Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anne Cathrine Hunstad leder juridisk avdeling

Råd og tips

Kan man jobbe et annet sted når man er permittert?

Tekst av Juridisk avdeling Oppdatert: 3. mai 2021

Kan man jobbe et annet sted når man er permittert? Dette er det mange som spør om.

Hvilke regler gjelder for å ta seg arbeid hos en annen arbeidsgiver under permittering?

Arbeidsavtalen gjelder ikke lenger

Utgangspunktet når du er permittert er at arbeidsavtalen suspenderes. Det vil si at arbeidsgivers plikter og rettigheter fryses, men og også at dine plikter og rettigheter som arbeidstaker fryses i permitteringstiden.

Det er lett å peke på to motstridene interesser som er aktualiseres ved permittering og arbeid for annen arbeidsgiver;

  1. For det første; Som permittert har du rett til å søke dagpenger etter folketrygdloven. Når du mottar dagpenger er du også forpliktet til å ta alt annet arbeid som tilbys deg, og du har selv også et ansvar for å søke ledig stilling eller akseptere den stilling eller det arbeid som NAV formidler til deg. Dersom du nekter, kan dagpengene opphøre. Det innebærer at du må være forberedt på å akseptere alt annet arbeid som permittert.

  2. For det andre; Som permittert arbeidstaker kan den ulovfestede lojalitetsplikten likevel gjelde, selv om arbeidsavtalen er suspendert. Hvor langt lojalitetsplikten strekker seg under permittering er likevel noe uklart. Det innebærer at lojalitetsplikten kan begrense hvilket arbeid du kan utføre som permittert og for hvem.

Konkurranseklausul opphører

Som et utgangspunkt er det antakeligvis uproblematisk at du påtar deg annet arbeide som permittert, og som ikke er i direkte konkurranse med arbeidsgivers interesser. Da kommer du ikke i konflikt med verken konkurranseklausul eller lojalitetsplikt. For de fleste vil det likevel ofte være nettopp oppgaver som likner på det arbeidet du til nå har utført for arbeidsgiver, som er det arbeidet du kan tilbys. Utfra sammenhengen med dagpengereglene har du rett til også å utføre konkurrerende arbeid som permittert. Eventuell konkurranseklausul i din arbeidsavtale er ikke lenger i kraft. Hensynet til sammenhengen mellom dagpengeplikten og arbeidsavtalen tilsier derfor at du som klar hovedregel og uhindret av konkurranseklausulen, kan ta arbeid for en konkurrentbedrift som permittert.

Lojalitetsplikt – informer din arbeidsgiver

Imidlertid er det usikkert hvor langt den ulovfestede lojalitetsplikten strekker seg for deg som er permittert.  Det er derfor vårt råd at dersom du tilbys arbeid hos en konkurrent av arbeidsgiver og/eller er omfattet av din konkurranseklausul, bør du på forhånd informere din arbeidsgiver om at du ønsker å påta deg slikt arbeid under permitteringsperioden. Dette kan eventuelt gi arbeidsgiver et incentiv til å kalle deg tilbake til jobb snarest for å hindre at du påtar deg slikt arbeid. Du har også mulighet til å si opp din stilling under permitteringen med kort oppsigelsestid (14 dagers varsel), dersom det er aktuelt for deg å takke ja til ny stilling. 

Tvist med arbeidsgiver? – ta kontakt

Arbeidsgiver kan på sin side mene at det er grunnlag for at du avstår fra slikt arbeide. I den situasjonen er det uklart hvor langt arbeidsgivers styringsrett strekker seg under permitteringsperioden. På grunn av usikkerheten rundt lojalitetspliktens grenser er det god grunn til å vurdere arbeidsgivers anførsel nøye før du eventuelt starter opp arbeidet hos en konkurrent. Forutsetningen er jo at når permitteringsperioden er over, skal du gjeninntas i arbeidet. En mulig tvist som dette, kan jo få betydning for det videre samarbeidet mellom dere. Dersom du har en slik sak, er vårt klare råd at du kontakter juridisk avdeling i Tekna.


Her kan du lese mer om reglene for permittering

Fant du det du lette etter?

Les også