Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Lønnsoppgjøret

Forhandlingsdatoer, krav og resultater. 

 

Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne.

Slik hjelper Tekna deg med lønnsforhandlinger

Teknas sjefsforhandlere i privat, statlig og kommunal sektor er klare i sin sak. Lønnen bør forhandles lokalt og kollektivt for å sikre effektive forhandlinger og best lønnsvekst.

Les mer
Sonia Monfort Roedelè

Lønnsforhandlinger for medlemmer

Det er Teknas tillitsvalgte som forhandler lønnen på vegne av medlemmer i den lokale Tekna-gruppen i din virksomhet. Du blir automatisk innmeldt i gruppen hos den arbeidsgiveren du har oppgitt til Tekna. Derfor er det viktig at du gir beskjed til Tekna ved bytte av arbeidsgiver.

Forhandlingene skjer som oftest i juni-august for privat sektor, mens offentlig sektors lokale forhandlinger går av stabelen september-oktober. Din tillitsvalgte vil gi deg informasjon om de lokale forhandlingene hos dere når det er aktuelt.

I noen virksomheter finnes det ikke lokal Tekna-gruppe eller Tekna-tillitsvalgt. I så fall kan du kontakte sekretariatet for råd og innspill før lønnsoppgjøret på din arbeidsplass. Hvis du vil bidra til å starte en gruppe i din virksomhet, hjelper vi deg gjerne med det.

Teknas årlige tariffkonferanser gir tillitsvalgte viktig informasjon før lønnsforhandlingene. Konferansene arrangeres over hele landet i april-juni. Se Tillitsvalgtnettet for mer informasjon og påmelding.