Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To personer håndhilser
Som medlem av Akademikerne sikrer Tekna seg mer innflytelse og gjennomslag

Aktuelt

Gjennomslag og innflytelse gjennom Akademikerne 

Publisert: 26. apr. 2022

Tekna var sentral i stiftelsen av Akademikerne i 1997, og er den største foreningen i Akademikerne. 

Akademikerne er en hovedorganisasjon for personer med utdannelse på mastergradsnivå eller mer. Akademikernes 13 medlemsforeninger har nærmere 245 000 medlemmer.

Fellesskapet i Akademikerne gir Tekna større slagkraft. Det er Akademikerne som forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av medlemmene i offentlig sektor. I privat sektor forhandler Tekna på egenhånd, men jobber samtidig gjennom Akademikerne for medlemsforeningenes felles interesser.  

Stat- og helsesektoren

I staten og i helsesektoren er det Akademikerne som er part i avtalene med arbeidsgiver, og som dermed sikrer forhandlingsrett og streikerett. I kommunene er det de enkelte fagforeningene selv som er part. Disse har også individuell streikerett, selv om forhandlingene føres gjennom Akademikerne. Akademikerne har en lønnspolitikk som er basert på en desentral og markedsbasert lønnsdannelse og der lønn skal gis på grunnlag av kriterier som utdanning, kunnskap, kompetanse, innsats og ansvar. 

Innflytelse og gjennomslag

Som medlem av Akademikerne sikrer Tekna seg mer innflytelse og gjennomslag politisk, og i kampen for arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet. Akademikernes rolle som hovedorganisasjon styrker muligheten for kontakt og dialog med sentrale myndigheter og politiske organer som regjering og Storting. 

Les også