Opptaksrådet

Opptaksrådet er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker om opptak av medlemmer på særskilt grunnlag.

Opptaksrådet behandler søknader om opptak i foreningen på særskilt grunnlag for personer som har ervervet seg slike tekniske og allmenne kunnskaper gjennom utdanning og praksis at de kan sidestilles med ordinære medlemmer.

Opptaksrådet vurderer søkerens faglige kvalifikasjoner på grunnlag av den dokumentasjon som følger med, og de tilleggsopplysninger som rådet skaffer seg. Opptaksrådet har tre møter i året. Opptaksrådet avgir en årlig rapport til Hovedstyret om sin virksomhet.

 

Sist oppdatert: 23. januar 2017