Opptaksrådet

Opptaksrådet er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker om opptak av medlemmer på særskilt grunnlag.

Opptaksrådet behandler søknader om opptak i foreningen på særskilt grunnlag for personer som har ervervet seg slike tekniske og allmenne kunnskaper gjennom utdanning og praksis at de kan sidestilles med ordinære medlemmer.

Opptaksrådet vurderer søkerens faglige kvalifikasjoner på grunnlag av den dokumentasjon som følger med, og de tilleggsopplysninger som rådet skaffer seg. Opptaksrådet har tre møter i året. Opptaksrådet avgir en årlig rapport til Hovedstyret om sin virksomhet.

 

 • Leder
  Ingunn Marie Holmen
  Seniorforsker
  SINTEF Ocean AS
  93059057
 • Opptaksrådet - medlem
  Edd Anders Blekkan
  Professor
  NTNU Inst for kjemisk prosessteknologi
  91682708
 • Opptaksrådet - medlem
  Stein Kotheim
  48150758
 • Opptaksrådet - medlem
  Ola Hugo Jordhøy
  Sjefkonsulent
  EVRY Norge AS avd Fornebu
  90833482
 • Opptaksrådet - medlem
  Eirik Garpestad Kommedal
  NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  91531259
 • Opptaksrådet - medlem
  Ellen Hillesøy
  Lektor realfag
  Rosenvilde videregående skole
  90024380
 • Opptaksrådet - medlem
  Heidi Meyer Midtun
  Sjefingeniør
  Jernbanedirektoratet
  91672590
 • Opptaksrådet - medlem
  Kristine Røsting
  Senior Engineer
  DNV GL AS Avd Høvik
  97144559
 • Opptaksrådet - medlem
  Dag Waaler
  Førsteamanuensis
  NTNU i Gjøvik
  90017485
 • Sekretær
  Marina Bredesen
  Konsulent
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  41760339
 • Sekretær
  Fiona Lucy Hilton
  Konsulent
  91790419
 • Observatør
  Bente Helen Brunsgård
  Direktør for fag og karriere
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  90147384
Sist oppdatert: 23. januar 2017