Ordinære medlemmer som blir permittert, eller oppsagt, får selvfølgelig fritak for medlemskontingenten.

Mange bedrifter har fått store utfordringer som en følge av koronapandemien, og mange er eller vil bli permittert.

Permittering

Som helt eller delvis permittert, kan du få rabatt på kontingenten. Oppgi permitteringsgrad og aktuell periode i din søknad. 

Husk at det alltid skal foreligge en saklig grunn ved en permittering. Dette kan eksempelvis være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter.  

Her kan du lese mer om hva vår juridiske avdeling skriver om permittering. 

Arbeidsledig 

Tekna gir fullt kontingentfritak til medlemmer som har mistet jobben og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver. Tekna kan etterspørre skriftlig dokumentasjon ved behov. 

Søk om reduksjon eller fritak

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne. Raskeste metode for å søke om kontingentreduksjon er å fylle inn skjemaet på Min profil. 

Sist oppdatert: 17. juni 2020