Opptaksrådet

Opptaksrådet er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker om opptak av medlemmer på særskilt grunnlag.