Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Sonia Monfort Rodelé
Sonia Monfort Roedelé er forhandlingsleder i Tekna kommune

Lønnsoppgjøret i kommunene (KS-området)

Tekna jobber for at vi skal ha verdens beste offentlige sektor. Da trenger vi høy kompetanse i kommunene.

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alt innholdet i tariffavtalene er oppe til forhandling, ikke bare lønn.

Lang og høy utdannelse må også lønne seg

– Lang og høy utdannelse må også lønne seg i kommunal sektor. Tekna jobber for at din kompetanse skal lønne seg i kommunene, sier Sonia Monfort Roedelé,  forhandlingsjef i Tekna kommune.

Lang og høy utdannelse må også lønne seg

– Lang og høy utdannelse må også lønne seg i kommunal sektor. Tekna jobber for at din kompetanse skal lønne seg i kommunene, sier Sonia Monfort Roedelé,  forhandlingsjef i Tekna kommune.

Vil ha reallønnsvekst

Arbeidsmarkedet er svært godt for Teknas medlemmer, og lønn må brukes mer lokalt om de skal klare å holde på våre medlemmer i konkurransen med privat sektor.

Sonia Monfort  Roedelé

Gjennomslag og innflytelse gjennom Akademikerne

Akademikerne er en hovedorganisasjon for personer med utdannelse på mastergradsnivå eller mer. 

Ord og utrykk i lønnsforhandlinger

Høres gresk ut når man snakker om lønnsforhandlinger og lønnsoppgjøret? Slapp av du er ikke den eneste som er usikker på hva glidning og overheng egentlig betyr. 

Fjellklatrer henger under et overheng.

Dette er KS – området

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter (Samfunnsbedriftene) inngår i KS-området. 

De sentrale forhandlingene skjer mellom KS og hovedsammenslutningene, hvor Tekna er representert gjennom sin forhandlingssammenslutning,  Akademikerne kommune.

De fleste Tekna-medlemmer har lokale, kollektive forhandlinger i KS (kapittel 3 og 5) og i Samfunnsbedriftene.

Det er bare Tekna-medlemmer i skoleverket, som har sentral lønnsdannelse (kapittel 4). Det betyr at lønnen i hovedsak forhandles av sentrale parter. Av og til avtaler de å sette av en lokal pott til lokale forhandlinger i virksomhetene.

Forhandlingsfrist er 1. mai hvert år. 

Tekna er representert i forhandlingene ved Akademikerne kommune i kommunal sektor. Forhandlingsutvalget Akademikerne kommune kan vedta å anbefale et oppgjør, eller å bryte og gå til mekling. I meklingen kan flertall av foreningene i utvalget vedta at Akademikerne kommmune går til streik samlet. Dersom flertallet derimot velger å anbefale et meklingsforslag, kan Tekna likevel velge å gå ut i streik alene.

Enkeltforeningene er altså ikke bundet av anbefalingen fra Akademikerne kommune om å akseptere meklingsresultatet.

Annet hvert år har partene i tariffavtalene såkalte hovedoppgjør og mellomoppgjør. I hovedoppgjøret er hele avtalen oppe til forhandling i tillegg til lønn. Det er i disse årene man ser på innholdet i tariffavtalene.

I mellomoppgjørene er det kun lønn man forhandler om.  I forbindelse med forhandling av tariffavtaler har arbeidstakersiden mulighet til å gå ut i streik.  

Før hvert tariffoppgjør forbereder forhandlingsutvalgene på en mulig streik. Det er egne, sentrale konfliktberedskapsutvalg som gjennomfører forberedelsene og beredskap for forhandlingsutvalgene. De arbeider gjennom hele året, og lager forslag til streikeuttak i god tid før oppgjørene. Det er forhandlingsutvalget som vedtar det endelige streikeuttaket.  

På hvert uttakssted blir det opprettet lokale konfliktberedskapsutvalg. Det lokale utvalget hjelper til med at navnelister for deres virksomhet blir riktig.  Blir det streik, blir disse til lokale streikekomiteer som skal organisere det praktiske rundt streik i sin virksomhet.