Ung mann får sin attest

Råd og tips

Rett til skriftlig attest

Tekst av Juridisk avdeling 23. feb. 2021

Ved fratreden i et arbeidsforhold har arbeidstaker krav på skriftlig attest.

Arbeidsmiljøloven § 15-15 (1) fastsetter at arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse skal ha skriftlig attest av arbeidsgiveren. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

I kravet om hva arbeidet har bestått i, ligger noe mer enn angivelse av stillingstittelen. 

Formålet med en attest er en dokumentasjon av utført arbeid og eventuelle arbeidsoppgaver.

Også etter avskjedigelse

Attest kan også kreves etter avskjedigelse. For det tilfelle kan arbeidsgiver uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstaker er avskjediget.

Hvis du har problemer med å få arbeidsgiver til å utstede attest, anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Les også