Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto av Katrine Olson i Tekna
LØNNSSAMTALE ELLER LØNNSFORHANDLING: Katrine Olsson forklarer at det er stor forskjell på en lønnssamtale og en lønnsforhandling. Foto: Mikkel Moe.

Råd og tips

– De aller fleste ansatte har ikke krav til å forhandle sin egen lønn

Tekst av Sondre Tallaksrud Publisert: 9. jan. 2023

Lønnssamtale er ikke det samme som lønnsforhandling.

Lønnssamtale er ikke en lønnsforhandling. Det er som regel bare én situasjon der du kan forhandle om egen lønn.

– De aller fleste ansatte har juridisk sett ikke krav på å forhandle sin egen lønn, men mange har krav på lønnssamtale, sier Teknas ekspert Katrine Olsson.

– De trenger strengt tatt ikke å diskutere det med noen.

Hvis Tekna har tariffavtale der du jobber, har du rett til å kreve en lønnssamtale, og som medlem av Tekna-gruppen har du rett til at din tillitsvalgte forhandler om den årlige lønnsreguleringen på vegne av gruppen.

Hvis du ikke er dekket av tariffavtale gjennom jobben, har du formelt sett ikke krav på hverken lønnsforhandling eller lønnssamtale- da er det arbeidsgiver alene som bestemmer lønnen og de trenger strengt tatt ikke å diskutere det med noen. Heldigvis legger mange arbeidsplasser uten tariffavtale likevel til rette for dialog med sine ansatte om lønn. Det skjer selv om de ikke er forpliktet til det, rett og slett fordi det er lurt å involvere de ansatte i spørsmål om lønn.

Hva: Tekna gjennomfører en lønnsundersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer hver høst, og utarbeider statistikker på bakgrunn av dataene som samles inn. Statistikken publiseres på tekna.no i starten av desember hvert år, og er et viktig underlag for lønnsforhandlingene påfølgende vår. Lønnsstatistikken er også ditt viktigste verktøy når du forhandler lønnen din individuelt.

Hvordan: Se Teknas lønnsstatistikk for medlemmer her

Hva: Jobber du på en arbeidsplass der Tekna har bedriftsgruppe (Tekna-gruppe), blir du automatisk innmeldt i denne gruppa hvis du er medlem i Tekna. Tekna-gruppa bidrar til å sikre deg rettigheter, innflytelse og gode betingelser. Med Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med bedriften.

Gjennom tariffavtalen får dere drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder arbeidsvilkår og forhandlingsrett på lønn. Uten tariffavtale kan bedriften ensidig bestemme disse tingene. Hvis det er minst tre Tekna-medlemmer på arbeidsplassen, kan dere danne gruppe. En tillitsvalgt velges da for å representere medlemmenes interesser.

Hvordan: Les mer om bedriftsgrupper og hvordan opprette her. Har du Tekna-gruppe på arbeidsplassen din? Se din tillitsvalgte på Min profil.

Dere er etterspurt i arbeidsmarkedet

I en forhandling møtes to parter som har mer eller mindre ulike interesser- men hvor man har som mål å komme til enighet. I en lønnsforhandling er det vanlig at arbeidstakersiden ønsker mest mulig lønn, mens arbeidsgiver vil ha interesse av å gi det de mener er riktig og nødvendig for å ivareta virksomhetens økonomi, ha en god sammensetning av kompetente ansatte og en grei balanse i lønn mellom de ansatte. 

Heldigvis blir man som regel enige etter at man har argumentert seg frem til et resultat, sier Olsson, som mener forskjellen på en arbeidstaker med og uten Tekna-gruppe er merkbart stor.

Det er utrolig viktig at man har tillitsvalgte som kan legge Tekna-medlemmenes lønnsperspektiv frem for arbeidsgiver. De er etterspurt i arbeidsmarkedet og har ofte en god kompetanse, og ansvarsutvikling i jobben, spesielt i starten av karrieren. Det påvirker lønnsutvikling og arbeidsmarkedet. Gjennom forhandlinger med tillitsvalgte får arbeidsgiver en bedre forståelse for hvordan de bør bruke lønn for å rekruttere og beholde teknologisk og realfaglig kompetanse i virksomheten, forteller Olsson. 

