Kontingent og rabatter

Er du yrkesaktiv er prisen for medlemskap kr 4 300 per år (2017). I tillegg kommer kontingent til lokalavdelingen din på mellom kr 130 og kr 300 pr år. Studenter betaler kr 150 pr halvår.

Fradrag på selvangivelsen

For inntekståret 2016 er kr 3 850 av medlemskontingenten fradragsberettiget på selvangivelsen for lønnsmottakere. Tekna rapporterer til skattemyndighetene om hvor mye du har betalt i kontingent.

Rabatt for nyutdannede

Nyutdannede får rabatt de tre første årene etter fullført mastergrad. Dette får du automatisk.

1. år: 75 % rabatt = kr 1 050
2. år: 50 % rabatt = kr 2 100
3. år: 25 % rabatt = kr 3 150
4. år: Ordinær kontingent
Pluss tilsvarende andel av avdelingskontingenten

Videre studier direkte etter fullført master: Studentkontingent, forutsatt at du jobber mindre enn 50%. Vi ber om at du sender dokumentasjon (gjelder kun eksisterende studentmedlemmer).

Rabatt for arbeidssøkende og permitterte

Er du ufrivillig arbeidssøkende eller permittert, og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver, kan du be om rabatt på kontingenten. Dette gir en rabatt på 75%.
Send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Øvrige rabatter

  • Gifte/samboende der begge er medlemmer: Begge får 25 % rabatt
  • Pensjonister over 62 år: 75 % rabatt, dersom summen av lønns- og næringsinntekt ved siden av pensjonen er under 1G  (1G = kr 92 576 pr 1. mai 2016)
  • Doktorgradsstudier, eller andre videre studier utenfor ordinært arbeidsforhold: 75 % rabatt i inntil fire år. Vi trenger dokumentasjon.
  • Uførhet: Rabatt tilsvarende prosentvis uførhet, men maks 75 % rabatt. Vi trenger kopi av vedtaket fra NAV.
  • Medlemmer bosatt i utlandet: 50 % rabatt. Gis automatisk ved utenlandsk privatadresse.

Fullt kontingentfritak

  • Omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 lønn: Fullt fritak. Vennligst send bekreftelse fra arbeidsgiver.
  • Vernepliktige: Fullt fritak

Betalingsløsninger

Du mottar faktura for halvårlig innbetaling i posten. Ønsker du papirløs betaling, eller å betale månedlig eller kvartalsvis? Opprett AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale med oss i nettbanken din. Tekna tilbyr ikke lønnstrekk.

eFaktura

Med eFaktura mottar du faktura direkte i nettbanken din. Du må godkjenne den for at den skal bli betalt. eFaktura oppretter du selv i nettbanken. Velg Tekna fra tilbyderlisten, og oppgi din eFaktura-referanse: 00 + medlemsnummeret ditt.

AvtaleGiro

Ved valg av AvtaleGiro, trekkes beløpet direkte fra kontoen din til fastsatt tid. AvtaleGiro kan du ofte opprette selv i nettbanken din. Har du ikke slikt valg, kontakter du banken din. Søk opp Tekna fra en tilbyderliste, mottakerkonto 1503.71.57829

Sist oppdatert: 16. februar 2017