EHF-faktura

Vi aksepterer kun faktura pr EHF, ikke post eller e-post.

For at din faktura skal få raskest mulig behandling hos oss er det viktig at alle fakturaer stiles til korrekt selskap og er merket med korrekt referanseperson/bestiller.

Vi benytter ansattbrukernavn som referanse på fakturaen, og i EHF skal det plasseres i følgende felt/dataelement:
Referanseperson/Bestiller:
"
Deres referanse": (AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID). Kun bokstaver.

Øvrige referanser på faktura etter avtale med bestiller/kontaktperson.

Nedenfor er en liste over hvilke av Tekna sine tilknyttede foreninger som kan motta EHF-faktura og hvilket organisasjonsnummer som skal benyttes. 

 

 

Org.nr

Forening

971420782

Tekna

864812392

Oslo Avdeling av Tekna

971420782

Trondheim Avdeling av Tekna

911805316

Molde Avdeling av Tekna

971420782

Sunndal Avdeling av Tekna

987270233

Stavanger Avdeling av Tekna

811899372

Lillehammer Avdeling av Tekna

921847114

Helgeland Avdeling av Tekna

971420782

Vestfold Avdeling av Tekna

915069355

Norsk Forening Risiko og Pålitelighetsanalyser (ESRA)

915069428

Norsk Forening Betongrehabilitering

915069649

Norsk Forening Olje- og Gassmåling

915069665

Norsk Bergmekanikkgruppe

915339298

Norsk Forening Industriens Patentingeniører

915594778

Betongopplæringsrådet

970166394

Norsk Vannforening

971526521

Norsk Elektroteknisk forening

982990149

Tekna Samfunnsutviklerne

983526136

Norsk Kjøleteknisk Forening

923308903

Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid

990371342

Norsk Vei- og Trafikkfaglig forening

993422126

Norsk Betongforening

986527613

ITS-Norge

 

Sist oppdatert: 4. juni 2020