Kontingent og rabatter

Er du yrkesaktiv er prisen for medlemskap kr 4 500 per år (2019). I tillegg kommer kontingent til lokalavdelingen din på mellom kr 144 og kr 300 pr år. Studenter betaler kr 150 pr halvår.

Fradrag på skattemeldingen

For inntekstårene 2018 og 2019 er kr 3 850 av medlemskontingenten fradragsberettiget på skattemeldingen for lønnsmottakere. Tekna rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt i kontingent. Pensjonistkontingent er ikke fradragsberettiget.

Nyutdannet

Du som er nyutdannet får rabatt de tre første årene etter fullført mastergrad. Dette får du automatisk.

1. år: 75 % rabatt = kr 1 125 *)
2. år: 50 % rabatt = kr 2 250
3. år: 25 % rabatt = kr 3 375
4. år: Ordinær kontingent
Pluss tilsvarende andel av avdelingskontingenten.

*) Hvis du var studentmedlem da du fullførte masteren, beholder du studentkontingenten første halvår etter eksamen og får 75% rabatt på ordinær kontingent andre halvår.

Dersom du går direkte videre på et nytt studium etter fullført master betaler du fortsatt studentkontingent, forutsatt at du jobber mindre enn 50%. 

Arbeidsledig eller permittert

Er du ufrivillig arbeidssøkende eller permittert, og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver, kan du få fullt fritak fra kontingent.

Øvrige rabatter

  • Gifte/samboende der begge er medlemmer: Begge får 25 % rabatt
  • Pensjonister over 62 år: 75 % rabatt, dersom summen av lønns- og næringsinntekt ved siden av pensjonen er under 1G
  • Doktorgradsstudier, eller andre videre studier utenfor ordinært arbeidsforhold: 75 % rabatt i inntil fire år. 
  • Uførhet: Rabatt tilsvarende prosentvis uførhet, men maks 75 % rabatt. Vi trenger kopi av vedtaket fra NAV.
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 50 % rabatt. Gis automatisk ved utenlandsk privatadresse.
  • Gründere med dette som hovedbeskjeftigelse betaler 50% foreningskontingent i inntil 2 år etter oppstart. Rabatten gis i en oppstartsperiode på inntil 2 år dersom de er i mindre enn 50% lønnet stilling annet sted. Ta kontakt!
  • Hvis du har begynt å jobbe etter bacheloren, men planlegger en master innen fem år, kan du i noen tilfeller fortsatt være medlem. Ta kontakt!

Fullt kontingentfritak

  • Omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 lønn: Fullt fritak. 
  • Vernepliktige: Fullt fritak

Reduksjonsperiode

Kontingentreduksjon gis maksimalt 6 måneder tilbake i tid, beregnet fra dato for mottatt søknad om reduksjon. Ved dokumentert varig arbeidsuførhet gjelder egne regler.

Betalingsløsninger

Du mottar faktura for halvårlig innbetaling i posten. Ønsker du papirløs betaling, eller å betale månedlig eller kvartalsvis? Opprett AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale med oss i nettbanken din, og gi oss beskjed hvis du ønsker månedlig betaling. Vi tilbyr ikke lønnstrekk.

eFaktura

Med eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din. Du må godkjenne den for at den skal bli betalt. eFaktura oppretter du selv i nettbanken. Velg Tekna fra tilbyderlisten, og oppgi din eFaktura-referanse: 00 + medlemsnummeret ditt.

AvtaleGiro

Ved valg av AvtaleGiro, trekkes beløpet direkte fra kontoen din til fastsatt tid. AvtaleGiro kan du ofte opprette selv i nettbanken din. Har du ikke slikt valg, kontakter du banken din. Søk opp Tekna fra en tilbyderliste, mottakerkonto 1503.71.57829

Har du spørsmål om kontingent? 

Sist oppdatert: 24. mai 2019