobbintervjuet, opplever mange at det blir tatt opp likevel. Hva har arbeidsgiver lov til å spørre om, og hvilke rettigheter har du på jobb i svangerskapet og i permisjonstiden?

Har du opplevd å bli tatt på senga med spørsmål om graviditet eller planer om familieforøkelse i jobbintervjuet? I så fall har arbeidsgiveren gjort noe ulovlig.

– Det er et absolutt forbud mot å spørre om det i et intervju, eller i en ansettelsesprosess generelt. Det er heller ikke lov å spørre om planer om å ta ut foreldrepermisjon, eller om adopsjon, og det gjelder både kvinner og menn, forteller Anette Moldrem, juridisk rådgiver i Tekna.

Anette Moldrem jurist i Tekna
Anette Moldrem, juridisk rådgiver i Tekna.

– Alle arbeidsgivere skal være bevisst dette forbudet. Grunnen til at det ikke er lov å spørre, er at det ikke skal vektlegges i vurderingen om hvem som får stillingen, sier hun og legger til:

– Derfor har arbeidsgiver heller ikke lov til å vektlegge informasjon om dette innhentet på andre måter, for eksempel via sosiale medier.

Gravide har sterkt vern

Moldrem har jobbet i mange år med diskriminering i arbeidslivet, og synes det er viktig at du som arbeidstaker er bevisst på rettighetene dine. Hun forteller at gravide og alle med planer om å ta ut foreldrepermisjon, har et sterkt vern mot diskriminering i likestillingsloven.

– Det er ulovlig å la graviditet eller foreldrepermisjon ha en negativ innvirkning på et arbeidsforhold. Forbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold fra ansettelse, arbeidsvilkår og til opphør av arbeidsforholdet, sier hun.

Oppstår likevel situasjonen, og du må svare på spørsmål à la: "du som er ung, hva er planen videre, er det barn på gang?", må du holde hodet kaldt.

– Her er det strengt tatt arbeidsgiveren som har spurt om noe som ikke er lov. Men hvis spørsmålet først kommer, kan et tips være å si at dette har du ikke tatt stilling til enda. Du har ingen plikt til å svare, påpeker Moldrem.

Gravid i jobbintervju – fortelle eller ikke?

Moldrem forteller at medlemmer av og til tar kontakt på Teknas vakttelefon med spørsmål om de er pliktige til å fortelle at de er gravide i jobbintervjuer.

– Det er en kinkig situasjon å være i, fordi det kan føles som et tillitsbrudd å ikke fortelle om dette. Selv om arbeidsgiveren ikke har lov til å vektlegge denne opplysningen, kan det være vanskelig å bevise i etterkant, og det kan derfor være lurt å forsøke å holde deg unna temaet, sier hun og legger til:

– I noen tilfeller er det selvfølgelig vanskelig å "skjule" en graviditet, og du må gjøre det som føles rett for deg. Men for å unngå risikoen for å bli diskriminert, er det tryggeste å ikke fortelle om det i jobbintervjuet.

Gravid kvinne på jobbintervju

Moldrem forteller at du ikke behøver å være redd for at arbeidsgiver trekker tilbudet hvis du forteller om graviditeten etter du har skrevet under på arbeidsavtalen. Dette vil i så fall være ulovlig. Men siden dette i praksis kan oppleves som vanskelig, kan det være lurt å tenke gjennom hvordan du skal fortelle om dette til arbeidsgiver. Ta gjerne en prat med en advokat i Tekna først, hvis du er usikker på dette.

– Det er et absolutt forbud mot diskriminering ved ansettelse. Slik har det vært lenge, men ble tydeliggjort i loven som kom 01.01.18, forteller hun.

Dette står i § 10 i likestillings- og diskrimineringsloven: "Ved ansettelse og oppsigelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon ved fødsel eller adopsjon aldri tillatt. Dette gjelder også ved forlengelse av midlertidig stilling."

Den siste setningen er viktig, siden dette er noe ikke alle er klar over.

Derfor har du rett på forlengelse av vikariatet

Sett deg inn i denne situasjonen:

Du har en midlertidig stilling, men vikariatene dine blir stadig forlenget. Helt til du en dag blir gravid. Plutselig er du ikke lenger aktuell for stillingen, selv om du er den beste kvalifiserte. Det føles urettferdig, men graviditeten og permisjonen vil føre til at du ikke kan jobbe deler eller hele lengden av vikariatet. Og det blir kanskje for dumt å ansette en vikar for vikaren?

– Det som blir gjort i eksempelet over, er ulovlig. Hvis arbeidsgiveren fremdeles har behov for arbeidskraft, og du som skal ut i foreldrepermisjon ville blitt valgt hvis du ikke var gravid, har du rett på forlengelse selv om du ikke kan utføre arbeid i hele perioden, forteller Moldrem og utdyper:

– Grunnen til det er helt grunnleggende: Vi skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn og familiesituasjon. Dette er for å bevare tilknytningen til arbeidslivet og den enkeltes mulighet til å opparbeide seg rettigheter. For eksempel har du rett på fast stilling etter tre år sammenhengende med vikariater, sier hun.

Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær i foreldrepermisjon.

Arbeidsgiver må bevise

Arbeidsgiveren vil sjelden innrømme at du ble valgt vekk på grunn av permisjon eller graviditet, men Moldrem forteller at det er viktig at du som opplever denne typen diskriminering sier fra. Bevisbyrden i slike saker er nemlig snudd om på, noe som har betydning for hvem tvil skal gå ut over.

– Kan du vise til at den som får vikariatet er mindre kvalifisert enn deg, eller at du har fått vikariatet fornyet mange ganger på rad, men ikke da du ble gravid, så er dette omstendigheter som kan gi grunn til å tro at det er graviditeten som ligger til grunn, forteller Moldrem.

Bevisbyrden vil da gå over på arbeidsgiver, som må motbevise at du ikke har blitt diskriminert.

Du er beskyttet av loven selv etter permisjon

Mange føler nok på at de skaper en vanskelig situasjon for arbeidsgiveren ved å ikke kunne fullføre vikariatet. Men konsekvensen hvis regelen ikke hadde vært der, er større for deg som enkeltmenneske.

Moldrem forklarer hvorfor det er så viktig med denne rettigheten:

–  Arbeidsgiveren har tross alt mulighet til å løse de praktiske konsekvensene på forskjellige måter, blant annet med en vikar for vikaren, mens du som mister mulighet til fast stilling og ikke har andre alternativer, personlig må bære kostnaden, sier hun.

Etter permisjonen er du også beskyttet av likestillingsloven. Du har nemlig rett på å komme tilbake til samme stillingstittel, arbeidsoppgaver og lønn.

– Blir du satt til å gjøre noe helt annet, eller vikaren har tatt over dine oppgaver, kan dette være diskriminering. Det kan selvfølgelig skje endringer på en arbeidsplass, og du kan jobbe med nye kunder eller prosjekter, men arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn før du var i permisjon, sier Moldrem.

Opplever du diskriminering på grunn av graviditet eller permisjon, så kan du snakke med den tillitsvalgte i bedriften eller ringe til Teknas juridiske vakttelefon.

Her finner du svar på en rekke spørsmål om foreldrepermisjon.

Fant du det du lette etter?

Les også