Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Sonia Monfort  Roedelé
-Lang og høy utdannelse må også lønne seg i kommunal sektor. Tekna jobber for at din kompetanse skal lønne seg i kommunene, sier Sonia Monfort Roedelé, forhandlingsleder i Tekna

Aktuelt

Store forventninger til lønnsoppgjøret

Publisert: 22. mars 2022

Tekna kommune har store forventninger til lønnsoppgjøret 2022. Øverst på ønskelisten står nytt lønnssystem for lærerne og ansatte i Oslo kommune, og at lønnsgapet til privat sektor reduseres.

I kommuner flest har Tekna-medlemmene hatt et system med lokal kollektiv lønnsdannelse siden 2004. Et slikt system har gjort kommunene bedre i stand til å beholde og rekruttere nøkkelkompetanse.

Forhandlingsleder i Tekna kommune Sonia Monfort Roedelé forteller at erfaringene med lokal lønnsdannelse har vært positive for Teknas medlemmer. Det gir kommunene bedre sjanser til å konkurrere med privat sektor om kompetansen til Teknas medlemmer. Men fortsatt er det to akademikergrupper i kommunal sektor som sliter med et gammeldags lønnssystem med sentralt fastsatt tarifflønn. Det er lærere i skolen og ansatte i Oslo kommune, som er tariffområder som henger igjen i et utdatert system.

- Skal vi rekruttere og beholde gode realfagslektorer, som er en mangelvare, må kommunene kunne konkurrere bedre på lønn med andre deler av arbeidslivet. Skal Oslo kommune nå sine ambisjoner om å være i verdenstoppen på digitalisering og bærekraft, må lønn brukes som virkemiddel for å beholde høyt utdannede og kutte i unødvendig høy konsulentbruk, sier hun.

- Lønnsgapet må reduseres

Roedelé mener høy utdanning og kompetanse i kommunen i enda høyere grad må lønne seg, og at lønnsforskjellene mellom kommunalt ansatte og privat ansatte Tekna-medlemmer er for stort.

- Vi har store ambisjoner om at kommunene skal levere tjenester i toppklasse til borgerne. Da må også kompetanse lønne seg. I dag ser vi at lønnsgapet mellom offentlig sektor og privat sektor er for stort. Snittlønnen i kommune ligger nesten 200 000 kroner under privat sektor, sier hun.

Roedelé påpeker at mange av Teknas medlemmer har et alternativt arbeidsmarked utenfor kommunen, og at mye nøkkelkompetanse går fra kommunene til konsulentselskaper eller andre deler av privat sektor.

- Tekna-medlemmenes kompetanse er avgjørende for at kommunal sektor skal håndtere de mange samfunnskritiske oppgavene og tjenestene som samfunnet forventer. Da må kommunal sektor bli mer attraktiv for høyt utdannede teknologer og realister. Og da må lønnsforskjellene til privat sektor reduseres, sier Sonia Monfort Roedelé.  

 

Les også