Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Kontingent og rabatter

12. mars 2021

Er du yrkesaktiv er prisen for medlemskap kr 4 860 per år (2022). I tillegg kommer kontingent til lokalavdelingen din på mellom kr 144 og kr 300 per år. Ved innmelding vil kontingent løpe fra måneden du ble registrert medlem. Studentmedlemmer betaler kr 150 per halvår.

Fradrag på skattemeldingen

For inntektsåret 2021 er kr 3 850 av medlemskontingenten fradragsberettiget på skattemeldingen for lønnsmottakere. Dette beløpet økes til 5 800 for inntekståret 2022, slik at du får fradrag for hele medlemskontingenten i Tekna. Vi rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt i kontingent. Pensjonistkontingent er ikke fradragsberettiget.

Nyutdannet

Du som er nyutdannet får automatisk rabatt de tre første årene etter fullføring av første mastergrad som kvalifiserer til medlemskap. Tallene under tar utgangspunkt i medlemskontingenten for 2022.

1. år: 75 % rabatt = 1 215 / 758*
2. år: 50 % rabatt = 2 430
3. år: 25 % rabatt = 3 645
4. år: Ordinær kontingent

Pluss tilsvarende andel av avdelingskontingenten.

* Var du medlem da du fullførte masteren, betaler du 150 første halvår og får 75 % rabatt på ordinær kontingent andre halvår. 150+(1215/2)=758. Melder du deg inn etter fullført master, betaler du 1 215 første året.

Dersom du går direkte videre på et nytt studium etter fullført master betaler du fortsatt studentkontingent, forutsatt at du jobber mindre enn 50 %.

Arbeidsledig

Tekna gir fullt kontingentfritak til medlemmer som har mistet jobben og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver. Tekna kan etterspørre skriftlig dokumentasjon ved behov. 

Permittert

Som helt eller delvis permittert, kan du få rabatt på kontingenten. Oppgi permitteringsgrad og aktuell periode i din søknad.  Her finner du mer informasjon.

Øvrige rabatter

  • Gifte/samboende der begge er medlemmer: Begge får 25 % rabatt.
  • Pensjonister over 62 år: 75 % rabatt, dersom summen av lønns- og næringsinntekt ved siden av pensjonen er under 1 G.
  • Doktorgradsstudier, eller andre videre studier utenfor ordinært arbeidsforhold: 75 % rabatt i inntil fire år.
  • Uførhet: Rabatt tilsvarende prosentvis uførhet, men maks 75 % rabatt. Vi trenger kopi av vedtaket fra NAV.
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 50 % rabatt. Gis automatisk ved utenlandsk privatadresse.
  • Gründere med dette som hovedbeskjeftigelse betaler 50 % foreningskontingent i inntil 2 år etter oppstart. Rabatten gis i en oppstartsperiode på inntil 2 år dersom de er i mindre enn 50 % lønnet stilling annet sted. Ta kontakt!
  • Hvis du har begynt å jobbe etter bacheloren, men planlegger en master innen fem år, kan du i noen tilfeller fortsatt være medlem. Ta kontakt!

Fullt kontingentfritak

  • Omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 lønn: Fullt fritak. 
  • Vernepliktige: Fullt fritak.

Reduksjonsperiode

Kontingentreduksjon gis maksimalt 6 måneder tilbake i tid, beregnet fra dato for mottatt søknad om reduksjon. Ved dokumentert varig arbeidsuførhet gjelder egne regler.

Låst hengelås

Er du allerede medlem og har rett på reduksjon?

Meld ifra om endringer og søk om reduksjon på min side. 

Betalingsløsninger

Ønsker du papirløs betaling? Betale månedlig eller kvartalsvis? Opprett AvtaleGiro raskt og greit fra min side. Der kan du også velge ønsket betalingshyppighet.

eFaktura får du automatisk fra Tekna dersom du i nettbanken din har gitt generell aksept til å motta eFaktura fra alle fakturautstedere. Vi tilbyr ikke lønnstrekk.

 

Les også:  Ofte stilte spørsmål om kontingent.

Les også