Kontingent og rabatter

Er du yrkesaktiv er prisen for medlemskap kr 4 740 per år (2021). I tillegg kommer kontingent til lokalavdelingen din på mellom kr 144 og kr 300 per år. Ved innmelding vil kontingent løpe fra måneden du ble registrert medlem. Studenter betaler kr 150 per halvår.

Fradrag på skattemeldingen

For inntektsårene 2020 og 2021 er kr 3 850 av medlemskontingenten fradragsberettiget på skattemeldingen for lønnsmottakere. Tekna rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt i kontingent. Pensjonistkontingent er ikke fradragsberettiget.

Nyutdannet

Du som er nyutdannet får rabatt de tre første årene etter fullført mastergrad. Dette får du automatisk.

1. år: 75 % rabatt = 1 185 / 743*
2. år: 50 % rabatt = 2 370
3. år: 25 % rabatt = 3 555
4. år: Ordinær kontingent

Pluss tilsvarende andel av avdelingskontingenten.

* Var du medlem da du fullførte masteren, betaler du 150 første halvår og får 75 % rabatt på ordinær kontingent andre halvår. 150+578=728. Melder du deg inn etter fullført master, betaler du 1 155 første året.

Dersom du går direkte videre på et nytt studium etter fullført master betaler du fortsatt studentkontingent, forutsatt at du jobber mindre enn 50 %.

Arbeidsledig

Tekna gir fullt kontingentfritak til medlemmer som har mistet jobben og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver. Tekna kan etterspørre skriftlig dokumentasjon ved behov. 

Permittert

Som helt eller delvis permittert, kan du få rabatt på kontingenten. Oppgi permitteringsgrad og aktuell periode i din søknad. 

Øvrige rabatter

  • Gifte/samboende der begge er medlemmer: Begge får 25 % rabatt.
  • Pensjonister over 62 år: 75 % rabatt, dersom summen av lønns- og næringsinntekt ved siden av pensjonen er under 1 G.
  • Doktorgradsstudier, eller andre videre studier utenfor ordinært arbeidsforhold: 75 % rabatt i inntil fire år.
  • Uførhet: Rabatt tilsvarende prosentvis uførhet, men maks 75 % rabatt. Vi trenger kopi av vedtaket fra NAV.
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 50 % rabatt. Gis automatisk ved utenlandsk privatadresse.
  • Gründere med dette som hovedbeskjeftigelse betaler 50 % foreningskontingent i inntil 2 år etter oppstart. Rabatten gis i en oppstartsperiode på inntil 2 år dersom de er i mindre enn 50 % lønnet stilling annet sted. Ta kontakt!
  • Hvis du har begynt å jobbe etter bacheloren, men planlegger en master innen fem år, kan du i noen tilfeller fortsatt være medlem. Ta kontakt!

Fullt kontingentfritak

  • Omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 lønn: Fullt fritak. 
  • Vernepliktige: Fullt fritak.

Reduksjonsperiode

Kontingentreduksjon gis maksimalt 6 måneder tilbake i tid, beregnet fra dato for mottatt søknad om reduksjon. Ved dokumentert varig arbeidsuførhet gjelder egne regler.

Betalingsløsninger

Ønsker du papirløs betaling? Betale månedlig eller kvartalsvis? Opprett AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale med oss fra min side, eller direkte i egen nettbank og velg Tekna fra tilbyderlisten og oppgi henholdsvis din eFaktura-referanse: 00 + medlemsnummeret ditt, eller velg mottakerkonto: 1503.71.57829. For månedlig betaling benytt min side, eller kontakt oss på kontingent@tekna.no. Vi tilbyr ikke lønnstrekk.

 

Ofte stilte spørsmål om kontingent.

Sist oppdatert: 20. oktober 2021