Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Etikk

Etiske retningslinjer vedtatt på Teknas R-møte 13. juni 2021

Teknas visjon og verdigrunnlag

Teknas visjon er Tekna skaper fremtiden. Teknas verdigrunnlag er uttrykt gjennom tre verdier: Å være troverdig, nyskapende og modig. De etiske retningslinjene gir deg som Tekna-medlem et utgangspunkt for etisk refleksjon om hva det vil si å være troverdig, nyskapende og modig.

Etisk refleksjon

I vårt samfunn må vi forholde oss til mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og normer. Vi må også respektere etiske retningslinjer og være bevisst på samtykker, konfidensialitet og ytringsform. Dette gjelder også på sosiale medier. Tekna oppfordrer medlemmene til å reflektere over sin rolle som samfunnsborger, yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstudent. 

Som Tekna-medlem må du kunne stå for dine beslutninger. Du bør derfor gjøre en etisk refleksjon der du vurderer om de: 

 • er lovlige
 • er rettferdige for de berørte
 • har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn
 • tåler offentlig oppmerksomhet

Bidra som fagperson i samfunnet

Vær modig, ta ansvar for hvordan ditt bidrag til den naturvitenskapelige og teknologiske utviklingen påvirker samfunn og miljø.

Vær nyskapende og bidra aktivt i arbeidet med å finne teknologiske løsninger på samfunnets utfordringer: 

 • Ivareta din faglige integritet og uavhengighet.
 • Vurder og kommuniser risiko, etiske dilemmaer og konsekvenser av beslutninger.
 • Bruk fagkunnskapen din i den offentlige debatten. Vær saklig og etterrettelig og respekter dine meningsmotstandere.
 • Søk muligheter som gir positiv virkning og bidrar til en bærekraftig utvikling

Vær en god yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstudent

Opptre troverdig, gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av:

 • Opptre hensynsfullt, med integritet og åpenhet.
 • Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter.
 • Vær redelig og pålitelig.
 • Samarbeid, vis tillit og støtt andre.
 • Si ifra om farlige eller kritikkverdige forhold.

Dine beslutninger og det du gjør, berører ofte andre mennesker. Refleksjon om etiske utfordringer blir rikere og bedre gjennom samtale med andre. 

 

Last ned utskriftsvennlig versjon av Teknas etiske retninglinjer. 

Forslagskasse

Har du etiske problemstillinger du ønsker at vi tar opp i etisk råd?

Send e-post til Etisk råd sin forslagskasse!