Hvem kan bli medlem

Alle som har en mastergrad der realfag, teknologi eller naturvitenskap utgjør en vesentlig del av utdanningen, er velkommen til å søke om medlemskap i Tekna.

Fullført utdanning

Har du fullført en mastergrad (evt. hovedfag/sivilingeniør), der teknologi, naturvitenskap og/eller realfag utgjør en vesentlig andel av utdanningen, kan du bli medlem. Vesentlig andel regnes som minimum 120 studiepoeng i slike fag frem mot fullført grad.

Student

Er du student og holder på med en utdanning som leder fram til en mastergrad der teknologi, naturvitenskap og/eller realfag utgjør en vesentlig andel av utdanningen, kan du bli studentmedlem. Vesentlig andel regnes som minimum 120 studiepoeng i slike fag frem mot fullført grad.

Utdanning fra utlandet

Tekna har mange medlemmer med utdanning fra utlandet. Du er velkommen til å sende oss en søknad om medlemskap på vanlig måte - ved behov vil vi be deg om dokumentasjon. Tekna støtter seg på informasjon fra blant annet NOKUT for å avgjøre om utdanningen din tilsvarer en mastergrad, og om lærestedet ditt er akkreditert. Dersom du har en NOKUT-uttalelse som bekrefter at utdanningen din tilsvarer en norsk mastergrad, send oss gjerne NOKUT-uttalelsen på medlem@tekna.no.

Særskilt opptak

Du kan også søke om særskilt opptak i Tekna. Da er det Opptaksrådet som behandler søknaden din, og de kan ta opp søkere som, gjennom sin utdanning eller arbeidserfaring, har tilegnet seg kunnskap som kan sidestille søkeren med ordinære medlemmer (se vedtekter under). Opptaksrådet behandler alle søknader grundig og individuelt, basert på informasjonen som er oppgitt i søknaden, og eventuell tilleggsinformasjon som rådet har tilgjengelig.

Dersom du har utdanning på lavere nivå enn mastergradsnivå (f.eks. cand.mag., ingeniør, bachelor), og selv mener at du har tilegnet deg kompetanse på mastergradsnivå gjennom etterutdanning og/eller ved lengre tids praksis, kan du søke om særskilt opptak. Du bør ha minimum 120 studiepoeng innen teknologi, naturvitenskap og/eller realfag.

Opptaksrådet møtes noen ganger hvert år.

Frister for å søke er:

  • 7.januar 2019
  • 28. mars 2019
  • 12. august 2019
  • 24. oktober 2019

For å søke skal du fylle ut dette søknadskjemaet (PDF)

Sammen med søknaden skal du sende:

  • Utfyllende CV som beskriver skolegang, utdanning, yrkespraksis og erfaring
  • Vitnemål, og eventuelle andre dokumenter, som dokumenterer og beskriver utdanningen din
  • Legg gjerne ved attester som beskriver dine arbeidsoppgaver

Dersom du har utdanning fra utlandet, og har en uttalelse fra NOKUT om denne , anbefaler vi at du legger ved denne også. 

Søknaden med vedlegg sender du til medlem@tekna.no, eller til Tekna ved medlemskontoret, Pb 2312 Solli, 0201 Oslo.

Har du spørsmål om medlemskap eller utfylling av søknadsskjemaet, ta kontakt på medlem@tekna.no eller på telefon 22 94 75 00.

Vedtekter Opptaksrådet

Sist oppdatert: 16. januar 2019