Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Sonia Monfort  Roedelé
Forhandlingsleder i Tekna Kommune Sonia Monfort Roedelé vil ha reallønnsvekst

Aktuelt

Vil ha reallønnsvekst i kommunene

Publisert: 30. mars 2023

- Vi ønsker reallønnsvekst. Arbeidsmarkedet er svært godt for Teknas medlemmer, og arbeidsgiverne må kunne bruke lønn mer lokalt om de skal klare å holde på våre medlemmer i konkurransen med privat sektor, sier forhandlingsleder i Tekna Kommune Sonia Monfort Roedelé.

I alle kommuner utenom Oslo og for lektorene har Tekna-medlemmene lokale kollektive forhandlinger. Dette ble innført i 2004 for at kommunene bedre skulle kunne konkurrere om høy akademisk kompetanse i arbeidsmarkedet.

- Erfaringene med lokal lønnsdannelse har vært positive for Teknas medlemmer. Det gir kommunale virksomheter bedre sjanser til å konkurrere med privat sektor om kompetansen til Teknas medlemmer. Over tid har lokale forhandlinger gitt en gjennomsnittlig bedre lønnsutvikling for våre medlemmer i kommunal sektor enn tilfellet er for lærere i skoleverket og for de ansatte i Oslo kommune.  De er de siste to akademikergruppene som fortsatt sitter fast i et gammeldags lønnssystem med sentralt fastsatt tarifflønn. Det er sterke lavtlønnskrefter som tviholder på dette lønnssystemet fordi de får «omfordelt» deler av det økonomiske resultatet til seg fra de høyere utdannede. Det bidrar til at kompetanse lønner seg mindre i skoleverket og i Oslo kommune, sier Roedelé.

Ikke endret tariffsystem

Tekna forventer ikke å få endret tariffsystemet for våre medlemmer i skoleverket eller Oslo kommune i år, siden dette er et mellomoppgjør. 

- I et mellomoppgjør er det kun økonomi det blir forhandlet om. Vår ambisjon er å få avtalt en så stor økonomisk ramme sentralt som mulig, og at alt blir satt ut til fordeling i lokale forhandlinger. Kommunene må kunne konkurrere bedre på lønn  dersom de skal klare å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger, sier Roedelé

Hun peker på at dette gjleder minst like mye for realfagslektorer i skolen og teknologer og realister i Oslo kommune.

- Dersom ikke kommunene klarer å bremse tapet av kompetanse fremover, vil innbyggerne merke det på dårligere tjenester,  beredskap og høyere kommunale avgifter. Vi ser allerede at unødvendig mye skattepenger går til å leie inn konsulenter til driftsoppgaver i kommunal sektor, sier Roedelé . 

Lønnsgapet må reduseres

Roedelé mener høy utdanning og kompetanse i kommunen i enda høyere grad må lønne seg, og at lønnsforskjellene mellom kommunalt ansatte og privat ansatte Tekna-medlemmer er for stort.

- Vi har store ambisjoner om at kommunene skal levere tjenester i toppklasse til borgerne. Da må også kompetanse lønne seg. I dag ser vi at lønnsgapet mellom offentlig sektor og privat sektor er for stort. Snittlønnen i kommune ligger 200 000 kroner under privat sektor, sier hun.

Roedelé påpeker at arbeidsmarkedet nå er svært godt og at mange av Teknas medlemmer har et alternativt arbeidsmarked utenfor kommunen. Mye nøkkelkompetanse går fra kommunene til konsulentselskaper eller andre deler av privat sektor.

- Tekna-medlemmenes kompetanse er avgjørende for at kommunal sektor skal håndtere de mange samfunnskritiske oppgavene og tjenestene som samfunnet forventer. Da må kommunal sektor bli mer attraktiv for høyt utdannede teknologer og realister. Og da må lønnsforskjellene til privat sektor reduseres, sier Sonia Monfort Roedelé.  

 

Les også