Etikk

Etiske retningslinjer i Tekna

Teknas visjon og verdigrunnlag

Teknas visjon er Tekna skaper fremtiden. Teknas verdigrunnlag er uttrykt gjennom tre verdier: Å være troverdig, nyskapende og modig. De etiske retningslinjene gir deg som Tekna-medlem et grunnlag for refleksjon rundt hva det i etisk forstand vil si å være troverdig, nyskapende og modig.

Etisk refleksjon

I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske verdier og normer. Vi må alle forholde oss til disse. Vi må som yrkesutøvere også respektere etiske retningslinjer og policy hos arbeidsgiver og i de virksomheter vi samhandler med.

Som Tekna-medlem må du selv kunne stå for dine beslutninger. Disse bør tåle etisk refleksjon der du i forkant avklarer om beslutningene:

 • er lovlige,
 • er rettferdige for de berørte,
 • har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn,
 • tåler offentlig oppmerksomhet.

Tekna oppfordrer medlemmene til å reflektere over sin rolle som samfunnsborger, yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstudent.

Bry deg om samfunnet

Vær modig, ta ansvar for hvordan ditt bidrag til den naturvitenskapelige og teknologiske utviklingen påvirker samfunn og miljø:

 • Vis respekt for menneskeverd og menneskerettigheter
 • Vær nyskapende og søk muligheter som gir positiv virkning
 • Vurder og kommuniser risiko
 • Følg føre var-prinsippet

Vær en god yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og medstudent

Opptre troverdig, gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av:

 • Opptre med integritet og åpenhet
 • Vær lojal og pålitelig
 • Vis respekt og tillit
 • Samarbeid, vær støttende, gjør andre gode
 • Si ifra om farlige eller kritikkverdige forhold

Dine beslutninger, og det du gjør, berører ofte andre mennesker. Refleksjon rundt etiske utfordringer blir rikere og bedre gjennom samtale med andre.

Tekna Etikk

Tekna Etikk er Tekna etisk råds nettverk for medlemmer som vil følge med på Teknas arbeid med etikk og etiske utfordringer medlemmer møter.

Sist oppdatert: 15. april 2019