Hvis du har fullført utdanning på lavere nivå (bachelorgrad / cand.mag. eller lignende), eller har utdanning innenfor andre fagområder enn det som normalt organiseres av Tekna, kan du søke om særskilt opptak i foreningen. Da er det Opptaksrådet i Tekna som behandler søknaden din.

Opptaksrådet skal vurdere hvorvidt din kompetanse kan sidestilles andre medlemmer i Tekna. De vurderer summen av din utdanning, arbeidserfaring og annen kompetanse. De jobber etter mandat, og kriterier gitt av Teknas Hovedstyre, og mer informasjon om kriteriene finner du her.

Opptaksrådet behandler alle søknader grundig og individuelt, basert på informasjonen som er oppgitt i søknaden, og eventuell tilleggsinformasjon som rådet har tilgjengelig. Opptaksrådet bruker referanseuttalelser fra referansepersoner som du oppgir for å vurdere søknaden din, og oppfordrer deg til å oppgi den lokale Tekna tillitsvalgte på jobb som referanse dersom det er mulig. Referansene skal si noe om din kompetanse, og det frarådes å føre opp nære venner / familiemedlemmer som referanser.

De møtes 3-4 ganger hvert år.

Frister for å søke i 2020 er:

  • 20. januar – for vurdering i februar
  • 27. mars – for vurdering i mai
  • 25. august – for vurdering i september
  • 27. oktober – for vurdering i desember

For å søke skal du fylle ut dette søknadskjemaet og sender det sammen med:
Søknadsskjema Opptaksrådet (PDF)

  • Utfyllende CV som beskriver utdanning, yrkespraksis og erfaring
  • Vitnemål, og eventuelle andre dokumenter, som dokumenterer og beskriver utdanningen din
  • Legg gjerne ved attester som beskriver dine arbeidsoppgaver

Dersom du har utdanning fra utlandet, og har en uttalelse fra NOKUT, anbefaler vi at du legger ved denne også. 

Søknaden med vedlegg sender du til medlem@tekna.no.

Har du spørsmål om medlemskap eller utfylling av søknadsskjemaet, ta kontakt på medlem@tekna.no eller på telefon 22 94 75 00.

Sist oppdatert: 30. oktober 2019