Ordinære medlemmer som i disse dager blir permittert, får selvfølgelig fritak for medlemskontingenten fra de blir permittert, og i første omgang frem til 31. mai.

Er du fortsatt permittert etter utløpet av mai, har du mulighet til å søke om forlenget kontingentfritak.

Permittering

Mange bedrifter har fått store utfordringer som en følge av koronapandemien, og mange er eller vil bli permittert. Ta kontakt med oss og informer om at du er permittert, så innvilges du kontingentfritak. Vi trenger ingen dokumentasjon på situasjonen din.

Husk at det alltid skal foreligge en saklig grunn ved en permittering. Dette kan eksempelvis være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. 

Her kan du lese mer om hva vår juridiske avdeling skriver om permittering. 

Kontingentfritak

Tekna gir alltid fullt kontingentfritak for medlemmer som er ufrivillig arbeidsledige, og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne. Raskeste måten for kontingentfritak er å fylle inn skjemaet på Min profil. 

Juridisk vakttelefon (for medlemmer) 

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00  

Les mer om juridisk bistand 

Sist oppdatert: 17. mars 2020