Opptaksrådet er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker om opptak av medlemmer på særskilt grunnlag.

Opptaksrådet behandler søknader om opptak i foreningen på særskilt grunnlag for personer som har ervervet seg slike tekniske og allmenne kunnskaper gjennom utdanning og praksis at de kan sidestilles med ordinære medlemmer.

Opptaksrådet vurderer søkerens faglige kvalifikasjoner på grunnlag av den dokumentasjon som følger med, og de tilleggsopplysninger som rådet skaffer seg. Opptaksrådet har tre møter i året. Opptaksrådet avgir en årlig rapport til Hovedstyret om sin virksomhet.

 

 • Leder
  Ingunn Marie Holmen
  Forskningsleder
  SINTEF Ocean AS
  93059057
 • Opptaksrådet - medlem
  Ola Hugo Jordhøy
  Sjefkonsulent
  TietoEVRY Norway AS Avd Fornebu
  90833482
 • Opptaksrådet - medlem
  Stein Kotheim
  48150758
 • Opptaksrådet - medlem
  Arne Ketil Gjengedal
  97047190
 • Opptaksrådet - medlem
  Bjørge Stavik
  Fylkeskartsjef
  Statens kartverk Molde
  45851445
 • Opptaksrådet - medlem
  Dag Waaler
  Pensjonist
  90017485
 • Opptaksrådet - medlem
  Ellen Hillesøy
  Lektor med tilleggsutdanning realfag
  Rosenvilde videregående skole
  90024380
 • Opptaksrådet - medlem
  Gerd Nilsen
  Product Manager
  Life Technologies AS Avd Oslo [Thermo Fisher]
  90054273
 • Opptaksrådet - medlem
  Heidi Meyer Midtun
  Sjefingeniør
  91672590
 • Opptaksrådet - medlem
  Pundharika Barkved
  Enhetsleder
  Oslo Universitetssykehus HF Ullevål
  41563853
 • Sekretær
  Fiona Lucy Hilton
  Konsulent
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  95000963
 • Sekretær
  Marina Nookhao Jeppesen
  Konsulent
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  41760339
 • Observatør
  Karin Herou
  Direktør for fag og kompetanse
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  98615322
Sist oppdatert: mandag 23. januar 2017