mellomfornøyd kvinne leser avisen

Fortrinnsrett til ny stilling

Tekst av Juridisk avdeling 2. mars 2021

Ved nedbemanning har en arbeidstaker som er sagt opp fortrinnsrett til ny stilling i samme virksomhet, så lenge arbeidstakeren er kvalifisert for stilingen.

En arbeidstaker som er sagt opp pga. nedbemanning har fortrinnsrett til ny stilling i samme virksomhet, jf arbeidsmiljøloven § 14-2. Arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen, men det er her viktig å merke seg at vedkommende ikke må være best kvalifisert av søkerne. Arbeidsgiver kan altså ikke velge å ansette en som er bedre kvalifisert til fortrengsel for den fortrinnsberettigede.

Fortrinnsretten gjelder bare for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 mnd. de siste to år. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsestidens utløp. Dersom ikke arbeidstakeren aksepterer et tilbud om ny stilling faller fortrinnsretten bort. Fristen er 14 dager etter mottakelsen av tilbudet.

For ansatte i staten er fortrinnsretten regulert i Statsansatteloven § 13 og § 24.

Fortrinnsrett til å få utvidet stilling

I arbeidsmiljøloven § 14-3 er det regulert at deltidsansatte har fortrinnsrett til å få utvidet stilling.

Les også