Etisk råd oppnevnes av Teknas hovedstyre. Ifølge mandatet er rådet Hovedstyrets rådgivende organ i etiske spørsmål. Rådet skal blant annet synliggjøre Teknas arbeid med etikk, engasjere seg aktivt i etiske spørsmål i samfunnet og bidra til at medlemmene også engasjerer seg.

 • Leder
  Hilde Møllerstad
  Proj. leader
  Equinor ASA Avd kontor Fornebu
  48075246
 • Styremedlem
  Astrid Marie Dalsgaard
  overingeniør
  Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet
  95258993
 • Styremedlem
  Helene Marie Rangnes
  Senior Development Engineer
  Kongsberg Maritime AS Avd Ålesund
  45246659
 • Styremedlem
  Jørn Paus
  Leading Researcher Sustainability and Environmental Technology
  Equinor ASA Avd TNE RD Forskningssenter
  91783993
 • Styremedlem
  Roald Aasen
  Forsker
  NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
  97622305
 • Styremedlem
  Sevi Vik
  Process Engineer
  Aker Solutions AS avd Jåttåvågveien Stavanger
  45630259
 • Styremedlem
  Terje Andersen
  Ledende spesialist digitalisering og VDC
  NCC Norge AS Avd Region Oslo
  40246886
 • Styremedlem
  Terje Vardenær Arnesen
  Roll-out Manager
  Jotun A/S Avd Gimle
  48288140
 • Sekretær
  Elisabeth Wennevold
  Distriktskontorleder, Buskerud
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  91344662
Sist oppdatert: mandag 23. januar 2017