EHF-faktura

Vi aksepterer kun faktura pr EHF, ikke post eller e-post.

For at din faktura skal få raskest mulig behandling hos oss er det viktig at alle fakturaer stiles til korrekt selskap og er merket med korrekt referanseperson/bestiller.

Vi benytter ansattbrukernavn som referanse på fakturaen, og i EHF skal det plasseres i følgende felt/dataelement:
Referanseperson/Bestiller:
"
Deres referanse": (AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID). Kun bokstaver.

Øvrige referanser på faktura etter avtale med bestiller/kontaktperson.

Nedenfor er en liste over hvilke av Tekna sine tilknyttede foreninger som kan motta EHF-faktura og hvilket organisasjonsnummer som skal benyttes. 

Org.nr

Forening

971420782 Tekna
864812392 Oslo Avdeling av Tekna
971420782 Trondheim Avdeling av Tekna
915069355 Norsk Forening Risiko og Pålitelighetsanalyser (ESRA)
915069428 Norsk Forening Betongrehabilitering
915069649 Norsk Forening Olje- og Gassmåling
915069665 Norsk Bergmekanikkgruppe
915339298 Norsk Forening Industriens Patentingeniører
915594778 Betongopplæringsrådet
970166394 Norsk Vannforening
971526521 Norsk Elektroteknisk forening
982990149 Tekna Samfunnsutviklerne
983526136 Norsk Kjøleteknisk Forening
986527613 Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid
990371342 Norsk Vei- og Trafikkfaglig forening
993422126 Norsk Betongforening
986527613 ITS-Norge

 

Sist oppdatert: 20. desember 2018