Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Lønnsoppgjøret 2024

I Tekna har vi avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne. Her finner du mer informasjon om forhandlingsdatoer, krav og resultater for din sektor. 

Lokale kollektive forhandlinger

Sentralt for Teknas lønnspolitikk er at vi mener at lønnsdannelsen bør skje gjennom lokale kollektive forhandlinger. Dette betyr at grupper av Tekna-medlemmer forhandler i hver enkelt virksomhet, med de rammebetingelsene som finnes der.

Lokale kollektive forhandlinger

Sentralt for Teknas lønnspolitikk er at vi mener at lønnsdannelsen bør skje gjennom lokale kollektive forhandlinger. Dette betyr at grupper av Tekna-medlemmer forhandler i hver enkelt virksomhet, med de rammebetingelsene som finnes der.

Lønnsforhandlinger for medlemmer

Det er Teknas tillitsvalgte som forhandler lønn på vegne av medlemmer i den lokale Tekna-gruppen i din virksomhet. Du blir automatisk meldt inn i den lokale gruppen hos arbeidsgiveren du har oppgitt til Tekna. Det er derfor viktig at du gir beskjed til Tekna ved bytte av arbeidsgiver.

Forhandlingene skjer som regel i juni-august for privat sektor. I offentlig sektor, samt i SAN og helseforetakene, er det sentrale forhandlinger om våren, og lokale forhandlinger om høsten.
Din tillitsvalgte skal gi deg informasjon om de lokale forhandlingene i din virksomhet.

I noen virksomheter finnes det ikke lokal Tekna-gruppe eller en Tekna-tillitsvalgt. I så fall kan du kontakte oss for råd og innspill før lønnsoppgjøret på din arbeidsplass. Dersom du ønsker å  bidra til å starte en gruppe i din virksomhet, hjelper vi deg gjerne med det.

Teknas årlige tariffkonferanser gir tillitsvalgte viktig informasjon før lønnsforhandlingene. Konferansene arrangeres over hele landet i april-juni. Se Tillitsvalgtnettet for mer informasjon og påmelding.

Viktige datoer:

Helse
10. april: Oppstart forhandlinger 

Stat
22. april: Oppstart forhandlinger 
1. mai: Forhandlingsfrist
Meklingsfrist ca tre uker etter forhandlingsfrist 

KS
15. april: Oppstart forhandlinger 
1. mai: Forhandlingsfrist
Meklingsfrist ca tre uker etter forhandlingsfrist 

Oslo kommune
22. april: Oppstart forhandlinger 
1. mai: Forhandlingsfrist
Meklingsfrist ca tre uker etter forhandlingsfrist

Samfunnsbedriftene
14. mai: Oppstart forhandlinger 
15. mai: Forhandlingsfrist

SAN:

10.april: Oppstart forhandlinger