Hvem kan bli medlem

Alle som har eller holder på med en mastergrad der realfag, teknologi eller naturvitenskap utgjør en vesentlig del av utdanningen, er velkommen til å søke om medlemskap hos oss.

Ordinært opptak

Har du fullført en mastergrad (eventuelt hovedfag/sivilingeniør) som inneholder minimum 120 studiepoeng innenfor realfag, teknologi eller naturvitenskap, kan du søke ordinært opptak hos oss.

Søknaden behandles fortløpende, og normal svartid er innen to dager.

Student

Er du student og har planer om å fullføre en mastergrad som inneholder minimum 120 studiepoeng innenfor realfag, teknologi eller naturvitenskap på enten bachelor- eller mastergradsnivå, kan du bli studentmedlem.

Søknaden behandles fortløpende, og normal svartid er innen to dager.

Utdanning fra utlandet

Har du utdanning fra utlandet er du velkommen til å sende oss en søknad om medlemskap på vanlig måte. Vi tar utgangspunkt i NOKUT sine retningslinjer ved behandling av søknader med utenlandsk utdanning, og vil ved behov ta kontakt med deg dersom vi trenger dokumentasjon. Hvis du har en NOKUT-uttalelse som bekrefter at utdanningen din tilsvarer en norsk mastergrad kan du legge ved uttalelsen i søknadskjemaet.

Særskilt opptak

Har du en lavere grad (for eksempel cand.mag., ingeniør, bachelor) og selv mener at du har tilegnet deg kompetanse på mastergradsnivå gjennom etterutdanning og/eller gjennom jobb, kan du søke om særskilt opptak. Da er det Opptaksrådet som behandler søknaden din.

Opptaksrådet møtes 3-4 ganger hvert år.

Søknadsfrister til særskilt opptak i 2022 er:

  • 20. januar (for vurdering i mars)
  • 07. april (for vurdering i mai)
  • 04. august (for vurdering i september)
  • 20. oktober (for vurdering i desember)

Her finner du søknadskjema og mer informasjon.

Vedtekter Opptaksrådet

Sist oppdatert: torsdag 23. juni 2022