Hvis du ikke kvalifiserer til medlemskap i Tekna på ordinært grunnlag, kan det likevel hende at du kan tas opp på særskilt grunnlag. Tekna har et Opptaksråd som behandler søknader om opptak på særskilt grunnlag.

For å søke om opptak på særskilt grunnlag gjelder følgende:

 • Du MÅ ha fullført minimum 3-årig lavere grads utdanning, bachelor eller tilsvarende.
 • Du BØR ha noen års arbeidserfaring på et nivå tilsvarende det Teknas øvrige medlemmer arbeider på.
 • Utdanningen din BØR inneholde minimum 120 studiepoeng / 40 vekttall innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.

ELLER

 • Du BØR ha en mastergrad innenfor andre fagområder enn det som normalt organiseres av Tekna.

Opptaksrådet vil vurdere hvorvidt din kompetanse kan sidestilles med kompetansen til andre medlemmer i Tekna. Summen av din utdanning, arbeidserfaring og annen kompetanse legges til grunn for vurderingen. Opptaksrådets mandat og kriterier gitt av Teknas Hovedstyre finner du her.

Opptaksrådet behandler alle søknader grundig og individuelt, basert på informasjonen som er oppgitt i søknaden og eventuell tilleggsinformasjon rådet har tilgjengelig.

Opptaksrådet bruker referanseuttalelser fra referansepersoner du oppgir for å vurdere søknaden din, og anbefaler at du oppgir andre Tekna-medlemmer som referanser. Der det er mulig bør du oppgi din lokale tillitsvalgt (fra Tekna) som referanse. Referansene skal kunne si noe om din kompetanse, og vi fraråder å føre opp nære venner / familiemedlemmer som referanser.

Frister for å søke i 2021 er:

 • 04. januar (for vurdering i februar)
 • 14. april (for vurdering i mai)
 • 27. juli (for vurdering i september)
 • 29. oktober (for vurdering i desember)

Hvordan søke særskilt opptak

For å søke skal du fylle ut Søknadsskjema Opptaksrådet (PDF), og sender det sammen med:

 • Utfyllende CV som beskriver utdanning, yrkespraksis og erfaring
 • Vitnemål, og eventuelle andre dokumenter, som dokumenterer og beskriver utdanningen din
 • Dersom du har utdanning fra utlandet, og har en uttalelse fra NOKUT, anbefaler vi at du legger ved denne også. 

Søknaden med vedlegg sender du til medlem@tekna.no.

Har du spørsmål om medlemskap eller utfylling av søknadsskjemaet, ta kontakt på medlem@tekna.no eller på telefon 22 94 75 00.

Sist oppdatert: 14. september 2021