Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
ANders Kvam forhandlingsleder i Tekna står opp mot en vegg

Aktuelt

Forhandlinger lokalt gir best resultat

Publisert: 16. mai 2022

– Våre medlemmer skal belønnes når det går bra, og så viser vi ansvarlighet i tyngre tider, sier forhandlingssjef i Tekna Privat Anders Kvam. Han påpeker at næringslivet nå går godt, og at det er stor etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. Det bør bety at det er rom for god lønnsvekst i år.

Teknas lønnspolitikk handler om at medlemmene skal ha fri forhandlingsrett, og at lønnen best forhandles og fordeles lokalt, gjennom lokale kollektive forhandlinger. Det vil si at lønnsdannelsen foregår lokalt i virksomhetene, gjennom forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. 

– Et slikt system er best, fordi de som forhandler vet hva virksomheten trenger, og lettere kan ta hensyn til faktorer som økonomi, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne, sier Kvam. 

Han er opptatt av at virksomhetene deler overskuddet når det går godt.  

– Medlemmene skal belønnes når det går bra, og så viser vi ansvarlighet i tyngre tider. Nå ser vi at mange virksomheter leverer gode resultater, sier Kvam.  

Han mener den mest effektive måten å forhandle lønn på er at Tekna-medlemmer forhandler samlet om en lokal ramme i virksomheten. Denne potten fordeles deretter av ledelsen basert på kriterier som kompetanse, utdanning, ansvar og innsats. 

– Vi mener en slik måte å organisere forhandlingene på, der Teknas medlemmer forhandler samlet om en lokal ramme, er en effektiv måte å forhandle på som bidrar til god drift. God drift gir igjen uttelling for våre medlemmer. Kompetansen finner veien dit den skaper verdier, og sikrer vekst og velferd i samfunnet, sier Kvam.   

Helsektoren må bruke lønnsoppgjørene 

Kvam peker på helsesektoren som et område der arbeidsgiverne gjennom lønnsoppgjørene må vise vilje til å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse.  

– Helsesektoren, det såkalte Spekter-området, er et område der det er viktig at arbeidsgiver tør å bruke lønn for å rekruttere og beholde kompetanse, sier Kvam.  

Han viser til at Tekna-medlemmene i helsesektoren er ettertraktet arbeidskraft også i andre deler av arbeidslivet.   

Tillitsvalgte sikrer god dialog 

Kvam mener det er gunstig at ledelsen kan forhandle lønnsrammer og arbeidsvilkår med tillitsvalgte og Tekna-grupper, i stedet for å måtte forhandle med hver enkelt ansatt.  

– Våre tillitsvalgte er godt skolerte medarbeidere som sikrer god dialog og effektive forhandlinger, og dette bidrar med å dra virksomheten i en positiv retning. Beslutninger blir forankret hos de ansatte, og sikrer medbestemmelse og enighet, sier han.   

Kvam mener de individuelle hensynet er ivaretatt, ved at ledelsen fordeler potten mellom medlemmene i gruppa.   

– Vi anbefaler uansett våre medlemmer å ha lønnssamtaler, slik at det individuelle hensynet blir ivaretatt, sier han.