Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 168 treff
 1. Midlertidig ansettelse

  Adgangen til å ansette midlertidig er begrenset. Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast, det vil si i et løpende og tidsubegrenset arbeidsforhold. ...

  Artikkel Råd og tips 20. juni 2023
 2. Ansettelse i statlig sektor

  Ansettelser i staten er mer regelstyrt enn ansettelser i privat sektor. Dette gjelder både saksbehandling ... saksbehandling i ansettelsessak, prosessen for ansettelse, og utlysning av ledige stillinger. I statlig sektor...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 3. Diskriminering i ansettelse

  ...statsansatteloven egne krav til fremgangsmåten ved ansettelse. Offentlig sektor blir derfor behandlet for seg ... diskriminering gjelder alle sider av ansettelsesforholdet; utlysning, ansettelse, fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår...

  Artikkel Råd og tips 1. juni 2023
 4. Midlertidige stillinger

  ...i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Allikevel er det mange midlertidig ansatte i universitets- og ... ofte som «unødvendig midlertidighet» – stillingene er ikke nødvendigvis midlertidige. Stipendiater og postdoktorer...

  Artikkel Forskningsbloggen 9. apr. 2021
 5. Midlertidige stillinger og mental helse

  ...uforpliktende å delta. Bli med i nettverket stipendiat,midlertidig stilling,mental helse,jobbusikkerhet,postdoc ... Forskningsbloggen Sendt 12.april kl. 11:30 Video: Midlertidige stillinger og mental helse Å være stipendiat...

  Artikkel Forskningsbloggen 12. apr. 2021 Streaming
 6. Ansettelsesvilkår for stipendiater

  ...egne regler for ansettelse som stipendiat. Her kan du lese mer om ansettelsesvilkårene dine. Råd og tips ... tips Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Stipendiatstillingen er ett av unntakene fra...

  Artikkel Råd og tips 12. feb. 2019
 7. Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

  (kompetansekrav, ... Teknas høringsinnspill her: Skriftlig innspill ansettelse i lærerstillinger (pdf) Sendt til ​​Stortingets ... lærerutdanning skal være hovedregel ved fast ansettelse i lærerstilling.

  Artikkel Politisk 16. apr. 2024
 8. Høring - Forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringen

  ...støtter behovet for relevant lærerutdanning ved ansettelse i skolen, spesielt innen realfag. Vi oppfordrer ... støtter også regjeringens forslag om å prioritere ansettelse på vilkår med mål om fullført lærerutdanning...

  Artikkel Politisk 20. des. 2023
 9. Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

 10. Høring om Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

  ...opprettelse av midlertidige campus og forringer tillitsreformen. Regjeringen søker å redusere midlertidige stillinger ... Departementet vil videreføre regelen om åremålsansettelser for avdelingsledere og grunnenhetsledere...

  Artikkel Politisk 7. nov. 2023
 11. Høring om Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

 12. Tekna støtter endring i innleieforskrift

  ...regelverket for innleie av arbeidskraft. Fast ansettelse skal være hovedregelen. Nå åpner regjeringen ... bemanningsbyrå. Hovedregelen skal være faste og direkte ansettelser hos en arbeidsgiver. Men samtidig er det viktig...

  Artikkel Aktuelt 28. nov. 2022
 13. Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

  Politisk Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (pdf) Sendt ... «reell arbeidstaker» bør være oppfylt gjennom ansettelse i stilling med pliktig innmelding i offentlig...

  Artikkel Politisk 20. jan. 2023
 14. Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

  Tekna har sendt skriftlig innspill til høringen, vi deltar ikke i muntlig høring Politisk ... skolen, og formell kompetanse bør kreves ved ansettelse. Tekna mener det bør være en forskriftshjemmel...

  Artikkel Politisk 17. apr. 2023
 15. Nå skjerpes mulighetene for innleie av arbeidskraft

  ...strammes inn fra 1. april. Hovedregelen er faste ansettelser, med noen unntak. Hva betyr de nye reglene for ... Oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter», for eksempel ved sesongsvingninger...

  Artikkel Aktuelt 27. feb. 2023
 16. Hva er foreldrepermisjon?

  ...graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i ansettelsesprosessen (på intervju eller annen måte). Spørreforbudet ... til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Hvilken...

  Artikkel 19. apr. 2024
 17. - Må hindre kompetanseflukt fra kommunen

  – Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år ... kommunen. Ifølge kommunens egne tall koster hver nyansettelse over en halv million kroner. Lokale, kollektive...

  Artikkel Aktuelt 27. apr. 2023
 18. De første årene skal du øke mye i lønn

  – Likevel kan du kan ikke forvente sterk lønnsvekst om du ikke utvikler deg som forventet ... den første lønnsreguleringen avtales ofte ved ansettelse. For mange innebærer dette at en ikke blir del...

  Artikkel Aktuelt 8. jan. 2024
 19. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

 20. RNB2023

 21. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill her: Karriereveiledning rep. forslag innspill (pdf) Sendt til Stortingets utdannings- og ... skolen, inkludert krav til formell kompetanse ved ansettelser.

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 22. Kritisk til NHOs veikart

  ...til NHOs ønske om å åpne opp for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetiden mer reell. – Våre ... være trygge på at Tekna vil slåss for at fast ansettelse alltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv...

  Artikkel Aktuelt 1. sep. 2020
 23. Fortrinnsrett

  ...som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette ... Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som er midlertidig ansatt i vikariat. Fortrinnsretten gjelder bare...

  Artikkel 17. aug. 2023
 24. Tekna-presidenten møtte statsråden om forskning

  ...for midlertidig ansatte som risikerer å ikke få fullført prosjekter de jobber med. Midlertidighet -Mange ... er størst for forskere i midlertidige stillinger. - Forskere med midlertidige kontrakter er mest sårbare...

  Artikkel Aktuelt 2. des. 2020
 25. -- Må bruke lønn for å sikre dyktige arbeidstakere med rett kompetanse

  – God reallønnsvekst er ekstra viktig for våre medlemmer i sykehusene i år. ... sannsynlighet for å bli kalt inn til intervju i ansettelsesprosesser, avslutter Rime. For Akademikernes medlemmer...

  Artikkel Aktuelt 9. apr. 2024