Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Katrine Olsson i dialog
Spesialrådgiver i Tekna, Katrine Olsson

Aktuelt

Bratt opp for de unge

Publisert: 9. des. 2019 Oppdatert: 3. jan. 2023

Fersk kunnskap og evne til raskt å tilegne seg ny kompetanse skal synes på lønnsslippen, mener Tekna, og det gjenspeiles i resultatene fra årets lønnsstatistikk.

Det er lett å tenke at det normale er å sakte, men sikkert jobbe seg fram og videre opp på karriere- og lønnsstigen gjennom årene i arbeidslivet. Men vår lønnsvekstkurve viser at det går bratt opp for de unge.

Det er naturlig nok de med flest år og erfaring som tjener mest. Men legger du merke til starten, går det i bratt oppoverbakke de første årene i arbeidslivet, før lønnsvekstkurven når sin topp når man er 35-39 år. I årene etter dette vil man ikke oppnå like mye i lønnsvekst.

 

Ferdig når man er førti?

Knekkpunktet på lønnsvekstkurven ser ut til å sammenfalle med førtiårskrisa. Likevel tror ikke spesialrådgiver i Tekna, Katrine Olsson, at medlemmene er ferdig i førtiårene. Olsson har tidligere jobbet som forhandlingssjef og har mye erfaring med hvordan Tekna-medlemmer har det på jobb.

– Førtiåra er jo de nye trettiåra, er de ikke, smiler Katrine, før hun forklarer at dette er villet lønnspolitikk fra Teknas side.

– I de første årene av jobben din har du en bratt læringskurve, og verdien det gir å ta nye oppgaver, få nye ansvarsområder og generelt være en medarbeider i en rivende utvikling skal lønne seg. Det er NHO også enig i. I hovedavtalen mellom NHO og Tekna står det at det skal tas hensyn til at yngre medlemmer av Tekna normalt har en rask kompetansevekst.

Viktig med begynnerlønnsanbefaling

Hvert år kommer Tekna med en begynnerlønnsanbefaling. Olsson forklarer at det er et viktig grep for å sikre medlemmene en riktig lønnsutvikling.

– Ja, og vi har sett at den treffer godt og det er viktig for oss.  Begynnerlønnsanbefalingen bygger på lønnsstatistikken vår som viser hva markedet er villig til å betale. For nyutdannede er derfor Teknas begynnerlønnsanbefaling – som gjelder for privat sektor- en viktig pekepinn på hvordan lønnsnivået kan forventes å være.

I tillegg er våre tillitsvalgte som forhandler lønn også opptatt av at de yngste skal ha en rask lønnsutvikling. Lønn skal vurderes ut fra kompetanse og utvikling, noe avtaleverket vårt legger til rette for, og hvis medlemmene våre på egenhånd også er flinke til å be om lønnssamtaler, så blir dette et samspill – sammen med markedet selvfølgelig. Nå er markedet positivt for våre medlemmer igjen og arbeidsledigheten er relativt lav, dette spiller selvsagt også inn.

Hva med de eldre og erfarne, er de fornøyd med en slik politikk?

– Noen vil nok synes at de unge får en høy inngangslønn og en for rask lønnsvekst i starten, men for de eldre vil dette kunne ha positive ringvirkninger. Man bør ha rimelige lønnsforskjeller internt i virksomheten og blir forskjellene for små vil det ofte gi gode argumenter for at mer erfarne må løftes. Kompetanse skal lønne seg, og det gjelder for alle.

Sikring mot å bli en pensjonstaper

Pensjon er den andre viktige årsaken til at Tekna liker å få bekreftet denne lønnskurven i årets statistikk.

– Vi vil at de unge skal komme raskt opp på et skikkelig lønnsnivå for å kunne ha flere år med god opptjening. Teknas medlemmer har ofte et høyere lønnsnivå enn gjennomsnittet i Norge, men Folketrygden er ikke tilpasset de høytlønnede og man kan ende med å få en betydelig inntektsreduksjon som pensjonist. Tjenestepensjonsordningen som man får gjennom arbeidsforholdet er viktig for våre medlemmer – og kommer i tillegg til det man får fra Folketrygden. Hvilke ordninger arbeidsgivere tilbyr kan imidlertid variere.

Olsson forklarer at det er årsaken til at du må gjøre deg kjent med pensjonstilbudet på jobben din, og at Tekna har jevnlig pensjonskurs for medlemmene.

– Pensjonsordninger er ikke noe du kan forhandle deg frem til, men du kan forhandle på lønna så du kan spare selv. Minstesatsen for tjenestepensjon i privat sektor er på to prosent. For våre medlemmer er dette veldig dårlig, så da må man vurdere om man bør høyere opp i lønn for å kompensere for pensjonstapet. Heldigvis har nesten ingen Tekna-medlemmer så dårlige ordninger. Det vanlige er mellom fem til syv prosent innskuddssats, der syv er det høyeste som er lov i dag.  

Les mer om pensjon og sjekk ut pensjonsfordelene du får som medlem i Tekna.

 

Låst hengelås

Hva tjener du i forhold til andre?

Lurer du på hvordan din lønn ligger an i forhold til andre på ditt nivå? 

Har du spørsmål om lønn? Vi hjelper deg!

Finn svar blant våre ofte stilte spørsmål og beste råd, for at du skal få lønnen du fortjener. 

Les også