Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann som snakker med kvinne
Lønn er en viktig faktor for vårt valg av jobber, påpeker advokat i Tekna, Arve Vaale-Halberg.

Råd og tips

Spørre om lønn i intervjuet? – Det er jo et litt følsomt spørsmål

Tekst av Sondre Tallaksrud Publisert: 9. jan. 2023

Burde du vente helt til du får kontraktsforslaget før du får vite hva lønnen er?

Man forventer en viss lønn når man leter etter ny jobb. Noen er kanskje redd for å kaste bort tiden sin i lange intervjuprosesser med case-intervjuer og forskjellige møter - for å så oppdage at bedriften ikke har økonomi eller lyst til å tilby deg den lønnen du mener er riktig.

Så hvor tidlig kan man spørre den aktuelle arbeidsgiveren om lønnen eller lønnsspekteret?

Arve Vaale-Hallberg, som er advokat og ekspert på arbeidsliv og juss i Tekna har svaret.

– Det kommer an på situasjonen og måten du tar det opp på.

– Det kan du gjerne spørre om det under det første intervjuet, så lenge det ikke virker rart utfra situasjonen. Mange arbeidsgivere som rekrutterer, vil ha bevissthet om Teknas lønnsstatistikk. Utfra det vil de også være i stand til å gi en pekepinn på hvordan lønnsnivået er hos dem.

– Kan det ødelegge, eller hjelpe sjansene dine til å få jobben?

– Det er jo et litt følsomt tema og hvordan det blir motatt vil avhenge av situasjonen og måten du tar det opp på. I tillegg til interessante jobboppgaver, er jo lønnen en helt sentral faktor som premiss for vårt valg av jobber. Dette vet arbeidsgiver.

– Jeg vil si det det heller er på grensen til oppsiktsvekkende om man ikke også skulle være fokusert på hva lønnen din vil kunne være i den aktuelle stillingen. De du snakker med vil jo ha lest din CV og være informert om prestasjoner og erfaringer som kaster lys over din mulighet til å være en god kandidat til å bli deres neste medarbeider. Utfra det bør de være i stand til å gi deg et estimat.

Jeg vil si det det heller er på grensen til oppsiktsvekkende.

– Det verste er vel her å få et svar i retning av; «det kommer vi nok sikkert til å bli enige om», hvilket vel er til å leve med på intervju, sier advokaten.

– Innside-informasjon må kvalitetssikres

Om du har muligheten til å ringe en klubbleder eller noen som jobber i lignende stillinger i bedriften, kan det være en idé å ringe dem før du går lengre i prosessen.

– Har du tilgang på slike innside-opplysninger fra personer du er fortrolig med er det selvsagt ikke noe i veien for å bruke det. Husk da samtidig på at disse opplysningene ikke nødvendigvis vil være «riktige». Etter nedbemanningen i olje og gass sist, opplevde personer som hadde vært ansatt i to-tre år, at nyutdannede oppnådde høyere lønn enn de selv hadde.

– De hadde da bak seg noen magre år, kanskje nesten helt uten lønnstillegg, mens de nyutdannede opplevde at markedet var «med dem» og at bedriftene måtte øke lønnstilbudene betraktelig for å være konkurransedyktige ved nyrekruttering.

– Gitt en slik situasjon vil opplysninger fra en med to års lønnsfrys og eksamensår betraktelig bedre enn deg i statistikken ikke være illustrerende for hva du ville kunne oppnå hvis du ble ansatt i morgen. Med andre ord innside-informasjon er bra, men bør suppleres, eventuelt kvalitetssikres, sier han.

Hva: Tekna gjennomfører en lønnsundersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer hver høst, og utarbeider statistikker på bakgrunn av dataene som samles inn. Statistikken publiseres på tekna.no i starten av desember hvert år, og er et viktig underlag for lønnsforhandlingene påfølgende vår. Lønnsstatistikken er også ditt viktigste verktøy når du forhandler lønnen din individuelt.

Hvordan: Se Teknas lønnsstatistikk for medlemmer her

– Kan man finne det ut på en annen måte?

– Åpne søk på nettet kan jo gi tilgang til mer tilfeldig informasjon – den bør eventuelt kvalitetssikres. Du kan også søke i Teknas artikler - for eksempel Tekna Magasinet.

– Dette er typiske søk du bør gjøre før du snakker med tillitsvalgt; da kan du jo konfrontere vedkommende med de opplysningene du har fått opp og få dem vurdert i en noe mer kunnskapsbasert sammenheng, sier han.

– Kan Tekna hjelpe?

– Du kan kontakte oss å be om å få oppgitt om Tekna har tillitsvalgte i virksomheten. Har vi det, kan du ta kontakt med de og forhøre deg om alminnelig lønnsnivå for den type stilling. Det er ikke sikkert vedkommende har slike opplysninger, men de kan antakelig si litt om hvordan utsiktene knyttet til lønnsutviklingen i virksomheten er.

– Merk at Tekna ikke sitter med samlet oversikt over lønnsnivået i den enkelte bedrift, sier han.

– Burde arbeidsgivere være flinkere til å oppgi lønnen i stillingsannonsene? 

– Arbeidsgiver er tjent med at vi ikke snakker om hva den enkelte av oss tjener. De er også de som profiterer mest på at dette er et tilnærmet tabubelagt tema i norsk arbeidskultur – utenom jobbene i sektorer der tariffavtalen styrer lønnen nær totalt.

– Dette henger blant annet sammen med at personlige lønnsopplysninger utfordrer vår egalitære grunninnstilling. Jeg tror man må erkjenne at dersom to personer i tilnærmet samme stilling vet om at de har ulik lønn, så vil en av dem ofte være misfornøyd, mene seg underbetalt og kanskje føle seg lite verdsatt – forhold som er egnet til å forstyrre vår sjelefred betydelig. Fra bedriftens side vil kanskje også deres innbyrdes arbeidsprestasjoner oppfattes ulike som grunnlag for forskjellsbehandlingen, men likefult krevende å forklare, i sær overfor den som mener seg underbetalt.

– Det er derfor ikke gitt at vi får et bedre arbeidsliv mentalhygienisk dersom lønnsopplysninger var mer transparente. Men mer åpenhet det ville nok gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å forsvare forskjeller i lønn hos sammenlignbare medarbeidere, sier Teknas ekspert.

Bli medlem

Som medlem i Tekna får du tryggheten av en sterk fagforening i ryggen, faglig påfyll, sosiale møteplasser og blant Norges aller beste avtaler innen bank, forsikring og pensjon.

Les også