Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anders Kvam
Anders Kvam er forhandlingsleder for Tekna Privat

Lønnsoppgjøret i privat sektor

Teknas lønnspolitikk i privat sektor handler om at medlemmene skal ha fri forhandlingsrett, og at lønnen best forhandles og fordeles lokalt, gjennom lokale kollektive forhandlinger. Det vil si at lønnsdannelsen foregår lokalt i virksomhetene, gjennom forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

 

Forhandlinger lokalt gir best resultat.

– Medlemmene skal belønnes når det går bra, og så viser vi ansvarlighet i tyngre tider, det sierAnders Kvam som er forhandlingsleder Tekna Privat

Forhandlinger lokalt gir best resultat.

– Medlemmene skal belønnes når det går bra, og så viser vi ansvarlighet i tyngre tider, det sierAnders Kvam som er forhandlingsleder Tekna Privat

Forhandlinger lokalt gir best resultat

Teknas lønnspolitikk handler om at medlemmene skal ha fri forhandlingsrett, og at lønnen best forhandles og fordeles lokalt, gjennom lokale kollektive forhandlinger. 

De tillitsvalgte hjelper deg med lønnsutvikling

Tekna har hundrevis av tillitsvalgte som hjelper deg med å få en riktig lønnsutvikling gjennom årlige lønnsforhandlinger.

To kollegaer diskuterer

Ord og utrykk i lønnsforhandlinger

Høres gresk ut når man snakker om lønnsforhandlinger og lønnsoppgjøret? Slapp av du er ikke den eneste som er usikker på hva glidning og overheng egentlig betyr. 

Fjellklatrer henger under et overheng.

Avtalen mellom Tekna og NHO

NHO-området er Teknas største tariffområde, og Tekna har egen hovedavtale med NHO. Tekna har rundt 28.600 medlemmer i NHO-organiserte virksomheter.

Avtalen mellom Tekna og NHO eies av sektorstyret i Tekna privat, som består av Tekna-medlemmer i privat sektor, som velges på årsmøtet. Sektorstyret har fullmakt fra Hovedstyret til å representere Tekna i avtalespørsmål. Deres hovedoppgave er å ivareta forhold som reguleres i kollektive avtaler.

Hovedavtalen løper for to år av gangen, og reforhandles dersom en av avtalepartene går til oppsigelse av avtalen. Forhandlinger om revidering av avtalen foregår mellom sektorstyret i Tekna privat og NHO.

Dersom det blir brudd i forhandlingene mellom Tekna og NHO, vil bruddet tas inn til mekling hos Riksmekler. Dersom partene ikke kommer til enighet etter bistand fra mekler, vil streik være et faktum.