Det er de tillitsvalgte som har rett til å forhandle lønn på vegne av Tekna-medlemmer i en virksomhet.

Her er det viktig å presisere at tillitsvalgte ikke forhandler for enkeltpersoner, men for Tekna-gruppen som helhet. Forhandlingsresultatet er basert på lønnsmassen til medlemmene i gruppa og det er arbeidsgiver som har ansvar for å fordele pengene til hvert enkelt medlem, etter at de har vurdert hva den enkelte bør få i lønnstillegg, sier Teknas ekspert.

Hvordan løser du lønnssamtalen perfekt? Les denne rykende ferske artikkelen: 

Du nevner ikke boliglån og prisstigninger

En lønnssamtale er ikke en forhandling, men en samtale mellom den enkelte ansatte og nærmeste leder om lønn og lønnsutvikling. Her er ikke målet å komme til enighet om et resultat, men å ha en god prat om hvorfor man har den lønnen man har og hva som skal til for å få lønnsutvikling.

En lønnssamtale bør forberedes ved at man tenker gjennom hva man har bidratt med som har verdi for virksomheten det siste året, og hva man skal bidra med fremover. Her er det viktig å ta arbeidsgivers perspektiv:

  • Hva har jeg gjort som er viktig for arbeidsgiver?
  • Er det spesielle prosjekter som har vært vellykkede?
  • Har jeg tatt på meg mer ansvar eller fått nye oppgaver?
  • Har jeg spesiell kompetanse som er avgjørende?
  • Har jeg lært noe nytt gjennom etter og videreutdanning som er viktig for virksomheten i tiden fremover?  

Om du selv har utgifter som må dekkes - for eksempel boliglån – eller at utgiftene har økt som følge av prisstigning - er nok viktig for folk flest, men ikke relevant i en lønnssamtale.

Dette er utgifter de fleste har fått føle på kroppen. I denne samtalen gjelder det altså å feste blikket på hva du gjør som er viktig for arbeidsgiver- og som gjør at de verdsetter deg som ansatt. Vanlige kriterier som arbeidsgiver vurderer lønn i lys av er: Kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering, sier Olsson.

Katrine Olsson
HA RIKTIG FOLKUS: Husk å ha riktig fokus når du forbereder en lønnssamtale, eller som tillitsvalgt, en lønnsforhandling. Foto: Tekna.

– Hvor ofte har man krav på det? Kan jeg, satt på spissen, be om det seks ganger i løpet av et år? 

Det vanlige er at man ber om en lønnssamtale én gang i året, men hvis det har skjedd viktige endringer i oppgaver eller du oppdager at du ligger skjevt plassert lønnsmessig kan du be om lønnssamtale for å få dialog om eventuelle behov for endringer.

– Hvordan kan Tekna hjelpe?

Du kan også ta kontakt med Tekna sentralt, hvis du har noen spørsmål om lønnssamtalen eller ønsker å diskutere de ulike argumentene som du har tenkt til å bruke. Ta kontakt på [email protected] eller ring oss for juridisk hjelp:
Telefon 22 94 75 00 (mandag-fredag 09.00-15.00).

De som skal forhandle om egen lønn, ved for eksempel bytte av jobb, kan ta kontakt med Tekna for å få tips og råd knyttet til Teknas lønnsstatistikk og kontaktinformasjon til tillitsvalgt i virksomheten. Siden det er de tillitsvalgte som forhandler lønn i virksomheten har de god kjennskap til hvordan deres virksomhet praktiserer dette med lønn. Praksis varierer mellom virksomheter og sektorer.

Teknas lønnsstatistikk gir en viktig pekepinn på hvordan markedet ser ut i et større bilde for Tekna-medlemmer, men det er som sagt viktige lokale variasjoner og statistikken er derfor ikke en fasit, sier Olsson.

Bli medlem

Som medlem i Tekna får du tryggheten av en sterk fagforening i ryggen, faglig påfyll, sosiale møteplasser og blant Norges aller beste avtaler innen bank, forsikring og pensjon.

Les også