Forsikringstilbud for studenter

Som Tekna-medlem får du en svært god forsikring levert av Gjensidige.

Forsikringstilbud for studenter

Som Tekna-medlem får du en svært god Gjensidige-forsikring inkludert i ditt medlemskap.

Du kan velge én av disse forsikringene:

1)      Kombinasjonsforsikring

2)      Innboforsikring

3)      Reiseforsikring

Har du forsikringsbehov utover dette kan du kontakte Gjensidige for flere tilbud.

 

1)   Kombinasjonsforsikring: Tyveri av PC/mobil/nettbrett, Knust mobilskjerm og Personulykke

  • Tyveri av PC, nettbrett og mobiltelefon, med forsikringssum inntil kr 20 000. Egenandel kr 500.
  • Reparasjon av knust mobilskjerm. Egenandel kr 500.
  • Personulykke/medisinsk invaliditet, forsikringssum inntil kr 1 000 000. Behandlingsutgifter etter ulykke, kr 50 000. Gjelder i hele verden.

Les mer om hva forsikringen dekker i vilkårene for 2018 (pdf)

eller

2)   Innboforsikring

Dekker plutselig og uforutsett skade på innbo inntil kr 150 000 og sykkeltyveri inntil kr 10 000. Forsikringen gjelder på bostedet ditt i Norge og i leilighet/hybel som benyttes av deg i forbindelse med arbeid eller skolegang på annet sted i Norden.

Les mer om hva forsikringen dekker i vilkårene for 2018 (pdf).

eller

3)   Reiseforsikring

Forsikringen dekker blant annet reisegods inntil kr 30 000, avbestilling inntil 40 000, og ubegrenset ved sykdom og hjemtransport. Forsikringen gjelder på reiser i hele verden med varighet inntil sju uker, med minst én overnatting borte fra hjemmet.

Les mer om hva forsikringen dekker i vilkårene for 2018 (pdf).

Sist oppdatert: 2. januar 2018