Høringsuttalelser

Her finner du dokumenter med Teknas uttalelser om aktuelle saker for våre medlemmer som vi oversender direkte til myndighetene eller via Akademikerne.

Leverte høringsuttalelser 2021

Leverte høringsuttalelser 2020

Leverte høringsuttalelser 2019

Leverte høringsuttalelser 2018

Leverte høringsuttalelser 2017

Leverte høringsuttalelser 2016

Leverte høringsuttalelser 2015

Leverte høringsuttalelser 2014

Sist oppdatert: 5. januar 2021