Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
mellomfornøyd kvinne leser avisen

Fortrinnsrett til ny stilling

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 11. mars 2015 Oppdatert: 2. mars 2021

Ved nedbemanning har en arbeidstaker som er sagt opp fortrinnsrett til ny stilling i samme virksomhet, så lenge arbeidstakeren er kvalifisert for stilingen.

En arbeidstaker som er sagt opp pga. nedbemanning har fortrinnsrett til ny stilling i samme virksomhet, jf arbeidsmiljøloven § 14-2. Arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen, men det er her viktig å merke seg at vedkommende ikke må være best kvalifisert av søkerne. Arbeidsgiver kan altså ikke velge å ansette en som er bedre kvalifisert til fortrengsel for den fortrinnsberettigede.

Fortrinnsretten gjelder bare for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 mnd. de siste to år. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsestidens utløp. Dersom ikke arbeidstakeren aksepterer et tilbud om ny stilling faller fortrinnsretten bort. Fristen er 14 dager etter mottakelsen av tilbudet.

For ansatte i staten er fortrinnsretten regulert i Statsansatteloven § 13 og § 24.

Fortrinnsrett til å få utvidet stilling

I arbeidsmiljøloven § 14-3 er det regulert at deltidsansatte har fortrinnsrett til å få utvidet stilling.

Les også