Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Akademikerne i streik
Akademikerne er i streik i staten for å beholde et lønnssystem der utdanning skal gi uttelling.

Aktuelt

Derfor streiker Akademikerne og Tekna i staten

Publisert: 27. mai 2024

Akademikerne gikk ut i streik fra og med fredag 24. mai, sammen med Unio. Her kan du lese mer om hvorfor og hva det betyr for deg.

Hvorfor streiker Akademikerne og Tekna?

Tekna er i streik fordi Akademikerne, som vi forhandler gjennom i statlig sektor, ikke lykkes å komme til enighet med staten i forhandlingene om ny hovedtariffavtale. Det betyr at alle medlemsforeningene i Akademikerne streiker i staten.

Hvorfor er Tekna en del av Akademikerne?

Akademikerne er en hovedorganisasjon for de med utdannelse på mastergradsnivå eller høyere. Tekna var sentral i stiftelsen av Akademikerne i 1997, og er den største foreningen i Akademikerne. Fellesskapet i Akademikerne gir Tekna større slagkraft på mange områder. I staten er det Akademikerne som er part i avtalene med arbeidsgiver, og som dermed sikrer Tekna forhandlingsrett og streikerett.

Hva streiker Akademikerne for?

Akademikerne streiker for å forsvare tariffavtalen vår. I 2016 oppnådde vi en tariffavtale som gir oss muligheten til å forhandle lønn slik vi mener er best, gjennom lokale kollektive forhandlinger. Staten vil at alle fire arbeidstakerorganisasjonene (Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat) skal ha lik tariffavtale. Akademikerne er ikke enig i det. Akademikerne vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårlige enn avtalen vi har i dag.

Vi må kjempe for å ikke komme tilbake til en avtale som åpner for sentral fordeling av lønn som har aldri lønt seg for Akademikernes medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid.

Hva er bra med tariffavtalen vår?

Akademikerne har en tariffavtale som sikrer at lønn forhandles ute i den enkelte virksomhet og at lønn kan brukes som aktivt personalpolitisk virkemiddel. Det bidrar til at utdanning gir uttelling på lønnsslippen. Og at staten kan bruke lønn for å beholde og rekruttere akademisk kompetanse som er nødvendig for samfunnet. Den gir også statlige virksomheter bedre muligheter til å tilstrebe konkurransedyktig lønn og gi lik lønn for likt arbeid og prestasjoner. Det er vel verdt å kjempe for!

Kjemper Akademikerne for større lønnsforskjeller?

Akademikerne kjemper for konkurransedyktig lønn for sine høyt utdannede medlemmer. Staten er den sektoren som har det mest sammenpressede lønnsbildet og der høyere utdanning lønner seg minst. Mange statlige virksomheter har problemer med å beholde og rekruttere akademisk kompetanse som er nødvendig for samfunnet.

Akademikerne kjemper for at lønnsforskjellene mot andre sektorer som privat sektor skal kunne reduseres slik at staten kan være en mer attraktiv arbeidsgiver.

Derfor kjemper vi for at lønnen skal forhandles ute i den enkelte virksomhet og med det gi lokale parter muligheter til å ivareta virksomhetens og de ansattes behov på en best mulig måte ut fra den tilgjengelige økonomien. Det gir best nytte for pengene og gir arbeidsgiver mulighet til å ivareta de ansatte på en god og rettferdig måte, men også et ansvar for å ivareta alle ansatte. 

Når streiket vi sist?

Det er ikke ofte det er nødvendig å ty til streik, dette er et sterkt virkemiddel ved forhandling av tariffavtaler. Den forrige streiken for Akademikerne i statlig sektor var i 2006, på grunn av misnøye med lønnsutvikling og lønnssystemet i staten. Nå i 2024 streiker vi dessverre for å forsvare det vi har oppnådd.

Se mer om Akademikernes lønns- og forhandlingssystem her

Se pressemelding om streik

Slik markeres streiken

Hva innebærer streiken? 

At Akademikerne er i streik, betyr at noen ansatte streiker for fellesskapets interesser. Streiken er ment å ramme arbeidsgiver og arbeidsgivers oppgaver, og det vil og skal merkes at vi er i streik. Det innebærer at noen oppgaver ikke blir utført eller forsinkes. Akademikerne forsøker så godt vi kan å ikke ramme tredjepart, streiken vil likevel merkes blant folk flest. 

Akademikerne har en fortløpende dialog med arbeidsgiverne slik at streiken ikke går ut over liv, helse eller sikkerhet eller medfører alvorlige samfunnskonsekvenser. 

Les mer om streiken i staten 

Til deg som er tatt ut i streik

Du som er tatt ut i streik, får direkte informasjon fra sentral og lokal streikekomite. Se for øvrig streikebrosjyren for informasjon.

Se også hva som gjelder under streik i vedlagte protokoller inngått mellom staten og Akademikerne [Se protokoller nederst i saken]. 

Til deg som ikke er tatt ut i streik

Du som ikke er tatt ut i streik er hovedregelen at du fortsetter med ditt ordinære arbeid. Streiken hverken innskrenker eller utvider den arbeidsplikten du har. Du skal ikke arbeide eller gjøre andre oppgaver enn du ellers ville gjort, dersom dine kollegaer er tatt ut i streik. 

Streik er et legitimt virkemiddel i tarifoppgjør, og innebærer at noen tas ut i streik på vegne av fellesskapet. 

Vi oppfordrer deg til å lese streikebrosjyren, og å støtte de streikende der du kan. 

Støtte til streiken kan du gjøre ved å gå innom streikestand, møte opp på apell og arrangementer og generelt uttrykke støtte via for eksempel sosiale medier. Del og kommenter gjerne Akademikernes innlegg. Du bør også sette deg inn i streikegrunnlaget. 

Informasjon om streiken vil fortløpende oppdateres på tekna.no og på  Akademikernes nettsider. 

Les også