Kontingent og rabatter

Er du yrkesaktiv er prisen for medlemskap kr 4 400 per år (2018). I tillegg kommer kontingent til lokalavdelingen din på mellom kr 130 og kr 300 pr år. Studenter betaler kr 150 pr halvår.

Fradrag på skattemeldingen

For inntekståret 2018 er kr 3 850 av medlemskontingenten fradragsberettiget på skattemeldingen for lønnsmottakere. Tekna rapporterer til Skatteetaten hvor mye du har betalt i kontingent. Pensjonistkontingent er ikke fradragsberettiget.

Nyutdannet

Du som er nyutdannet får rabatt de tre første årene etter fullført mastergrad. Dette får du automatisk.

1. år: 75 % rabatt = kr 1 075 *)
2. år: 50 % rabatt = kr 2 150
3. år: 25 % rabatt = kr 3 225
4. år: Ordinær kontingent
Pluss tilsvarende andel av avdelingskontingenten.

*) Hvis du var studentmedlem da du fullførte masteren, beholder du studentkontingenten første halvår etter eksamen og får 75% rabatt på ordinær kontingent andre halvår.

Dersom du går direkte videre på et nytt studium etter fullført master betaler du fortsatt studentkontingent, forutsatt at du jobber mindre enn 50%. 

Arbeidsledig eller permittert

Er du ufrivillig arbeidssøkende eller permittert, og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver, kan be om fullt fritak fra kontingent. 

Øvrige rabatter

  • Gifte/samboende der begge er medlemmer: Begge får 25 % rabatt
  • Pensjonister over 62 år: 75 % rabatt, dersom summen av lønns- og næringsinntekt ved siden av pensjonen er under 1G
  • Doktorgradsstudier, eller andre videre studier utenfor ordinært arbeidsforhold: 75 % rabatt i inntil fire år. 
  • Uførhet: Rabatt tilsvarende prosentvis uførhet, men maks 75 % rabatt. Vi trenger kopi av vedtaket fra NAV.
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 50 % rabatt. Gis automatisk ved utenlandsk privatadresse.
  • Gründere med dette som hovedbeskjeftigelse betaler 50% foreningskontingent i inntil 2 år etter oppstart. Rabatten gis i en oppstartsperiode på inntil 2 år dersom de er i mindre enn 50% lønnet stilling annet sted. Ta kontakt!
  • Hvis du har begynt å jobbe etter bacheloren, men planlegger en master innen fem år, kan du i noen tilfeller fortsatt være medlem. Ta kontakt!

Fullt kontingentfritak

  • Omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 lønn: Fullt fritak. 
  • Vernepliktige: Fullt fritak

Reduksjonsperiode

Kontingentreduksjon gis maksimalt 6 måneder tilbake i tid, beregnet fra dato for mottatt søknad om reduksjon. Ved dokumentert varig arbeidsuførhet gjelder egne regler.

Betalingsløsninger

Du mottar faktura for halvårlig innbetaling i posten. Ønsker du papirløs betaling, eller å betale månedlig eller kvartalsvis? Opprett AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale med oss i nettbanken din, og gi oss beskjed hvis du ønsker månedlig betaling. Vi tilbyr ikke lønnstrekk.

eFaktura

Med eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din. Du må godkjenne den for at den skal bli betalt. eFaktura oppretter du selv i nettbanken. Velg Tekna fra tilbyderlisten, og oppgi din eFaktura-referanse: 00 + medlemsnummeret ditt.

AvtaleGiro

Ved valg av AvtaleGiro, trekkes beløpet direkte fra kontoen din til fastsatt tid. AvtaleGiro kan du ofte opprette selv i nettbanken din. Har du ikke slikt valg, kontakter du banken din. Søk opp Tekna fra en tilbyderliste, mottakerkonto 1503.71.57829

Har du spørsmål om kontingent? 

Sist oppdatert: 11. desember 2018