Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Etisk råd

Publisert: 1. feb. 2015

Etisk råd oppnevnes av Teknas hovedstyre. Ifølge mandatet er rådet Hovedstyrets rådgivende organ i etiske spørsmål. Rådet skal blant annet synliggjøre Teknas arbeid med etikk, engasjere seg aktivt i etiske spørsmål i samfunnet og bidra til at medlemmene også engasjerer seg.

Etisk råd er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker som har med etikk å gjøre.

Etisk råds hovedoppgaver er å:

 • sette etikk på dagsordenen i Tekna og ellers i samfunnet
 • skape engasjement om etikk blant medlemmene i Tekna
 • holde Teknas etiske retningslinjer aktuelle og oppdatert

Teknas medlemmer er med på å forme og styre den teknologiske utviklingen og dermed hvordan verden skal bli i fremtiden. Det pålegger oss et stort ansvar. Vi må tenke gjennom verdiene våre og konsekvensene av det vi gjør som fagpersoner.

Etikk er overalt, og vi møter små og store etiske problemstillinger hver dag – både på jobb og privat. Etiske refleksjon og diskusjon om etiske problemstillinger gjør oss bedre rustet til å håndtere etiske dilemmaer.

Klimaendringer, energikrise og den raske utviklingen av kunstig intelligens gjør at etikk er viktigere enn noen gang. Globaliseringen fører til at vi møter normer og kultur som kan være basert på andre verdier enn våre. Synet på hva som er riktig og galt er i endring, og vi må ha et bevisst forhold til dette og ta det opp til debatt.

Etisk råd samles til fem heldagsmøter hvert år. Rådet bidra med refleksjoner og uttalelser om ulike saker, bidra til høringsinnspill og samarbeide med andre deler av Tekna om arrangementer.

Saker kan havne hos Etisk råd fra Hovedstyret, gjennom henvendelser fra ulike deler av Tekna eller fra enkeltpersoner.

Etisk råd tar opp saker som er viktige og aktuelle for Tekna og Teknas medlemmer. Vi ønsker å sette fokus på de etiske problemene og situasjonene Teknas medlemmer står overfor – på jobb og ellers i hverdagen. Vi skal bidra til engasjement for etikk og etiske problemstillinger, og samarbeider gjerne med fagnettverk og avdelinger om arrangementer og lignende.

 • Leder
  Astrid Marie Dalsgaard
  overingeniør
  Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet
  95258993
 • Styremedlem
  Helene Marie Rangnes
  Product Advisor
  Kongsberg Maritime AS Avd Ålesund
  45246659
 • Styremedlem
  Jørn Paus
  Leading Researcher Sustainability, Circularity and Env. Technology
  Equinor ASA Avd TNE RD Forskningssenter
  91783993
 • Styremedlem
  Ole Swang
  Seniorforsker
  SINTEF Industri Oslo
  98243934
 • Styremedlem
  Roald Aasen
  Forsker
  NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  97622305
 • Styremedlem
  Terje Andersen
  Ledende spesialist digitalisering og VDC
  NCC Norge AS Avd Oslo
  40246886
 • Styremedlem
  Terje Vardenær Arnesen
  Project Manager
  Jotun A/S Avd Gimle
  48288140
 • Styremedlem
  Tina Hallberg Sørvik
  Dataforsker
  Hafslund AS avd Lillehammer
  98840997
 • Sekretær
  Elisabeth Wennevold
  distriktskontorleder, Buskerud
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  91344662
Låst hengelås

Kurs: Etikk og Etiske dilemmaer

Som Tekna-medlem kan du ta online kurset: Etikk og etiske dilemmaer - gratis og når det passer deg.

Etikk i Tekna

Finn lenker til ressurser og mer informasjon om etisk arbeid i Tekna.